Estate Planning

cake-652063_1280 divinding piecesEstate planning richt zich op de juridische- en fiscale begeleiding van (familie)vermogens en nalatenschappen. U heeft dan te maken met ondermeer de erfbelasting, de schenkbelasting, het huwelijksvermogensrecht en het fiscale recht. Indien u hier tijdig over nadenkt en gepaste maatregelen treft, kunt u optimaal gebruik maken van de fiscale voordelen. 

  • Financieel ondersteunen van uw kind(eren)

Wilt u uw kind(eren) financieel ondersteunen? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken. Graag informeren wij u met onze advieswijzer ‘Financieel ondersteunen van uw kind(eren)‘.

  • Schenken na overlijden

Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Ook kunt u schenken onder bepaalde voorwaarden of erkennen een bedrag schuldig te zijn dat pas opeisbaar is na uw overlijden. Voordeel van dit laatste is dat u blijft beschikken over het (geschonken) vermogen en liquiditeiten en toch handig gebruikmaakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting.

  • Bedrijfsopvolging in de familie

Wilt u het bedrijf geheel of gedeeltelijk overdragen? Met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet kunt u het ondernemingsvermogen of uw aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal vriendelijk op de kinderen overdragen. De BOF geldt alleen voor actieve ondernemingen. Beleggingsactiviteiten vallen buiten de regeling.

  • Familielening

Het is nog steeds moeilijk om een financiering bij een bank te krijgen. Bij een lage rente op het spaardeposito kan een familielening dan al gauw een aantrekkelijke optie zijn. Maak wel zakelijke afspraken en leg de voorwaarden, zoals rente, duur, aflossing, aanwending van de geldsom, opeisbaarheid, opzeggingsgronden en eventuele zekerheden goed vast. Dit zorgt voor financiële en juridische duidelijkheid en voorkomt veelal onnodige fiscale narigheid.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.