Lage sectorpremie bij overeenkomst onbepaalde tijd en jaarurennorm

Datum gepubliceerd: maandag, 22 januari 2018 Ga terug naar het overzicht

Met ingang van 1 januari 2018 is per besluit geregeld dat een werkgever de lage sectorpremie betaalt over het loon van een werknemer indien sprake is van:

  • een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en
  • de omvang van de arbeid voor het jaar vooraf is bepaald (jaarurennorm), en
  • in het contract bepaald is dat het recht op loon gedurende het jaar regelmatig verspreid is. De werkzaamheden hoeven derhalve niet gelijkmatig verspreid over het jaar verricht te worden.

Let op!
Indien gedurende het jaar sprake is van onbetaald verlof wordt niet meer aan de voorwaarden voldaan. Dit betekent dat de hoge sectorpremie toegepast dient te worden. In hetzelfde besluit is nogmaals benadrukt dat de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig moet zijn vastgelegd. Een nulurencontract voldoet derhalve niet. In het besluit wordt ook aangegeven dat bij een min-maxcontract de hoge premie verschuldigd is. Op dit moment is onduidelijk of deze opmerking alleen van invloed is op de periode na 1 januari 2018.

Let op!
Een contract voor bepaalde tijd met een jaarurennorm voldoet dus niet aan de voorwaarden.