Aanpak bedrijfs- en dierblokkade

Datum gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2018 Ga terug naar het overzicht

Naar aanleiding van het onderzoek naar I&R-fraude in het kader van het fosfaatreductieplan zijn ruim 2.000 melkveebedrijven geblokkeerd. In veel gevallen is er slechts sprake van enkele tekortkomingen in de I&R-meldingen zonder dat men de bedoeling had hiermee enig voordeel te behalen. Hooguit is er sprake van enige onzorgvuldigheid. Ook zijn ‘verdachte’ kalveren geblokkeerd op de vleeskalverbedrijven, die hiervan grote gevolgen ondervinden.

Bij de blokkades gaat het met name om doodgeboren kalveren waarbij het levensnummer van de moeder niet is gemeld, meerlingen en koeien die zijn aangevoerd/geïmporteerd waarvan geen afkalfdatum bekend is. Het is uitermate frustrerend dat ook een gering aantal tekortkomingen, al dan niet het gevolg van eigen handelen, leidt tot een bedrijfsblokkade en verdenking van fraude. Men voelt zich zeer onrechtvaardig behandeld door de overheid, omdat men moet bewijzen onschuldig te zijn. Dit heeft echter mede te maken met het feit dat er in de Meststoffenwet  sprake is van een omkering van de bewijslast.

Desondanks zal men zich eerst moeten richten op het zo snel mogelijk opheffen van de bedrijfs- en dierblokkades door fouten/tekortkomingen in de I&R-registratie op te lossen. Daartoe zal een voldoende onderbouwd verzoek tot één of meerdere herstelmeldingen ingediend moeten worden bij RVO.nl. Daarmee wordt verdere schade als gevolg van de blokkade  zoveel mogelijk voorkomen.

De eerste bedrijven zijn enkele dagen na het indienen van een herstelmelding al weer vrijgegeven. Het is ook in het belang van de sector dat fouten/gebreken in de I&R-meldingen zo snel mogelijk hersteld worden en dat blijkt dat er veelal geen sprake is van fraude.

Op langere termijn kan vervolgens bekeken worden hoe de vervolgschade beperkt kan worden en of een schadeclaim ingediend moet worden.