Agrarisch nieuws

Agrarische nieuwsbrief, editie stikstof

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de extra editie omtrent de stikstofproblematiek bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief – extra uitgave stikstof – te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich […]

Lees meer

Agrarische bijeenkomst 2020: stikstof en meer

Voor onze agrarische relaties organiseren wij een informatieve bijeenkomst “Agrarische actualiteiten” op donderdagavond 20 februari 2020. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! Meld u nu aan via onderstaande formulier. Programma We bespreken de laatste ontwikkelingen op agrarisch gebied. Denk hierbij aan derogatie en het stikstofdossier. Welke regionale consequenties heeft het stikstofbeleid en wat betekent dit […]

Lees meer

Toekomst agrarisch bedrijf van invloed op WOZ-waarde

Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een agrarisch bedrijf moet rekening gehouden worden met de toekomstige bedrijfsmogelijkheden. Dit bepaalde het gerechtshof in Den Bosch onlangs. Einde varkenshouderij In de betreffende rechtszaak was een agrarisch bedrijf gewaardeerd waarmee een varkenshouderij werd uitgeoefend. Het bedrijf was echter aangemeld voor de zogenaamde stoppersregeling. Stoppersregeling Ondernemers die hun […]

Lees meer

Aanvraag subsidie jonge boeren gestart

Jonge boeren tot 41 jaar die een bedrijf overnemen en willen investeren in duurzaamheid, kunnen hiervoor ook dit jaar subsidie aanvragen. De aanvraagprocedure hiervoor is 2 december jl. gestart. Rvo.nl De aanvraag voor subsidie kan bij rvo.nl worden ingediend tot uiterlijk 7 februari 2020 om 17.00 uur. Voor aanvragen in de provincie Zuid-Holland is de […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief december 2019

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie december 2019) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfsmiddelen. Voor gebouwen geldt hiervoor een beperking. Die geldt ook voor de bij het gebouw horende ‘aanhorigheden’. Maar wat verstaat het hof in Den Bosch hieronder? Beperkt afschrijven op gebouwen U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die […]

Lees meer

Agrarische bijeenkomst: kringloopwijzer, PlanetProof en stikstofdossier

Graag nodigen wij u uit voor onze informatieve voorlichtingsochtend op dinsdag 3 december 2019. We gaan hierbij in op de kringloopwijzer, de ontwikkelingen in het stikstofdossier en alles wat hiermee te maken heeft. Programma – Kringloopwijzer in combinatie met PlanetProof: wanneer hiermee beginnen? – Stikstofdossier en ontwikkelingen hierin – Zijn er nog praktische oplossingen? Sprekers […]

Lees meer

Geld verdienen met de kringloopwijzer?

Door op onderdelen van de kringloopwijzer te sturen, verkrijgt u als melkveehouder bijvoorbeeld een hogere gewasopbrengst of minder mestafzet. Ook kunt u in aanmerking komen voor het onafhankelijk keurmerk Planet Proof, wat u 2 cent per liter melk oplevert. Hoe houdt u meer over onderaan de streep? Samen met een adviseur vult u uw gegevens […]

Lees meer

Saneringsregeling varkenshouderij 25 november open

Varkenshouders die willen stoppen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Met de subsidieregeling ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Regeling is nu al in te zien Varkenshouders kunnen vanaf heden de regeling inzien en zich gaan voorbereiden op […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief oktober 2019

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie oktober 2019) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting

Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Dit staat in het Belastingplan 2020.   Brede weersverzekering Een brede weersverzekering is een verzekering die bestaat sinds 2010. Het is een instrument voor landbouwers om onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. Deze verzekering is […]

Lees meer

Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) ondersteunt startende jonge boeren en tuinders bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Vanaf 1 januari 2020 wordt deze VVK-regeling opengesteld, waarmee het voor jonge boeren gemakkelijker moet worden om een lening te krijgen. Nieuwe regeling Het kabinet investeert de komende jaren in totaal € 75 miljoen in […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief augustus 2019

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie augustus 2019) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar?

Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een bepaald bedrag bijverdienen. Schieten ze over deze grens heen, dan komt hun studiefinanciering in gevaar. Voor wie geldt de grens? De inkomensgrens geldt voor mbo’ers. Daarnaast geldt de inkomensgrens ook voor hbo’ers en studenten aan een universiteit die […]

Lees meer

Gecombineerde opgave klaar? Er is nog meer te doen.

Nadat u de Gecombineerde Opgave heeft ingediend, is het tijd voor de volgende actiepunten. U moet de perceeloppervlakte in uw bemestingsplan aanpassen, gewassen controleren, beoordelen of het natuurterrein en/of de dijken correct zijn opgenomen in het bemestingsplan en bepalen of er vervolgstappen nodig zijn voor mestaanvoer of -afvoer, mestverwerking of grondgebondenheid. Natuurterrein en dijken Bij […]

Lees meer

Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien

Het opfokken van kalveren tot melkkoeien is te beschouwen als het ontwikkelen van bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat de btw die met het opfokken gemoeid is, zo nodig kan worden herzien. Dit besliste de Hoge Raad in een recent arrest. Landbouwregeling In de betreffende zaak paste een agrariër tot een bepaalde datum de landbouwregeling toe. Dit […]

Lees meer

Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?

Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling? U weet het wel: als u als tuinder bedrijfsgrond verkoopt, is de opbrengst tot aan de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming […]

Lees meer

Investeringsfonds EU voor jonge boeren

Om startende boeren te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf stelt de Europese Unie één miljard euro beschikbaar. Met dit nieuwe fonds kunnen agrarisch ondernemers geld lenen tegen gunstige voorwaarden. Ze betalen een lage rente, hoeven niet direct met aflossen te beginnen en mogen daar langer over doen. Dat maakte Eurocommissaris Hogan van Landbouw bekend. […]

Lees meer

Subsidie voor bedrijfsbeëindiging varkenshouders

Er komt € 200 miljoen subsidie om varkenshouders die geuroverlast veroorzaken met hun bedrijf, te laten stoppen met hun onderneming. Hiervan is € 60 miljoen beschikbaar voor innoverende maatregelen om geuroverlast door deze bedrijven tegen te gaan. Dit heeft minister Schouten bekendgemaakt. Stankoverlast woningen Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gelegen zijn in […]

Lees meer

Ontmoedigen kortlopend pachten

De minister van Landbouw wil het pachtbeleid herzien. De pachtprijzen bij kortlopende pacht blijken te hoog voor pachters. Daardoor levert langlopende pacht in verhouding te weinig op voor verpachters, waardoor de stimulans ontbreekt om langdurige contracten aan te gaan.   Langdurige pacht wordt standaard Een brief met de hoofdlijnen voor de wijziging van het pachtbeleid […]

Lees meer
Pagina 2 van 8