Geitenhouderij in Utrecht op slot

Datum gepubliceerd: dinsdag, 10 juli 2018 Ga terug naar het overzicht

De Provincie Utrecht heeft besloten de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen met meer dan tien geiten met ingang van 11 juli 2018 te verbieden.

Zij acht het met de huidige kennis van zaken over de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de kwaliteit van de leefomgeving noodzakelijk om in vigerende bestemmingsplannen of beheersverordeningen opgenomen mogelijkheden voor de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen, alsmede de omschakeling van bestaande agrarische bedrijven naar geitenhouderijen, te beëindigen.

De regeling geldt in ieder geval totdat er meer duidelijkheid bestaat over de oorzaak van de verhoogde gezondheidsrisico’s en daarmee ook de mogelijkheden deze risico’s te voorkomen.

De Provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland hebben vorig jaar al een ‘geitenstop’ ingevoerd.