Salarisverwerking

Tijdig en het juiste salaris

U wilt uw personeel tijdig en het juiste salaris betalen en onjuistheden in de loonstrook voorkomen. Ook de fiscus verwacht tijdige betaling van loonbelasting en premies. Uitvoerende instanties wensen allerlei informatie. Deze zaken in combinatie met de complexe en voortdurende wijzigende wet- en regelgeving maakt het voeren van een salarisadministratie veelal tijdrovend en ingewikkeld. Onze specialisten kunnen u deze zaken uit handen nemen.

Online salarisverwerking

Via een online applicatie werken wij direct met u samen. Deze applicatie is gebruikersvriendelijk en biedt diverse mogelijkheden, zoals:

–       Overal en altijd toegankelijk, actuele gegevens via pc of smartphone;
–       Eenvoudig zelf mutaties invoeren, met een snelle verwerkingstijd;
–       Digitaal dossier en desgewenst delen van informatie met uw medewerkers;
–       Documenten beschikbaar stellen en verlof aanvragen via de app “Werkgeversloket”;
–       Automatische melding bij nieuwe loonstrook, jubilea en verlopen contracten;
–       Aanvullende verlof- en verzuimmodules en andere koppelingen mogelijk;
–       Volledig via Internet, waardoor er geen software geïnstalleerd hoeft te worden;
–       Overzichtelijk en eenvoudig te begrijpen;

Meer weten over online salarisverwerking? Klik hier voor de brochure.

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over de app “Werkgeversloket”.

Vaste prijs per salarisstrook

Voor het verwerken van uw salarisadministratie hanteren wij een vaste prijs per salarisstrook. Inbegrepen in het tarief zijn:

– Mailen van alle periodieke loonstroken naar één e-mailadres;
– Verzorgen van de periodieke loonaangifte;
– Opmaken en verstrekken per mail van de periodieke journaalpost;
– Mailen van de betaallijst en het betaalbestand;
– Aanleveren van het loonjaarwerk;
– Verzorgen salarisopgave richting pensioenuitvoerder (indien van toepassing).

Verder kunnen wij u van dienst zijn bij onderstaande punten:

  • Beoordeling personeelsuitkeringen, fiscaal vriendelijk belonen, werkkostenregeling (o.a. advisering omtrent cafetariasysteem, beloningsvormen en kostenvergoedingen);
  • Ondersteuning bezwaar- en beroepsprocedures loonheffingen;
  • Internationale kennis van loonbelasting en sociale wetgeving;
  • Het gehele traject van in dienst nemen tot ontslag. Zie hiervoor onze pagina “Werkgeversadvies“.

Meer weten?

Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen.