Controle (via Confirm)

Vanuit wettelijke voorschriften kunt u als (middel)grote onderneming verplicht zijn om de jaarrekening te laten controleren. Ook bij het ontbreken van een wettelijke verplichting, kan een vrijwillige accountantscontrole raadzaam zijn. Bijvoorbeeld indien er externe eisen van bank of verzekeraar aan ten grondslag liggen of indien de statuten van uw organisatie dit vereisen.

Audit en Assurance vanuit Confirm
Westerveld en Vossers heeft haar audit en assurance werkzaamheden gebundeld in de coöperatieve accountantsorganisatie Confirm. Confirm is hiermee één van de grotere kantoren voor onafhankelijke audit en assurance werkzaamheden van onder andere jaarrekeningen en subsidieafrekeningen. Confirm verricht werkzaamheden bij (middel)grote bedrijven en non-profit organisaties, waaronder (woon)zorginstellingen.

Meer weten?
Voor meer informatie over Confirm, kunt u contact opnemen met Feiko Vrieze RA via tel. 0800 – 2663476 of bezoek de website www.confirm.nu.