Nieuws­overzicht

Kies een categorie:

BOR verloren bij faillissement?

Als je jouw bedrijf schenkt of jouw erfgenamen verkrijgen het bedrijf door vererving, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In bepaalde situaties, waaronder een faillissement binnen vijf jaar, kan de voorwaardelijk toegepaste BOR komen te vervallen.   Bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam de vraag aan de orde of door teruggeven van […]

Moet je vóór 1 juli in actie komen bij grensoverschrijdend telewerken?

In een ander EU-land wonende werknemers die voor een in Nederland gevestigde werkgever werken maar deels thuis in hun woonland werken, kunnen te maken krijgen met sociale verzekeringsplicht in hun woonland. Zij kunnen bij de SVB echter om een uitzonderingspositie vragen, waardoor ze toch in Nederland sociaal verzekerd zijn. Om dat vanaf 1 juli 2023 […]

Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord

PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hoewel dit een akkoord op hoofdlijnen is dat nog moet leiden tot een regeerakkoord, kunnen hieruit wel al diverse concrete – en nog nader uit te werken – fiscale maatregelen ontleend worden.   In dit artikel is per thema een overzicht opgenomen […]

Controleer definitieve aanslag IB 2023 op box 3

Heb je box 3-vermogen en ontvang je een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023? Onderzoek dan of het verstandig is om hier tegen in bezwaar te komen.   Controle definitieve aanslag Diende jij al jouw aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 in? Dan bestaat de kans dat je binnenkort al een definitieve aanslag IB 2023 van de Belastingdienst ontvangt. […]

Wijziging inning fijnstoftoeslag motorrijtuigenbelasting

In de loop van dit jaar gaat de Belastingdienst het innen van de fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting (mrb) veranderen. Dit geldt zowel voor personen- als bestelauto’s. Door afronding van de bedragen kan een en ander iets meer mrb gaan kosten.   Fijnstoftoeslag De fijnstoftoeslag bestaat sinds 2020 als onderdeel van de mrb voor personen- en […]

Handboek Loonheffingen 2024 weer beschikbaar

Voor werkgevers is het Handboek Loonheffingen 2024 beschikbaar. De Belastingdienst publiceert dit Handboek ieder jaar en vermeldt hierin alle zaken die werkgevers bij de loonheffingen in acht moeten nemen om correcties en boetes te voorkomen.   Wijzigingen en verduidelijkingen Het Handboek bevat alle wijzigingen in de loonheffingen ten opzichte van vorig jaar. Wijzigingen worden per […]

Mogelijk extra verhoging kinderopvangtoeslag 2025

Het kabinet is van plan de kinderopvangtoeslag voor bepaalde inkomens per 2025 extra verhogen. Deze verhoging komt bovenop de indexatie van de toeslag vanwege inflatie. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het uiteindelijke voorstel.   Middeninkomens De extra verhoging komt volgens de voorstellen van het kabinet met name ten goede aan de […]

Fiscale gevolgen terugbetaling niet-aftrekbare lijfrentepremie

Betaalde je meer lijfrentepremies dan je in aftrek kunt brengen in jouw aangifte inkomstenbelasting? Dan kun je het niet aftrekbare deel terugvragen bij de financiële instelling waar je de lijfrente afsloot. Houd wel rekening met de fiscale gevolgen hiervan.   Lijfrentepremies Lijfrentepremies zijn onder strikte voorwaarden aftrekbaar. Daarbij gelden per jaar ook maximale bedragen die […]

Stand van zaken UBO-registers

Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de UBO-registers. Daarbij is hij ook ingegaan op enkele aankomende wijzigingen.   UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel […]

INFORMA mei 2024

Wat speelt er op fiscaal gebied? Wat zijn de laatste wijzigingen? Je leest het in onze INFORMA mei 2024.   In deze editie: In deze editie lees je o.a. over: 1. Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen 2. Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken 3. Huwelijkse voorwaarden of een schenking? 4. Versterking […]

  • 1
  • 2

Altijd actueel op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief. Onze INFORMA nieuwsbrief met algemeen en fiscaal nieuws verschijnt circa één keer per maand. Onze nieuwsbrief Werkgeverschap verschijnt een aantal keer per jaar. Ook hebben we een branchespecifieke nieuwsbrief voor de agrariërs en de zorg. 

Liever persoonlijk advies, afgestemd op jouw specifieke situatie?
Neem dan contact met ons op. Onze accountants en adviseurs zijn op de hoogte van wat er speelt. Zo kunnen ze jou van het beste advies voorzien. Voor het beste resultaat.

Bel voor persoonlijk advies
accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga