Nieuws

eHerkenning aanvragen voor de Belastingdienst: hoe werkt dit?

Doet u als ondernemer aangifte via het portaal “Mijn Belastingdienst Zakelijk”? Voor het doen van uw aangifte omzetbelasting, de aangifte loonheffingen en vennootschapsbelasting heeft u mogelijk eHerkenning nodig. Onderzoek eerst of u eHerkenning nodig heeft. En zo ja, waarvoor? In dit artikel leest u waar u op moet letten, en hoe u eHerkenning kunt aanvragen. […]

Lees meer

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorlopig opgeschort. Staatssecretaris Vijlbrief heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten.   Excessief lenen bij de eigen vennootschap Het kabinet wil met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv aan banden leggen. Daarom is een wetsvoorstel ingediend om […]

Lees meer

Welke cao is op uw bedrijf van toepassing?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao. Past u de juiste cao toe? Voorkom onaangename verrassingen. Bij ondernemen hoort dat er soms wijzigingen plaatsvinden in de activiteiten van een onderneming. Dit geldt bij het afstoten […]

Lees meer

Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden. Einde steunpakket Vanaf 1 oktober zijn ook de algemene steunmaatregelen vanwege corona beëindigd. Ondernemers moeten daarom ook in beginsel vanaf […]

Lees meer

Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona

De eisen voor zelfstandigen die vanaf 1 oktober van dit jaar een beroep doen op de bijstand (Bbz), zijn versoepeld. Dit heeft het ministerie van SZW eerder bekendgemaakt. De versoepeling hangt samen met de coronacrisis. Einde Tozo Vanwege de coronacrisis konden zelfstandige ondernemers tot 1 oktober gebruik maken van de Tozo-regeling. De Tozo-regeling leek op […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief oktober 2021

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2021) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022

Volgend jaar betalen bv’s over een winst tot € 395.000 nog maar 15% vennootschapsbelasting. Nu is dit lage tarief nog maar van toepassing op de eerste € 245.000 winst. Over het meerdere blijft het tarief 25%. Dit blijkt uit de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag. Fiscale eenheid De verruiming van de eerste tariefschijf tot […]

Lees meer

Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022

Volgend jaar kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit is € 650 minder dan in 2021. De subsidie voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto blijft in 2022 met € 2.000 hetzelfde als nu. Subsidie De subsidie is bedoeld om voor particulieren de overstap naar een elektrische auto te vergemakkelijken. […]

Lees meer

Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis. Dat de vrije ruimte in 2022 wordt beperkt, blijkt uit het Belastingplan 2022 dat met Prinsjesdag is gepresenteerd. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kan een werkgever zijn personeel onbelast allerlei zaken vergoeden en […]

Lees meer

Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd

Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober. TVL De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, minstens 30% omzetverlies geleden hebben. […]

Lees meer

Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk

Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld, dan was het niet mogelijk om ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad heeft daar nu een streep doorheen gezet en de mogelijkheid heropend naar een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht. Werkgevers worden van rechtswege ingedeeld […]

Lees meer

Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag

Vanwege de coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag Werkende ouders en ouders die een erkende opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Op die manier draagt de overheid bij aan de kosten […]

Lees meer

Specifieke steun boekhandels vanwege corona

Ook de fysieke boekhandel heeft geleden onder de coronacrisis. Op aandrang van de Tweede Kamer is er daarom een specifieke steunmaatregel beschikbaar. Distributiekosten en kredietfaciliteit De steunmaatregel bevat een tegemoetkoming van € 5 miljoen voor distributiekosten en € 15 miljoen voor verruiming van de bestaande kredietfaciliteit. Centraal Letterenfonds Het Centraal Letterenfonds speelt een belangrijke rol […]

Lees meer

Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up

Innovatieve start-ups kunnen ook in 2022 ervoor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. Door een lager gebruikelijk loon uit te keren wordt de liquiditeitspositie van de bv verbeterd. Dit staat vermeld in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Wachten op […]

Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2021

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.   Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel […]

Lees meer

Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast

Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties. Door deze keuzevrijheid wordt het met name voor IT-bedrijven aantrekkelijker om personeel te belonen via aandelenopties. Dit voorstel is op Prinsjesdag bekendgemaakt. Huidige regeling Volgens de huidige regeling worden aandelenopties belast op het moment dat de opties worden omgezet in […]

Lees meer

Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het stimuleren van bedrijven die reeds […]

Lees meer

Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen!

Ondernemers die voor de eerste periode NOW hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 31 oktober een definitieve aanvraag indienen. Doen ze dit niet, dan moeten ze alle ontvangen NOW met betrekking tot de eerste periode terugbetalen. NOW 1 Vanwege de coronacrisis konden ondernemers die minstens 20% omzetverlies hebben geleden financiële compensatie aanvragen voor de loonkosten. Dit kon […]

Lees meer

Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling

De minister van LNV heeft eind vorig jaar het Omschakelprogramma Duurzame landbouw aangekondigd waarmee agrarische ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om versneld om te schakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld naar biologische of natuurinclusieve landbouw. Eén van de onderdelen van het Omschakelprogramma is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij […]

Lees meer

Extra steun voor nachthoreca

De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN.   VLN De VLN staat voor vaste lasten nachtsluiting horeca. De VLN is beschikbaar voor ondernemers die in het vierde kwartaal van dit jaar minstens 50% […]

Lees meer
Pagina 1 van 86