Pensioen en inkomen

Financiele-planningIedereen krijgt in zijn of haar leven weleens te maken met ingrijpende veranderingen, zoals huwelijk, echtscheiding, gezinsuitbreiding, pensionering en overlijden. Naast de emotionele aspecten brengt dit ook financiële consequenties met zich mee. Onze financiële planners kunnen u hierbij met raad en daad bijstaan, zodat u hier waar mogelijk in een voortijdig stadium op kunt anticiperen.

  • Wijzigingen omtrent uw huishouden

Indien de samenstelling of omstandigheden van uw huishouden gaat veranderen, bijvoorbeeld door samenwonen, verhuizen of gezinsuitbreiding, kan dit leiden tot ingrijpende financiële consequenties. Wij kunnen u o.a. helpen met praktische zaken, zoals het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

  • Echtscheiding

Een echtscheiding brengt naast emoties een hoop rompslomp met zich mee. Vaak is het niet eenvoudig om het financiële gedeelte hiervan af te ronden. Wij kunnen u begeleiden tijdens een scheidingsprocedure en u adviseren over de financiële en fiscale aspecten. Ons uitgangspunt is om het financieel zo goed mogelijk voor u te regelen. Lees meer >

  • Pensioen

Wij vinden het belangrijk dat u uw financiën ook in de toekomst goed heeft geregeld, zoals uw pensioen. U kunt met uw vragen over uw pensioen bij ons terecht, zowel omtrent uw eigen pensioen als het pensioen voor uw werknemers. Lees meer >

  • Estate Planning

Indien u tijdig nadenkt over (familie)vermogens en nalatenschappen en er maatregelen worden getroffen, kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen die de Wet biedt. Zoals het financieel ondersteunen van eventuele kind(eren). Lees meer >

  • Overlijden

Niet een onderwerp waar men graag over nadenkt, maar toch is het belangrijk om hier eens bij stil te staan. U kunt denken aan het regelen van een testament en de testamentvorm. Of iemand te benoemen tot testamentair executeur, zodat alles goed wordt geregeld mocht u zelf komen te overlijden. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u belast wordt met een erfenis en u hulp nodig heeft om de bijbehorende financiën op orde te krijgen.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen zijn er nog vele andere zaken die vragen om financiële planning.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Financiële planning is een dienst van Westerveld en Vossers Pensioen- en Inkomensadvies B.V.