Aanmelden voor Agrarische avond

Datum gepubliceerd: donderdag, 09 januari 2014 Ga terug naar het overzicht

Geachte relatie,

Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsavond inzake mestbeleid/mestverwerking en de uitvoering van het EU-beleid inzake GLB-subsidies.

– Hoeveel mest moet u verwerken en welke gevolgen heeft dit voor het bedrijf?
– Geen dierrechten in melkveehouderij maar wel bij varkens- en pluimveehouderij?
– Welke financiële gevolgen heeft de uitvoering van het GLB beleid op uw bedrijf?

Spreker op deze avond is de heer ing. H.H.J. Westerhof ab (Component Agro).

De informatieavond wordt gehouden op:

Datum: dinsdag 11 februari 2014
Locatie: Café-Zalencentrum Restaurant Het Onland, Rekhemseweg 175, 7004 HD Doetinchem.
Aanvang presentatie: 20.00 uur (de koffie staat vanaf 19.30 uur voor u klaar)

Graag vernemen wij of u aanwezig zult zijn bij deze voorlichtingsavond. U kunt zich tot uiterlijk 10 februari a.s. aanmelden via het onderstaande aanmeldfomulier (of telefonisch via 0315-270000). Mocht u verhinderd zijn maar wel informatie willen ontvangen, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

________________________________________________________________

Aanmeldformulier