Algemeen nieuws

Nieuwe Energielijst 2020 bekend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen. Energie-investeringsaftrek (EIA) De EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. Net als in 2019 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. […]

Lees meer

Lage btw op verhuur zeilboten

De verhuur van zeilboten is onder voorwaarden belast tegen het lage btw-tarief van 9%. De HISWA, een ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport, die een procedure voerde, heeft dit onlangs bekend gemaakt. Procedure Een uitspraak van de Hoge Raad vormt het slot van een jarenlange procedure waarin de vraag centraal stond hoeveel btw berekend moest worden […]

Lees meer

Uitspraak rechter KIA gunstig voor samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden van ondernemers kunnen profiteren van een uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). De rechtbank besliste dat ieder lid van het samenwerkingsverband recht heeft op de volledige KIA. De Belastingdienst kan nog in hoger beroep. Maatschappen en vof’s De uitspraak is met name van belang voor de vele duizenden maatschappen en vof’s […]

Lees meer

Btw-tip! Hoeveel btw op optreden diskjockey?

Het optreden van een DJ valt onder voorwaarden onder het lage btw-tarief, aldus de rechter. Maar waar hangt dit precies vanaf? Muziekuitvoering? In de zaak die eerder door de rechtbank in Gelderland werd behandeld, stond de vraag centraal of het optreden van een DJ als ‘muziekuitvoering’ kan worden aangemerkt. Hierop is namelijk het verlaagde btw-tarief […]

Lees meer

Geen bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur tankstation

In de inkomstenbelasting hebben we een faciliteit waarbij de belastingclaim (ab-claim) overgaat naar de opvolger. De faciliteit geldt alleen voor reële bedrijfsopvolgingen en als er sprake is van een materiële onderneming. Doorschuifregeling Bij een overlijden van een aandeelhouder moet er in beginsel worden afgerekend voor het aanmerkelijk belang (ab). Er is sprake van een ab […]

Lees meer

Meer wegenbelasting voor oudere diesels

De wegenbelasting voor oudere dieselauto’s gaat per 1 januari 2020 omhoog. Of voor een dieselauto meer belasting verschuldigd is, hangt af van de uitstoot aan fijnstof. Ligt deze boven de 5 mg/km of 10 mg/kWh, dan is men in beginsel de klos.   Roetfilter Auto’s met een ‘af-fabriek’ geleverd roetfilter worden in beginsel geacht aan […]

Lees meer

INFORMA medio december 2019

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA medio december 2019 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan […]

Lees meer

Nabetaling kindgebonden budget vrij van erfbelasting

Vanwege een zogenaamde ontwerpfout is de wet inzake het kindgebonden budget onlangs gerepareerd. Door deze reparatie is ook een vrijstelling in de Successiewet opgenomen. Hogere inkomensgrens De reparatie betreft het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren. Dit heeft geleid tot nabetalingen aan het kindgebonden budget. Dit geldt voor de jaren 2013 […]

Lees meer

Een overbruggingslijfrente?

Stel, uw pensioendatum nadert en u kunt tot die tijd wel wat extra geld gebruiken. Als u dan een of meerdere lijfrentepolissen bezit die inmiddels uitgekeerd mogen worden, kan dat goed van pas komen. Waar moet u dan op letten?   Nieuwe regime is uitgangspunt We gaan uit van een nieuw-regimelijfrente. Dat betekent dat u […]

Lees meer

Voorkom vermogensbelasting via spaar-bv

In box 3 betaalt u belasting over spaar- en beleggingsopbrengsten naar een verondersteld rendement. Dit loopt op naarmate uw vermogen hoger is. U kunt dit voorkomen via een spaar-bv of open fonds voor gemene rekening (OFGR). Heffing box 3 In box 3 betaalt u 30% over een verondersteld rendement. Dit veronderstelde rendement varieert van 1,94% […]

Lees meer

Zorg dat uw herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt

Heeft u in het recente verleden een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht en hiervoor een herinvesteringsreserve gevormd, zorg dan dat deze dit jaar niet vrijvalt. Gebeurt dit wel, dan betaalt u over de boekwinst belasting. Hoe werkt de herinvesteringsreserve? Bij verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst kunt u deze boekwinst drie jaar lang opzijzetten als u […]

Lees meer

Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen?

De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd. Dit jaar is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, maar volgend jaar nog maar tegen maximaal 46%. Wellicht is het een idee uw hypotheekrente vooruit te betalen?   Wanneer minder aftrek? U heeft last van de beperkte aftrek als dit jaar uw inkomen boven € 68.507 […]

Lees meer

Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op!

Het gaat weer goed met de economie en dus wordt er ook weer volop verhuisd. Is daarbij een koopwoning in het spel, plan de aan- en verkoop ervan dan goed, anders kunt u voor een onaangename fiscale verrassing komen te staan. Eigen woning telt niet mee in box 3 Een goede planning is nodig vanwege […]

Lees meer

Probeer dit jaar uw winst laag te houden

De komende jaren gaan de belastingtarieven omlaag, zowel voor de ondernemer in de inkomstenbelasting als voor zijn collega met een bv. Het kan dan ook lonen om te proberen dit jaar uw winst zo laag mogelijk te houden.   Daling tarieven Het tarief voor de vennootschapsbelasting gaat volgend jaar omlaag voor winsten tot € 200.000 […]

Lees meer

Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke auto

Als u als ondernemer nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aanschaft, heeft u met zekerheid nog recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Betreft de aankoop een personenauto op waterstof, dan heeft u ook recht op de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor 2020 is dit nog niet bekend. Elektrische auto Voor een volledig elektrische auto krijgt u […]

Lees meer

Extra aftrekpost door aankoop lijfrente

Met name als u een hoger inkomen heeft, is het aantrekkelijk om door aankoop van een lijfrente een extra aftrekpost te creëren. Dit levert echter alleen een aftrek op als er sprake is van een pensioentekort.   Daling tarieven Doordat de tarieven in box 1 de komende jaren dalen, kan een extra voordeel ontstaan. Als […]

Lees meer

Hoge Raad geeft ruime uitleg aftrek hypotheekrente bij verhuizing

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een lening als eigenwoningschuld is aan te merken wanneer na fictieve vervreemding de lening op een woning wordt doorgeschoven naar een nieuw gekochte woning. Dit oordeel gaat in tegen de visie van de Belastingdienst, die zich hierbij zal moeten neerleggen. Leegstand na verkoop Wanneer een […]

Lees meer

Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021

De fiscale scholingsaftrek gaat verdwijnen, maar niet vóór 2022. Dat betekent dat de aftrek in 2020 en 2021 nog overeind blijft. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van SZW. Scholingsaftrek Via de scholingsaftrek kunnen bepaalde kosten van scholing onder voorwaarden in aftrek op het inkomen worden gebracht. Het betreft met name de kosten […]

Lees meer

Hoog btw-tarief voor alcoholische dranken bij diner

Eten buiten de deur is belast met het lage btw-tarief van 9%. Dit geldt echter niet voor alcoholische dranken, waarvoor het hoge btw-tarief van 21% geldt. Ook als deze dranken onderdeel van een lunch of diner uitmaken. Eén dienst? Voor de Hoge Raad was de vraag aan de orde of lunchen en dineren in een […]

Lees meer

Fiscale voordelen? Nog één maand de tijd

De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog één maand de tijd heeft om de volgende fiscale voordelen te kunnen benutten: 1. Gebruik de vrije ruimte Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij uitdelen, ook aan uzelf als dga. In 2019 bedraagt de vrije ruimte 1,2% […]

Lees meer
Pagina 3 van 80