Nieuws

Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming

Ondernemers die stoppen met hun bedrijf of dit overdragen, ontvangen een brief van de Belastingdienst dat zij voor de laatste keer btw-aangifte moeten doen. Kamer van Koophandel Ondernemers die stoppen met hun bedrijf, dienen zich uit te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze geeft de beëindiging door aan de Belastingdienst. Zodra de beëindiging […]

Lees meer

Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax

Bezwaar en beroep kunt u tegenwoordig meestal ook digitaal indienen, alsmede per fax. Aan het versturen per fax kleven wel de nodige risico’s. Zorg daarom dat u voldoende bewijs heeft dat u daadwerkelijk een fax hebt verstuurd.   Bewijs van ontvangst Het belangrijkste nadeel van een bezwaar per fax, is dat u moet bewijzen dat […]

Lees meer

Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel

Volgens werkgeversorganisatie AWVN neemt het aantal cao-afspraken over jubileumuitkeringen af. Een dergelijke uitkering is fiscaal echter wel interessant. Liever scholing De AWVN geeft aan dat werkgevers liever investeren in om- en bijscholing. Toch is in Nederland nog bijna één op drie werknemers tien jaar of langer werkzaam bij dezelfde werkgever. Een jubileumuitkering die niet is […]

Lees meer

Loopfiets invaliden en mindervaliden tegen 6% btw

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat loopfietsen belast zijn met het lage btw-tarief van 6%. Voorwaarde is wel dat de loopfiets is bestemd voor invaliden en mindervaliden. Loopfietsen Loopfietsen worden gebruikt door personen die slecht ter been zijn. Ze kunnen zich op deze manier voortbewegen zonder de benen te hoeven belasten. Dit kan door op […]

Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2018

Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ingegaan. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. De werknemer moet dit verlof aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts […]

Lees meer

Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni

(Akkerbouw)bedrijven met bovengemiddelde gewasopbrengsten mogen onder voorwaarden gebruik maken van een extra stikstof- of fosfaatnorm. Dit zijn de zogenaamde equivalente maatregelen. Bedrijven die hiervan gebruik willen maken, kunnen zich tot 1 juni 2018 aanmelden bij RVO.nl via Mijn Dossier. Mogelijke maatregelen Voor dit jaar zijn er vier equivalente maatregelen waarvoor men zich kan aanmelden, namelijk: […]

Lees meer

Pas op met gebruik van foto’s op uw website

Via internet heeft u tegenwoordig de beschikking tot heel veel afbeeldingen. Dit betekent niet dat u deze afbeeldingen ook zomaar mag gebruiken. Op de meeste afbeeldingen rust namelijk een auteursrecht. Het auteursrecht vervalt pas wanneer de eigenaar expliciet afstand doet van deze rechten. Is dit niet het geval? Dan zult u toestemming moeten vragen aan […]

Lees meer

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei ingaat, uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan?     Zijn er zaken die minimaal geregeld moeten worden? Hoe ga ik met deze verplichting om richting mijn leveranciers en serviceproviders? Want uw onderneming is […]

Lees meer

Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel

Ook werknemers in de horeca hebben recht op vakantie. Hoeveel vakantie men heeft, hangt af van het aantal gewerkte dagen. Vakantie wettelijk geregeld Voor werknemers is het minimum aantal vakantiedagen wettelijk geregeld. Dit aantal dagen bedraagt vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Werkt u dus bijvoorbeeld drie dagen per week, dan heeft u wettelijk […]

Lees meer

Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!

Als werkgever bent u vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei over de afgelopen twaalf maanden. Met ingang van 2018 betaalt u als werkgever, anders dan vroeger, ook vakantiegeld over toeslagen wegens bijvoorbeeld overwerk of werken tot de grondslag voor vakantiegeld. Uitzonderingen Dat is alleen anders in twee situaties: […]

Lees meer

INFORMA mei 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA mei 2018 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers

Iedere landbouwer die aardappelen, granen (tarwe, gerst, haver en rogge) en suikerbieten teelt, is verplicht bij te dragen aan het onderzoeksprogramma voor collectief akkerbouwonderzoek. Onderzoek dat akkerbouwers gezamenlijk financieren, gaat over gewasoverschrijdende thema’s, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid. Stuk voor stuk zaken die bepalend zijn voor de toekomst van […]

Lees meer

Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van deze ziektes te beperken aftrekbaar als zorgkosten?     Aftrek zorgkosten Zorgkosten zijn alleen onder voorwaarden en dan nog slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Er geldt namelijk altijd een drempel, ofwel een bedrag […]

Lees meer

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.   Genees- en heelkundige hulp Onder anderen de kosten van genees- en heelkundige hulp zijn fiscaal aftrekbaar. Dat klinkt eenvoudig, maar de wettelijke definitie maakt duidelijk dat […]

Lees meer

Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen en trapkarren? Wanneer 6% btw? Het lage tarief voor uw toegang mag u toepassen als uw accommodatie minstens twee maanden in een jaar achtereen geopend is […]

Lees meer

Toeslag kinderopvang toch via ouders

De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ouders grote bedragen aan teveel ontvangen toeslag terug moeten betalen.   Niet via DUO Het plan was om de kinderopvangtoeslag vanaf 2020 via het DUO uit te […]

Lees meer

Let op juiste inschrijving in handelsregister

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrijving van een bedrijf in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van belang voor leveranciers en afnemers, zodat zij weten met wie ze te maken hebben, wie bevoegd is en wie ze kunnen aanspreken […]

Lees meer

Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft alle bedrijven die geblokkeerd zijn in het onderzoek naar onregelmatigheden bij het registreren van runderen in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) een ontheffing om kalveren die geboren zijn na 1 januari 2018 af te voeren van het bedrijf. De bedrijfsblokkade van de bedrijven blijft verder van kracht. De […]

Lees meer

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen, zoals een boot. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar. […]

Lees meer

Sancties Wet DBA in aantocht

Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe wetgeving te laten wennen. Modelovereenkomsten Opdrachtgevers en opdrachtnemers konden tot voor enige jaren terug gebruik maken van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) om uit te sluiten dat er […]

Lees meer
Pagina 1 van 125