Agrarische nieuwsbrief Stikstof januari 2021

Datum gepubliceerd: woensdag, 20 januari 2021 Ga terug naar het overzicht

In deze extra agrarische nieuwsbrief omtrent Stikstof informeren wij u over de stand van zaken qua regelgeving en de belangrijkste aandachtspunten voor de veehouderijbedrijven.

Klik hier om de agrarische nieuwsbrief Stikstof te openen.

Let op! Gecombineerde opgave 2021
Op percelen die niet uiterlijk 15 februari aangemeld zijn, is in het betreffende jaar geen maisteelt toegestaan. Dit geldt ook voor percelen grasland waarop later dat jaar mais wordt geteeld. Het is daarom verstandig om bij twijfel een perceel altijd aan te melden.

Vragen?
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met ons via tel. 0315 – 270 000.

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet en mocht u zich willen aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor onderaan deze pagina aanmelden. Een uitgebreid overzicht van het nieuws bekijkt u op onze website: www.wenv.nl/nieuws/agrarisch.