Huwelijk en echtscheiding

TrouwenEen leven lang trouw. Vroeger bijna vanzelfsprekend, maar vandaag de dag ligt dat toch iets anders. Nog steeds strandt één op de drie huwelijken. Een scheiding heeft niet alleen een grote emotionele impact, maar ook de financiële gevolgen kunnen fors zijn. Hoe groot de impact is, hangt mede af van de wijze waarop u getrouwd bent.

  • Echtscheiding en uw bedrijf

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Onze advieswijzer ‘Echtscheiding en uw bedrijf’ bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen.

  • DGA met een eigen BV

Als dga met een eigen bv kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Veel dga’s kiezen er dan ook voor om huwelijkse voorwaarden op te maken. Een belangrijke reden hiervoor is dat het vermogen van de partner zo beter beschermd is tegen een mogelijk faillissement van de bv. Lees in het artikel ‘Huwelijk en echtscheiding: DGA met eigen BV’ meer over de meest voorkomende varianten en de gevolgen van een scheiding voor het aanmerkelijk belang, een terbeschikkingstelling (aan de bv) en het pensioen.

  • Drie veelvoorkomende fiscale fouten bij echtscheiding

In alle emoties en hectiek rond een echtscheiding worden de belastinggevolgen vaak over het hoofd gezien. Dat heeft onverwachte gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek en toeslagen. Drie veelvoorkomende fouten zijn: echtscheidingsverzoek niet indienen, woonadres niet wijzigen en slechte afspraken maken over de hypotheekrente. Lees meer in het artikel ‘Drie veelvoorkomende fiscale fouten bij echtscheiding’.

  • Echtscheiding en pensioen

Bij echtscheiding moet een aantal zaken worden verdeeld. Dat geldt ook voor het opgebouwde ouderdomspensioen. In principe hebben u en uw ex-partner beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U kunt ook samen een andere verdeling afspreken of gezamenlijk besluiten niet tot verdeling van het ouderdomspensioen over te gaan. Let op: wijkt u af van de standaardverdeling, dan moet dit wel zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.

Let op! Krijgt u bij echtscheiding meer dan waar u recht op heeft, dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Ook de pensioenuitvoerder moet op de hoogte worden gesteld van de manier waarop het ouderdomspensioen moet worden verdeeld.

  •  Praktische begeleiding

Een echtscheiding brengt naast emoties een hoop rompslomp met zich mee. Vaak is het niet eenvoudig om het financiële gedeelte hiervan af te ronden. Wij kunnen u begeleiden tijdens een echtscheidingsprocedure en u adviseren over de financiële en fiscale aspecten hiervan. Ons uitgangspunt is om het financieel zo goed mogelijk voor u te regelen.

Meer weten?
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.