Agrarisch nieuws

Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond

Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2019 fors hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst bekend zijn gemaakt.   Verpachte grond De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte […]

Lees meer

Extra geld voor verduurzamen bedrijf jonge boeren

Het kabinet stelt € 75 miljoen beschikbaar als borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Op deze manier krijgen zij meer mogelijkheden hun bedrijf te verduurzamen. Drie jaar Boeren kunnen tot drie jaar na overname van een bedrijf in aanmerking komen voor de borgstelling. Dit kan vanaf 1 januari van dit jaar. Door de borgstelling wordt […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief februari 2020

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie februari 2020) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Wijzigingen 2020 Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Ook dit jaar kent het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) weer een aantal wijzigingen. Met dit beleid wil de Europese Unie zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Wat is er veranderd per 2020?   Vervallen betalingsrechten Vanaf 2020 vervalt na twee jaar het aantal betalingsrechten waarvoor u twee jaar achtereen geen subsidiabele landbouwgrond […]

Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.   Nodig voor aangifte Agrarische ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en op te geven in hun aangiften inkomstenbelasting en […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief, editie stikstof

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de extra editie omtrent de stikstofproblematiek bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief – extra uitgave stikstof – te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich […]

Lees meer

Agrarische bijeenkomst 2020: stikstof en meer

Voor onze agrarische relaties organiseren wij een informatieve bijeenkomst “Agrarische actualiteiten” op donderdagavond 20 februari 2020. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! Meld u nu aan via onderstaande formulier. Programma We bespreken de laatste ontwikkelingen op agrarisch gebied. Denk hierbij aan derogatie en het stikstofdossier. Welke regionale consequenties heeft het stikstofbeleid en wat betekent dit […]

Lees meer

Toekomst agrarisch bedrijf van invloed op WOZ-waarde

Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een agrarisch bedrijf moet rekening gehouden worden met de toekomstige bedrijfsmogelijkheden. Dit bepaalde het gerechtshof in Den Bosch onlangs. Einde varkenshouderij In de betreffende rechtszaak was een agrarisch bedrijf gewaardeerd waarmee een varkenshouderij werd uitgeoefend. Het bedrijf was echter aangemeld voor de zogenaamde stoppersregeling. Stoppersregeling Ondernemers die hun […]

Lees meer

Aanvraag subsidie jonge boeren gestart

Jonge boeren tot 41 jaar die een bedrijf overnemen en willen investeren in duurzaamheid, kunnen hiervoor ook dit jaar subsidie aanvragen. De aanvraagprocedure hiervoor is 2 december jl. gestart. Rvo.nl De aanvraag voor subsidie kan bij rvo.nl worden ingediend tot uiterlijk 7 februari 2020 om 17.00 uur. Voor aanvragen in de provincie Zuid-Holland is de […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief december 2019

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie december 2019) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfsmiddelen. Voor gebouwen geldt hiervoor een beperking. Die geldt ook voor de bij het gebouw horende ‘aanhorigheden’. Maar wat verstaat het hof in Den Bosch hieronder? Beperkt afschrijven op gebouwen U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die […]

Lees meer

Agrarische bijeenkomst: kringloopwijzer, PlanetProof en stikstofdossier

Graag nodigen wij u uit voor onze informatieve voorlichtingsochtend op dinsdag 3 december 2019. We gaan hierbij in op de kringloopwijzer, de ontwikkelingen in het stikstofdossier en alles wat hiermee te maken heeft. Programma – Kringloopwijzer in combinatie met PlanetProof: wanneer hiermee beginnen? – Stikstofdossier en ontwikkelingen hierin – Zijn er nog praktische oplossingen? Sprekers […]

Lees meer

Geld verdienen met de kringloopwijzer?

Door op onderdelen van de kringloopwijzer te sturen, verkrijgt u als melkveehouder bijvoorbeeld een hogere gewasopbrengst of minder mestafzet. Ook kunt u in aanmerking komen voor het onafhankelijk keurmerk Planet Proof, wat u 2 cent per liter melk oplevert. Hoe houdt u meer over onderaan de streep? Samen met een adviseur vult u uw gegevens […]

Lees meer

Saneringsregeling varkenshouderij 25 november open

Varkenshouders die willen stoppen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Met de subsidieregeling ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Regeling is nu al in te zien Varkenshouders kunnen vanaf heden de regeling inzien en zich gaan voorbereiden op […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief oktober 2019

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2019) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting

Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Dit staat in het Belastingplan 2020.   Brede weersverzekering Een brede weersverzekering is een verzekering die bestaat sinds 2010. Het is een instrument voor landbouwers om onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. Deze verzekering is […]

Lees meer

Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) ondersteunt startende jonge boeren en tuinders bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze VVK-regeling opengesteld, waarmee het voor jonge boeren gemakkelijker moet worden om een lening te krijgen. Nieuwe regeling Het kabinet investeert de komende jaren in totaal € 75 miljoen in […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief augustus 2019

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie augustus 2019) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar?

Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een bepaald bedrag bijverdienen. Schieten ze over deze grens heen, dan komt hun studiefinanciering in gevaar. Voor wie geldt de grens? De inkomensgrens geldt voor mbo’ers. Daarnaast geldt de inkomensgrens ook voor hbo’ers en studenten aan een universiteit die […]

Lees meer

Gecombineerde opgave klaar? Er is nog meer te doen.

Nadat u de Gecombineerde Opgave heeft ingediend, is het tijd voor de volgende actiepunten. U moet de perceeloppervlakte in uw bemestingsplan aanpassen, gewassen controleren, beoordelen of het natuurterrein en/of de dijken correct zijn opgenomen in het bemestingsplan en bepalen of er vervolgstappen nodig zijn voor mestaanvoer of -afvoer, mestverwerking of grondgebondenheid. Natuurterrein en dijken Bij […]

Lees meer
Pagina 2 van 9