Nieuws

Diverse brieven vanuit Belastingdienst (Logius)

Verzorgen wij uw aangifte inkomstenbelasting (IB)? Zoals u al enkele jaren van ons gewend bent, hebben wij de belastingdienst recent verzocht om de beschikbare gegevens over uw aangifte IB 2017 en toeslagen 2018 in te kunnen zien. Dat verzoek moet jaarlijks gebeuren. De komende tijd zult u vanuit de Belastingdienst/dienst Logius brieven ontvangen over: – de vooraf […]

Lees meer

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen

Jonge landbouwers die investeringssubsidie willen aanvragen via de Jonge Landbouwersregeling (openstelling vanaf 4 december a.s.) of via de Gecombineerde opgave betalingsrechten willen aanvragen uit de Nationale reserve en/of in aanmerking willen komen voor de extra hectarebetaling, moeten bij samenwerkingsverbanden (bijv. maatschap of VOF) voldoen aan de eis van blokkerende zeggenschap. Dit betekent dat zij ondernemingsbeslissingen […]

Lees meer

Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering?

De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs bestaat niet meer, maar er worden nog wel talloze procedures over gevoerd. Daarbij staat vaak centraal hoeveel beroepspraktijkvorming (BPV) er moet zijn gevolgd. Tot 1 januari 2014 konden werkgevers gebruik maken van de Wet Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Voor werknemers die werken en leren in het bedrijf combineerden, kon een fiscale […]

Lees meer

Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd

De Tweede Kamer is op dinsdag 21 november 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Als ook de Eerste Kamer straks instemt, kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen vanaf 2019 automatisch aan elkaar overdragen. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn […]

Lees meer

Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren. Daarvoor kreeg hij een vaste vergoeding per kalf. Volgens de overeenkomst kwam de bedrijfstoeslag, voor zover betrekking hebbend op de kalveren (de voormalige slachtpremie), toe aan de integratiehouder. In 2012 ontstond er echter een geschil tussen partijen over de […]

Lees meer

Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf?

De rechter heeft vorig jaar beslist dat een werknemer recht kan hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte, als de werknemer in dienst is bij iemand waarmee deze ook een affectieve relatie heeft. Waar hangt dit dan vanaf? Sinds vorig jaar is het uitgangspunt verlaten dat er geen gezagsverhouding bestaat als een werknemer […]

Lees meer

Wetswijziging WML voor de logistieke sector

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vanaf dat moment is het verplicht om over gewerkte overuren ook minimaal het WML te betalen. Wat verandert er voor werkgevers in de logistiek sector? Ten minste het wettelijk minimumloon Vanaf 2018 is het wettelijk verplicht om ook voor gemaakte overuren ten minste het […]

Lees meer

Waarschuwing! Valse telefoontjes over belastingschuld

De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over het betalen van een belastingschuld. Daarbij doet iemand zich voor als medewerker van de Belastingdienst. In zo’n telefoongesprek wordt vaak gezegd dat u meteen geld moet overmaken. Ga niet in op een dergelijk verzoek! Telefonische afspraken Het is niet ongebruikelijk dat de Belastingdienst u belt voor afspraken over […]

Lees meer

Verplicht eigen risico komende jaren niet omhoog

Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering zal de komende jaren niet verder stijgen. Eerder was al besloten het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021. De komende jaren gaan ook de eigen bijdragen voor langdurige zorg omlaag. Eigen risico ongewijzigd In september van dit jaar […]

Lees meer

Gebruik en verantwoording van spuiwater

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid hoe omgegaan moet worden met het spuiwater uit luchtwassers in de mestwetgeving. Gebruik als meststof Spuiwater is een afvalstof en mag alleen als meststof worden gebruikt, indien de luchtwasser wordt genoemd in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Hierin worden luchtwassers met een chemische wasstap en luchtwassers met […]

Lees meer

Sint schenkt belastingvrije banketstaaf

De Sint is weer in ons land. Wilt u ook dit jaar uw werknemers verrassen met een banketstaaf of een chocoladeletter, dan kan dat belastingvrij. Kleine geschenkenregeling De Belastingdienst gaat er vanuit dat kleine geschenken geen loon vormen als u uw werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een […]

Lees meer

‘Winstwaarschuwing’ voor mkb-ondernemers

De huidige groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) dreigt stil te vallen door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende productiviteit. Volgens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering is een ‘winstwaarschuwing’ dan ook op zijn plaats. Groeiplafond Het stilvallen van de groei komt niet alleen door de dreigende krapte op de arbeidsmarkt, maar […]

Lees meer

Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van de zorg

Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD). Dat blijkt uit onderzoek naar zorg-ICT door HIMSS Europa, een ICT-organisatie voor not-for-profit zorg. Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit. Patiëntdata en hoe je daar […]

Lees meer

WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag

Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw online-aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). WBSO De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) […]

Lees meer

Bijeenkomst afschaffing BTW landbouwregeling

Welke gevolgen heeft de afschaffing van de BTW landbouwregeling voor u? Het grootste gevolg is dat u vanaf volgend jaar BTW moet afdragen over uw omzet. Dat zal in veel gevallen 6% zijn, maar het tarief is 21% als u bijvoorbeeld een werktuig verkoopt. Aan de andere kant mag u de BTW op uw inkopen […]

Lees meer

Onbelaste bonus voor de dga

Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren? Vrije ruimte Volgens de werkkostenregeling mag u jaarlijks 1,2% van de totale loonsom van uw bv besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, de zogenaamde vrije ruimte. Bij een loonsom van bijvoorbeeld […]

Lees meer

Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018

Logistieke ondernemers zijn erg positief over het komende jaar, ondanks aanhoudende prijsdruk. Ze gaan voor 2018 uit van een bovengemiddelde groei van zowel de omzet met 14 procent als de winst met 14,6%. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. De logistiek staat er financieel gezien erg goed […]

Lees meer

Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?

Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een pand moet rekening worden gehouden met eventueel door de huurder gepleegde investeringen in het pand. Dit kan onder meer betekenen dat voor de waardebepaling niet kan worden uitgegaan van de afgesproken huur. Op basis van huurwaarde Voor niet-woningen, zoals kantoren en winkels, wordt voor de waardebepaling in […]

Lees meer

Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat Nederland zicht heeft op het verkrijgen van derogatie. De gesprekken hierover met de Europese Commissie verlopen constructief. Maar er moeten nog wel een aantal stappen worden gezet, waardoor definitieve besluitvorming naar verwachting pas rond april 2018 zal plaatsvinden. […]

Lees meer

Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de uitspraak van het Gerechtshof over het fosfaatreductieplan grote gevolgen heeft voor de betrokken melkveebedrijven. Zij wil echter niet tegemoetkomen aan de bedrijven die hangende de procedures geen gevolg hebben gegeven aan de Regeling fosfaatreductieplan en daardoor met heffingen worden geconfronteerd. Daarmee zouden deze bedrijven […]

Lees meer
Pagina 1 van 111