Extra sancties bij niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden

Datum gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2018 Ga terug naar het overzicht

Het is raadzaam tijdig te kijken of met het bouwplan 2018 voldaan kan worden aan de vergroeningseisen in het kader van het GLB-beleid (gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied). Sinds 2017 kan er niet alleen gekort worden op de vergroeningspremie, maar ook op de ba­sispremie. Vanaf 2018 kan een extra sanctie opgelegd worden als een aanvrager voor de vierde keer niet aan de eisen voldoet.

De totale korting kan daardoor flink oplopen. Mogelijk weegt deze korting op tegen de extra opbrengsten van het bouwplan dat niet aan de vergroeningseisen voldoet. Maar bekijk dit tijdig. Soms kan met simpele maat­regelen toch aan de eisen worden voldaan. Maar als pas bij het invullen van de Gecombineerde opgave wordt geconstateerd dat niet aan alle eisen is voldaan, is het meestal te laat.