Nieuws

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2018

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot 1 juni 2018 bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van een equivalente maatregel. Voor dit jaar zijn vier equivalente maatregelen mogelijk. 1. Hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten Bij bovengemiddeld hoge gewasopbrengsten mag een extra stikstofgift toegepast worden. Dit geldt voor suikerbieten, bepaalde consumptieaardappelrassen, winter- en zomertarwe, winter- […]

Lees meer

Welke landbouwgrond is subsidiabel?

Landbouwgrond die gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten kan subsidiabel zijn voor de betalingsrechten. Dit betekent dat voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB (basis- en vergroeningsbetaling en/of extra betaling jonge landbouwers) aangevraagd kan worden. Om aan de vergroeningseisen en de randvoorwaarden te voldoen moet alle (subsidiabele) landbouwgrond opgegeven worden in de Gecombineerde opgave. Een […]

Lees meer

Westerveld en Vossers badmintontoernooi 2018

Zin in een sportieve uitdaging? Op zondag 6 mei 2018 start de 1e editie van het Westerveld en Vossers dubbeltoernooi in Varsseveld. Het toernooi wordt georganiseerd door Badmintonclub Varsseveld. Deelname is voor iedereen, van recreanten tot hoofdklasse! Er wordt in de navolgende klassen gespeeld: A: Hoofdklasse en 1ste klasse District B: 2de en 3de klasse District […]

Lees meer

Heeft u als dga pensioen én inkomsten uit uw bedrijf?

Bent u dga, dan is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen vervallen. Opgebouwd pensioen in eigen beheer kan met korting worden afgekocht. Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch betekent naar alle waarschijnlijkheid dat ook met afgekocht pensioen geen rekening mag worden gehouden bij de bepaling van uw gebruikelijk […]

Lees meer

Zonnepanelen verruimen zakelijk gedeelte woning

Als u een deel van uw pand zakelijk gebruikt, krijgt u de btw op dit deel terug. Door plaatsing van zonnepanelen wordt het zakelijk gebruikte deel van uw pand groter. Ook de totale ruimte wordt groter, want het deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, telt voortaan ook mee. Door de zonnepanelen wordt […]

Lees meer

Ontheffing bedrijfsblokkade vanwege onregelmatigheden I. en R. mogelijk

In het kader van het onderzoek naar fraude met het I&R-systeem in het kader van het fosfaatreductieplan zijn diverse bedrijven geblokkeerd. De Minister van LNV heeft in een kamerbrief aangegeven dat zolang een bedrijf nog niet is gedeblokkeerd, het zal voorkomen dat op een bedrijf nieuwe kalveren worden geboren en dat deze of andere dieren […]

Lees meer

INFORMA februari 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA februari 2018 te openen. Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mailbericht […]

Lees meer

WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!

Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd. Doorgeven gerealiseerde uren Maakt u gebruik van de WBSO […]

Lees meer

Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente

Ondanks dat de rentestand al jaren extreem laag is, berekent de fiscus voor de bv 8% belastingrente en 4% voor de niet-bv. Hoe voorkomt u dat u deze rente verschuldigd wordt? Wanneer geen belastingrente? U betaalt geen belastingrente als u op tijd aangifte doet én de inspecteur niet van uw aangifte afwijkt. Voor IB-ondernemers is […]

Lees meer

Wel of geen reclamebelasting betalen?

Gemeentes hebben de mogelijkheid reclamebelasting in te voeren. Dit mag ten aanzien van openbare aankondigingen die te zien zijn vanaf de openbare weg. Daarbij mag een gemeente niet positief discrimineren en bepaalde vormen van reclame, bijvoorbeeld culturele reclame-uitingen, willekeurig van belastingheffing uitsluiten. Culturele reclame onbelast In een zaak die onlangs speelde voor het gerechtshof in […]

Lees meer

Recht op dubbele aftrek hypotheekrente?

Als u tijdelijk beschikt over twee woningen omdat uw woning nog niet verkocht is, heeft u recht op aftrek van hypotheekrente voor beide woningen. Maar hoe lang en aan welke voorwaarden moet u dan voldoen? Oude woning staat te koop Bent u verhuisd en staat uw oude woning enige tijd te koop, dan mag u […]

Lees meer

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

Nog even en de nieuwe WOZ-beschikking valt weer in de bus. Waar moet u op letten bij de beoordeling of de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand juist is? WOZ-beschikking U ontvangt van uw gemeente ieder jaar een nieuwe WOZ-beschikking met de waarde van uw onroerende zaak. Op basis hiervan ontvangt u een eigenarenheffing OZB […]

Lees meer

Kan ik mijn auto naar privé halen?

Als uw auto in de bijtelling te duur wordt, wilt u deze wellicht overnemen in privé. Maar kan dat zomaar en maakt het nog wat uit of u een eenmanszaak heeft of een bv? Bijtelling te duur De meeste ondernemers zetten een nieuwe auto op de zaak. De kosten zijn dan aftrekbaar, op de bekende […]

Lees meer

Hoeveel btw voor de escape room?

Een escape room is een nieuwe vorm van vermaak. De deelnemers worden een bepaalde tijd opgesloten in een ruimte en moeten zich door het oplossen van puzzels weer zien te bevrijden. Leuk, maar hoeveel btw moet u als exploitant berekenen?   Voorziening voor vermaak Ook de fiscus gaat ervan uit dat een escape room een […]

Lees meer

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht en handhaving op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegedeeld. Dit zijn vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden, of een nieuw bedrijf willen starten. Met een vergunning hebben ondernemers twee jaar de tijd na het […]

Lees meer

Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Naar aanleiding van het onderzoek naar I&R-fraude in het kader van het fosfaatreductieplan zijn ruim 2.000 melkveebedrijven geblokkeerd. In veel gevallen is er slechts sprake van enkele tekortkomingen in de I&R-meldingen zonder dat men de bedoeling had hiermee enig voordeel te behalen. Hooguit is er sprake van enige onzorgvuldigheid. Ook zijn ‘verdachte’ kalveren geblokkeerd op […]

Lees meer

Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België

Bent u dga met pensioen in eigen beheer en woonachtig in België? En bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? In dat geval profiteert u helaas niet van de belastingkorting bij afkoop. Het bedrag van deze belastingkorting is namelijk alsnog belast in België.   Keuzemogelijkheid Sinds 1 juli 2017 […]

Lees meer

Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht bedrijven onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring.   Handige online generator De privacyverklaring is verplicht voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. In de praktijk betekent dit dat […]

Lees meer

Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?

Als u minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt, heeft u recht op verschillende ondernemersfaciliteiten. Maar tellen studie-uren daarvoor ook mee en onder welke voorwaarden? Urencriterium Er bestaat voor ondernemers een aantal speciale fiscale faciliteiten. Voor de meeste daarvan is vereist dat u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkt én dat u […]

Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp’er en opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving van de Wet DBA op tot 1 januari 2020.   De Belastingdienst handhaaft echter wel bij kwaadwillendheid. Die handhaving wordt per 1 juli 2018 zelfs […]

Lees meer
Pagina 1 van 119