Nieuws­overzicht

Kies een categorie:

Agrarische nieuwsbrief december 2022

Wat speelt er op agrarisch gebied? In onze agrarische nieuwsbrief lees je het laatste nieuws. Bekijk de agrarische nieuwsbrief december 2022. In deze editie: Aanmelding deelname nieuwe GLB Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten niet zonder risico’s Mestwetgeving: Derogatie 2022 Derogatie: extra voorwaarden alle bedrijven vanaf 2023 Specifieke voorwaarden derogatiebedrijven vanaf 2023 Bufferstroken Subsidie: Tegemoetkoming energiekosten bedrijven Investeringsregeling POP3+ 2022 […]

Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving

Alle PAS-melders verkeren sinds de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 in uiterst onzekere tijden. Voor een aantal PAS-melders in de provincie Overijssel is een zeer ernstige situatie ontstaan doordat de provincie zich genoodzaakt ziet om te handhaven. Rijk en provincies zeggen er alles aan te willen doen om PAS-melders te helpen en handhaving te voorkomen. […]

Voortgang aanpak stikstof

In een kamerbrief heeft de minister voor Natuur en Stikstof geschetst hoe het kabinet aan de slag gaat met de aanpak zoals voorgesteld door de heer Remkes. Diens voorstel is gebaseerd op door hem gevoerde gesprekken met de overheid en de landbouwsector. PAS-melders Het kabinet wil het wettelijk vastgestelde legalisatieprogramma voor PAS-melders met prioriteit uitvoeren. […]

Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan

U moet als werkgever het anoniementarief van 52% toepassen als een werknemer geen volledige of juiste gegevens aan u verstrekt. Vanaf 2023 mag u dit tarief terugdraaien met terugwerkende kracht.   Anoniementarief Vóór de eerste werkdag of op de eerste werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden, moet een werknemer u onder meer de volgende gegevens […]

Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900 in 2023

De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog naar € 1.900 per jaar. Deze bedraagt nu nog € 1.800.   Jaarlijkse indexering U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. Deze maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 werd echter hetzelfde maximale […]

Voorlopig geen info meer uit UBO-register

De Kamer van Koophandel zal voorlopig geen informatie verstrekken uit het zogenaamde UBO-register. De KVK zet deze stap naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.   UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de […]

INFORMA november 2022

Wat speelt er op fiscaal gebied? Wat zijn de laatste wijzigingen? Je leest het in onze INFORMA november 2022. In deze editie: In deze editie lees je o.a. over: 1. Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers 2. Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer 3. Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3 4. […]

Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt?

Hoe zit het met een parttimer die tijdens de reguliere feestdagen al vrij had omdat het zijn parttime dag was? Heeft de parttimer dan gewoon pech of zit het wellicht toch iets anders in elkaar?   Onderscheid arbeidsduur Indien een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag  valt, dan heeft hij een vrije […]

Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes?

Als u een pand zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, kunt u de aftrek van btw alleen baseren op het werkelijke gebruik als de ruimtes in het pand zijn afgescheiden. Hoe zit dit?   Voorbelasting Als ondernemer mag u de door u betaalde btw op zakelijke uitgaven, de voorbelasting, in beginsel in aftrek brengen […]

Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode

De minister van LNV erkent dat de late afronding van het Nationaal Strategisch Plan voor een beperkte tijd zorgt in de voorbereiding naar de transitie die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beoogt. Daardoor is onzekerheid en zorg bij boeren en collectieven (ANLb) ontstaan. De minister wil daarom het jaar 2023 zien als leerperiode. Waar het kan […]

  • 1
  • 2

Altijd actueel op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief. Onze INFORMA nieuwsbrief met algemeen en fiscaal nieuws verschijnt circa één keer per maand. Onze nieuwsbrief Werkgeverschap verschijnt een aantal keer per jaar. Ook hebben we een branchespecifieke nieuwsbrief voor de agrariërs en de zorg. 

Liever persoonlijk advies, afgestemd op jouw specifieke situatie?
Neem dan contact met ons op. Onze accountants en adviseurs zijn op de hoogte van wat er speelt. Zo kunnen ze jou van het beste advies voorzien. Voor het beste resultaat.

Bel voor persoonlijk advies
accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga