Algemeen nieuws

Nog 1 week voor inschrijving UBO-register!

Moet u zich inschrijven in het UBO-register, doe dit dan vóór 27 maart van dit jaar. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Inschrijven kan online via de site van de Kamer van Koophandel. UBO-register UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar […]

Lees meer

Kabinet compenseert hoge energieprijzen

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen genomen om de stijgende energieprijzen te compenseren. De verwachte daling van de gemiddelde koopkracht met 2,7% wordt op deze manier deels teniet gedaan. Verlaging btw op energie Vanaf 1 juli a.s. wordt het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming voor een half jaar – dus tot en met […]

Lees meer

Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers

De TVL, met betrekking tot het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022, komt ook beschikbaar voor een aantal starters. Het gaat om startende ondernemers die tussen juli 2020 tot en met september 2021 hun bedrijf begonnen zijn.   TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Vanwege corona hebben veel ondernemers te maken gehad met […]

Lees meer

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Wilt u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 uw IB-onderneming ruisend – dit is met fiscale afrekening – inbrengen in een bv? Dan moet u, indien u nog niets heeft vastgelegd, snel in actie komen. Ruisende inbreng Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill […]

Lees meer

Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

Heeft u vóór 1 oktober 2021 de intentie vastgelegd om uw IB-onderneming vanaf het jaar 2021 zonder fiscale afrekening (geruisloos) in te brengen in een bv? Dan moet u nu snel in actie komen als deze inbreng nog niet is afgerond. Geruisloze inbreng Bij een geruisloze inbreng in een bv hoeft u geen inkomstenbelasting te […]

Lees meer

Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Als u in 2021 één of meer fouten heeft gemaakt in uw aangiftes omzetbelasting, kunt u dit corrigeren met een suppletieaangifte. Doe dit vóór 1 april 2022. Dan voorkomt u dat u 4% belastingrente moet betalen over de nog te betalen btw. Wanneer suppletieaangifte? Als u uw btw-aangifte al heeft ingediend, kunt u bij een […]

Lees meer

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Had u in 2021 recht op LIV, jeugd-LIV of LKV? Dan stuurt het UWV u uiterlijk 14 maart van dit jaar een voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed. U kunt namelijk nog tot en met 1 mei 2022 correcties aanbrengen. LIV Had u in 2021 een of meerdere werknemers in dienst met een loon van […]

Lees meer

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.   Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. […]

Lees meer

Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3

De Hoge Raad heeft eind december 2021 aangegeven dat de huidige belasting op sparen en beleggen via een forfaitair rendement in strijd is met het recht. De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft in een advies rond een vergelijkbare zaak nader aangegeven hoe dit arrest in de praktijk kan worden toegepast. Alleen vanaf […]

Lees meer

Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent

Met ingang van 1 januari 2021 werd het overdrachtsbelastingtarief al verhoogd van 6 naar 8%. De regering heeft aangekondigd dit tarief met ingang van 1 januari 2023 nog verder te verhogen naar 9%. Verhoging Bij het aanschaffen van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Vanaf 1979 tot en met 2020 bedroeg het tarief van deze […]

Lees meer

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb. SLIM SLIM is een  subsidie bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor individuele mkb-ondernemingen zijn […]

Lees meer

Minder hypotheek door auto via private lease

Automobilisten die via private lease een auto aanschaffen, kunnen minder hypotheek krijgen als ze een eigen woning willen kopen. De kosten van private lease tellen namelijk mee als financiële verplichting. Vanaf april 2022 telt deze verplichting zwaarder mee, waardoor nog minder hypotheek verkregen kan worden. Wijziging 2022: van 65% naar 100% Het bedrag dat je […]

Lees meer

Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning?

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een eigen woning wordt afgeschaft. In 2022 blijft het in ieder geval nog mogelijk om gebruik te maken van de volledige schenkingsvrijstelling.   Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de […]

Lees meer

Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo

Voor zelfstandig ondernemers die getroffen werden door de coronacrisis, bestond tot oktober 2021 de Tozo, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De Tozo bevatte een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud en het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal. Urencriterium Voor de Tozo moest worden voldaan aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat een ondernemer […]

Lees meer

WOZ-waarde stijgt niet evenredig mee met inhoud woonhuis

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning, gaat de gemeente meestal uit van de prijs van vergelijkbare woningen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het zogenaamde afnemende grensnut.   Vergelijkingsmethode De vergelijkingsmethode is voor woningen de meest toegepaste vorm van waardebepaling voor de WOZ. Woningen worden namelijk dermate veel verhandeld dat actuele […]

Lees meer

Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in

Als u voor het tweede kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) heeft aangevraagd, moet u uiterlijk 8 maart van dit jaar een vaststellingsverzoek indienen. Met dit vaststellingsverzoek geeft u de definitieve omzetdaling over de periode door. TVL De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met […]

Lees meer

TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend.   Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een […]

Lees meer

Extra tegemoetkomingen evenementensector

Ondernemers in de evenementensector kunnen vanaf 28 februari 2022 een beroep doen op een nieuwe steunmaatregel, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementensector (ATE). De regeling geldt alleen voor evenementen waarvoor geen tegemoetkoming kon worden verkregen via de TRSEC (Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19). Wanneer vergoeding? De ATE vergoedt 100% van de gemaakte kosten van evenementen die tussen […]

Lees meer

Einde steunpakket corona in zicht

Door de coronacrisis kunnen ondernemers een beroep doen op tal van financiële steunmaatregelen. Het merendeel ervan wordt vanwege het heropenen van de economie per 1 april van dit jaar beëindigd. Welke maatregelen beëindigd? De loonsteun via de NOW, de steun voor vaste lasten via de TVL, het uitstel van betaling van belastingschulden en de versoepeling […]

Lees meer

STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 kunt u voor scholingskosten een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling STAP-budget. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen deze vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen bij het UWV.   STAP-budget STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget biedt een vergoeding voor scholingskosten. Jaarlijks is een budget van € 218 […]

Lees meer
Pagina 4 van 61