Agrarisch advies

Specifiek agrarisch advies

Wet- en regelgeving in de agrarische sector wordt steeds complexer. Voorbeelden zijn kavelruil, pacht, melkquota, mestquota en toeslagrechten. Daarnaast spelen er vaak andere zaken, zoals bedrijfsopvolging, huwelijkse voorwaarden, nalatenschappen, overdrachtsbelasting, schenkings- en successierecht.

Vanwege de specifieke en complexe wet- en regelgeving in de agrarische sector, hebben wij onze kennis gebundeld in een aparte afdeling. Onze ervaren agrarische adviseurs kunnen al uw vragen ten aanzien van agrarisch ondernemen beantwoorden.

Agrarisch investeren?

Bent u ondernemer en onderworpen aan de inkomsten- of vennootschapsbelasting en u heeft investeringsplannen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de fiscale regeling van de Milieu- en investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Bij rundveehouders, varkenshouders en pluimveehouders is de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) van toepassing. Hierbij worden er extra eisen gesteld aan de reductie van ammoniakemissie en aan het dierenwelzijn. U dient hiervoor een certificering te verkrijgen die wordt afgegeven door een onafhankelijke certificatie-instelling. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij helpen.

Laat u tijdig informeren

De MIA en/of Vamil dienen binnen drie maanden te worden aangevraagd na het aangaan van de investeringsverplichting. Vooraf heeft u een voorlopig certificaat nodig. Regelingen worden veelal niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Voor meer informatie over de MIA, VAMIL, MDV en/of andere fiscale regelingen omtrent het agrarisch ondernemerschap kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Meer weten?

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.