Algemeen nieuws

eHerkenning aanvragen voor de Belastingdienst: hoe werkt dit?

Doet u als ondernemer aangifte via het portaal “Mijn Belastingdienst Zakelijk”? Voor het doen van uw aangifte omzetbelasting, de aangifte loonheffingen en vennootschapsbelasting heeft u mogelijk eHerkenning nodig. Onderzoek eerst of u eHerkenning nodig heeft. En zo ja, waarvoor? In dit artikel leest u waar u op moet letten, en hoe u eHerkenning kunt aanvragen. […]

Lees meer

Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorlopig opgeschort. Staatssecretaris Vijlbrief heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten.   Excessief lenen bij de eigen vennootschap Het kabinet wil met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv aan banden leggen. Daarom is een wetsvoorstel ingediend om […]

Lees meer

Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden. Einde steunpakket Vanaf 1 oktober zijn ook de algemene steunmaatregelen vanwege corona beëindigd. Ondernemers moeten daarom ook in beginsel vanaf […]

Lees meer

Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona

De eisen voor zelfstandigen die vanaf 1 oktober van dit jaar een beroep doen op de bijstand (Bbz), zijn versoepeld. Dit heeft het ministerie van SZW eerder bekendgemaakt. De versoepeling hangt samen met de coronacrisis. Einde Tozo Vanwege de coronacrisis konden zelfstandige ondernemers tot 1 oktober gebruik maken van de Tozo-regeling. De Tozo-regeling leek op […]

Lees meer

Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022

Volgend jaar betalen bv’s over een winst tot € 395.000 nog maar 15% vennootschapsbelasting. Nu is dit lage tarief nog maar van toepassing op de eerste € 245.000 winst. Over het meerdere blijft het tarief 25%. Dit blijkt uit de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag. Fiscale eenheid De verruiming van de eerste tariefschijf tot […]

Lees meer

Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022

Volgend jaar kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit is € 650 minder dan in 2021. De subsidie voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto blijft in 2022 met € 2.000 hetzelfde als nu. Subsidie De subsidie is bedoeld om voor particulieren de overstap naar een elektrische auto te vergemakkelijken. […]

Lees meer

Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd

Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober. TVL De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, minstens 30% omzetverlies geleden hebben. […]

Lees meer

Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag

Vanwege de coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag Werkende ouders en ouders die een erkende opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Op die manier draagt de overheid bij aan de kosten […]

Lees meer

Specifieke steun boekhandels vanwege corona

Ook de fysieke boekhandel heeft geleden onder de coronacrisis. Op aandrang van de Tweede Kamer is er daarom een specifieke steunmaatregel beschikbaar. Distributiekosten en kredietfaciliteit De steunmaatregel bevat een tegemoetkoming van € 5 miljoen voor distributiekosten en € 15 miljoen voor verruiming van de bestaande kredietfaciliteit. Centraal Letterenfonds Het Centraal Letterenfonds speelt een belangrijke rol […]

Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2021

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.   Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel […]

Lees meer

Extra steun voor nachthoreca

De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN.   VLN De VLN staat voor vaste lasten nachtsluiting horeca. De VLN is beschikbaar voor ondernemers die in het vierde kwartaal van dit jaar minstens 50% […]

Lees meer

Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verder verlaagd. Dit staat in de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De verlaging was al eerder aangekondigd. Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting ten laste van de winst mogen brengen. De zelfstandigenaftrek heeft als achtergrond dat ondernemers vanuit hun winst ook minder […]

Lees meer

Sparen en beleggen iets minder zwaar belast

Sparen en beleggen wordt volgend jaar iets minder zwaar belast. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Belasting box 3 De belasting op sparen en beleggen vindt plaats via een heffing op het privévermogen dat zich in box 3 bevindt. In deze box wordt voor sparen en beleggen uitgegaan van een forfaitair […]

Lees meer

Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek

Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt.   Milieu-investeringsaftrek De milieu investeringsaftrek is een extra bedrag aan aftrek op de winst als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. De aftrek is […]

Lees meer

Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog

De bijtelling voor de volledig elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar extra omhoog. Dit staat in het Belastingplan 2022. Lage bijtelling over lagere cataloguswaarde Voor een volledig elektrische auto geldt momenteel een bijtelling van 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000. Vanaf 2022 wordt die bijtelling 16%. Dit was al bekend. Nieuw is […]

Lees meer

INFORMA editie Prinsjesdag 2021

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en het Belastingplan 2022. In de kabinetsplannen valt op dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld en dat het Klimaatakkoord grote invloed heeft op de besluiten van het kabinet. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De […]

Lees meer

Top 10 Prinsjesdag 2021

Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. 1. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is […]

Lees meer

Per 2026 kilometerheffing vrachtauto

Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer. Wetsvoorstel Een wetsvoorstel tot invoering van de heffing is onlangs ingediend. De Tweede […]

Lees meer

Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv?

Leende u geld bij de bv of een familielid voor een woning en vergat u de rente per abuis in aftrek te brengen, dan kunt u dat niet in alle gevallen herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te […]

Lees meer

Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd!

Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan is het raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de overstap naar een bv raadzaam is. Maak die beoordeling nu. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.   Bv […]

Lees meer
Pagina 1 van 52