Algemeen nieuws

Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?

De Belastingdienst vraagt aandacht voor fouten in de belastingaangifte, die met name starters op de woningmarkt maken bij het kopen van een huis. Dat de hypotheekrente in beginsel aftrekbaar is, is algemeen bekend. Maar wat zijn nu de werkelijke voorwaarden voor die renteaftrek en de aftrek van kosten die gemoeid gaan bij het kopen van […]

Lees meer

Fout in belastingaanslagen percentages box 3

Door een fout in de percentages voor de berekening van belasting in box 3, zijn al ingeleverde aangiftes 2019 en voorlopige aanslagen 2020 onjuist. Dit meldt de Belastingdienst. Belasting box 3 De te betalen belasting in box 3 over vermogen wordt berekend aan de hand van veronderstelde rendementen op sparen en op beleggen. Over dit […]

Lees meer

Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

  Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijke overbruggingskrediet voor het MKB en uitbreiding van werktijdverkorting. Uitstel betalen belasting Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en […]

Lees meer

Wellicht krijgt u toch huurtoeslag

Vanaf dit jaar geldt er geen absolute inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen dit jaar recht op huurtoeslag. U kunt uitrekenen of u ook mogelijk in aanmerking komt. Huurtoeslag De huurtoeslag is een tegemoetkoming voor personen die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Goedkope huurwoningen zijn immers weinig beschikbaar. Recht […]

Lees meer

Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan

Voor organisaties bestaat er een vrijstelling in de winstbelasting als er de afgelopen vijf jaar niet meer dan € 75.000 winst is behaald. Hof Arnhem is van mening dat deze vrijstelling niet is weggelegd voor organisaties die nog geen vijf jaar bestaan.   Ook belastingplicht voor verenigingen en stichtingen Genoemde vrijstelling heeft met name betrekking […]

Lees meer

KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen

Scholen die flink investeren of al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn vaak slecht af met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Zij kunnen de btw op de aanschaf niet terugvragen of moeten soms zelfs de reeds ontvangen teruggave van deze btw terugbetalen. Kleine ondernemersregeling (KOR) De nieuwe KOR is dit jaar ingevoerd. Volgens de […]

Lees meer

Beperk commerciële schade door coronavirus

Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken. Check op kwetsbaarheid Volgens de organisatie is het van belang uw productie- en het in- en verkoopproces te checken op mogelijke kwetsbaarheid voor het coronavirus. […]

Lees meer

Belastingdienst gaat zzp’ers bouw en zorg strenger controleren

De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte van uitgaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen […]

Lees meer

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.   UBO-register Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden in juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren ervan […]

Lees meer

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd. U dient als btw-ondernemer twee onafhankelijke stukken te kunnen overleggen om het bewijs […]

Lees meer

Coronavirus: hoe beperk je als ondernemer de schade?

Wie is aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het Coronavirus? Branchevereniging Evofenedex (netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie) zet 6 punten op een rij waarmee ondernemers hun risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken. Zes juridische aandachtspunten waar uw klant aan moet denken: Check het productie-, in- en […]

Lees meer

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd.   Bijtelling De grootste stimulans betreft nog steeds de fiscale bijtelling die momenteel voor nieuwe elektrische auto’s 8% […]

Lees meer

eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte

Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Verplichting uitgesteld eHerkenning zou vanaf 1 januari 2020 verplicht worden voor het doen van de aangifte vennootschapsbelasting en loonheffing. Voor de loonheffing is inmiddels echter besloten tot uitstel tot 1 juli, voor ondernemers […]

Lees meer

Coronavirus: moet u actie ondernemen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op zijn site (rvo.nl) antwoord gegeven op tal van vragen inzake het coronavirus die specifiek voor het bedrijfsleven van belang zijn. De vragen zijn met name bestemd voor ondernemers die handeldrijven met China. Reis niet naar China Reizen naar China worden afgeraden. Degenen die al in China zijn, wordt […]

Lees meer

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen. Wijzigen voorlopige aanslag Wijkt de voorlopige aanslag […]

Lees meer

Nieuwe bestelauto? Zorg voor een nieuwe verklaring

Als u een bestelauto met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het jaar vervangt door een andere, moet u voor deze vervangende bestelauto een nieuwe verklaring aanvragen. Zo niet, dan kan het u duur komen te staan, zo bleek eerder voor de rechter.   Bijtelling ook voor bestelauto’s Ook voor bestelauto’s is het uitgangspunt dat […]

Lees meer

Advieswijzer Eigen woning 2020

Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (46% in 2020). Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen […]

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming

Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt uw onderneming hierin meegenomen?   Het verrekenbeding In Nederland zijn huwelijkse voorwaarden, waarin een gemeenschap van goederen wordt uitgesloten, veel voorkomend. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding […]

Lees meer

Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten

De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, vindt dat bij een investering door een samenwerkingsverband van ondernemers de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) onder de deelnemers in het samenwerkingsverband moet worden verdeeld. Dit blijkt uit een recent advies. KIA De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € […]

Lees meer

INFORMA februari 2020

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA februari 2020 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer
Pagina 2 van 82