Agrarisch nieuws

Voorstellen Milieulijst indienen vóór 1 september

Op de Milieulijst staan milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvoor ondernemers de MIA en Vamil kunnen claimen. Deze lijst krijgt ieder jaar een update. Ondernemers die in 2021 hun product aan de Milieulijst willen toevoegen, moeten vóór 1 september een voorstel indienen. Milieulijst De Milieulijst bestaat uit verschillende categorieën bedrijfsmiddelen zoals mobiliteit en ruimtegebruik. Iedere categorie vermeldt de […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief augustus 2020

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie augustus 2020) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Extra subsidie voor varkenshouderijen die willen stoppen

Er komt extra subsidie beschikbaar om overlast veroorzakende varkenshouderijen financieel te kunnen compenseren. Er hebben zich meer varkenshouderijen aangemeld dan verwacht. Daarom is € 275 miljoen extra subsidie uitgetrokken.   Milieuoverlast De milieuoverlast zou met name bestaan met uit stankoverlast. Daarnaast zouden varkenshouderijen ook voor uitstoot van onder meer stikstof en broeikasgassen zorgen. Een speciale […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief juni 2020

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie juni 2020) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Steun agrarische sector met voorrang aan te vragen

De door het kabinet toegezegde steun aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, kan nu al met voorrang worden aangevraagd. Dit betekent dat hiermee niet gewacht hoeft te worden tot de Europese Commissie haar fiat heeft gegeven. Agrarische sectoren In de agrarische sector betreft het de sierteelt, de voedingstuinbouw en de telers van fritesaardappelen. De […]

Lees meer

Extra steun agrarische en culturele sector

Het kabinet gaat specifieke sectoren in de agrarische en culturele sector financieel ondersteunen vanwege de problemen door het coronavirus. Voor de agrarische sectoren is in totaal € 650 miljoen beschikbaar, voor de culturele sector bedraagt de steun € 300 miljoen.   Agrarische sectoren In de agrarische sector betreft het de sierteelt, de voedingstuinbouw en de […]

Lees meer

Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Dit heeft minister Carola Schouten (LNV) besloten. Overbruggingskrediet Door de regeling BL te verruimen kunnen gezonde bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen een beroep doen op overheidsborgstelling voor een […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief maart 2020

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie maart 2020) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Ruim 500 miljoen voor stikstofaanpak landbouwsector

Om de stikstofproblematiek in de landbouw aan te pakken stelt het kabinet honderden miljoenen euro’s beschikbaar. Het grootste gedeelte van het geld is straks beschikbaar voor veehouders die met hun bedrijf willen stoppen en voor boeren die helpen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Wat, hoeveel, voor wie Afgelopen week schreef minister Schouten van Landbouw, […]

Lees meer

Forse stijging waarde verpachte landbouwgrond

Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2019 fors hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst bekend zijn gemaakt.   Verpachte grond De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte […]

Lees meer

Extra geld voor verduurzamen bedrijf jonge boeren

Het kabinet stelt € 75 miljoen beschikbaar als borgstelling voor leningen aan jonge boeren. Op deze manier krijgen zij meer mogelijkheden hun bedrijf te verduurzamen. Drie jaar Boeren kunnen tot drie jaar na overname van een bedrijf in aanmerking komen voor de borgstelling. Dit kan vanaf 1 januari van dit jaar. Door de borgstelling wordt […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief februari 2020

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie februari 2020) te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Wijzigingen 2020 Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Ook dit jaar kent het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) weer een aantal wijzigingen. Met dit beleid wil de Europese Unie zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa. Wat is er veranderd per 2020?   Vervallen betalingsrechten Vanaf 2020 vervalt na twee jaar het aantal betalingsrechten waarvoor u twee jaar achtereen geen subsidiabele landbouwgrond […]

Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.   Nodig voor aangifte Agrarische ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en op te geven in hun aangiften inkomstenbelasting en […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief, editie stikstof

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de extra editie omtrent de stikstofproblematiek bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief – extra uitgave stikstof – te openen. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich […]

Lees meer

Agrarische bijeenkomst 2020: stikstof en meer

Voor onze agrarische relaties organiseren wij een informatieve bijeenkomst “Agrarische actualiteiten” op donderdagavond 20 februari 2020. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! Meld u nu aan via onderstaande formulier. Programma We bespreken de laatste ontwikkelingen op agrarisch gebied. Denk hierbij aan derogatie en het stikstofdossier. Welke regionale consequenties heeft het stikstofbeleid en wat betekent dit […]

Lees meer

Toekomst agrarisch bedrijf van invloed op WOZ-waarde

Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een agrarisch bedrijf moet rekening gehouden worden met de toekomstige bedrijfsmogelijkheden. Dit bepaalde het gerechtshof in Den Bosch onlangs. Einde varkenshouderij In de betreffende rechtszaak was een agrarisch bedrijf gewaardeerd waarmee een varkenshouderij werd uitgeoefend. Het bedrijf was echter aangemeld voor de zogenaamde stoppersregeling. Stoppersregeling Ondernemers die hun […]

Lees meer

Aanvraag subsidie jonge boeren gestart

Jonge boeren tot 41 jaar die een bedrijf overnemen en willen investeren in duurzaamheid, kunnen hiervoor ook dit jaar subsidie aanvragen. De aanvraagprocedure hiervoor is 2 december jl. gestart. Rvo.nl De aanvraag voor subsidie kan bij rvo.nl worden ingediend tot uiterlijk 7 februari 2020 om 17.00 uur. Voor aanvragen in de provincie Zuid-Holland is de […]

Lees meer

Agrarische nieuwsbrief december 2019

Een aantal keer per jaar geven wij de agrarische nieuwsbrief uit. Via de volgende link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de agrarische nieuwsbrief (editie december 2019) te openen Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina […]

Lees meer

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfsmiddelen. Voor gebouwen geldt hiervoor een beperking. Die geldt ook voor de bij het gebouw horende ‘aanhorigheden’. Maar wat verstaat het hof in Den Bosch hieronder? Beperkt afschrijven op gebouwen U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die […]

Lees meer
Pagina 7 van 14