Disclaimer

Website en nieuwsbrieven

Bij de samenstelling van deze website en onze nieuwsbrieven is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. De mogelijkheid bestaat dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Westerveld en Vossers kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in deze uitgave.

E-mail

Onze e-mails zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Westerveld en Vossers sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Voor zover in onze e-mailberichten cijfermateriaal is opgenomen, vermelden wij dat hierop geen accountantscontrole is toegepast. Westerveld en Vossers hanteert algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

ga