Algemeen nieuws

Partnertoeslag AOW veilig gesteld voor cruciaal beroep

De partnertoeslag in de AOW gaat niet verloren als de partner van een AOW’er als gevolg van de coronacrisis gaat werken in een cruciaal beroep. De versoepeling blijft van kracht zo lang de noodmaatregelen van het kabinet inzake het coronavirus ook van kracht blijven. Partnertoeslag AOW Tot 2015 was wettelijk bepaald dat een AOW-gerechtigde een […]

Lees meer

Meer tijd dga voor aanleveren informatieformulier PEB

Dga’s die de afgelopen jaren een pensioen in eigen beheer (PEB) hebben beëindigd, krijgen zes weken extra om het hierbij vereiste informatieformulier naar de Belastingdienst te sturen. Dit is onlangs via wijziging van een Besluit geregeld.   Beëindiging PEB Dga’s kunnen tegenwoordig geen PEB meer opbouwen in hun eigen bv. Bestaande PEB’s kon een dga […]

Lees meer

Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon

Door de coronacrisis worden vele evenementen en reizen afgezegd. Om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen, kan een btw-ondernemer overwegen om een tegoedbon in de vorm van vouchers en kortingsbonnen uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de btw? Onderscheid voucher en kortingsbon Van belang is dat wordt bepaald of sprake is van een […]

Lees meer

Gratis corona-advies voor mkb-ondernemer

Ondernemers in het mkb die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen gratis advies krijgen van de Stichting Ondernemersklankbord. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat stelt hiervoor een extra subsidie van € 240.000 beschikbaar. Stichting Ondernemersklankbord In de Stichting Ondernemersklankbord zijn zo’n 300 oud-ondernemers actief, die als ervaren vraagbaak hun collega’s met problemen […]

Lees meer

Ook financiële steun voor sportvereniging vanwege corona

Ook sportverenigingen ondervinden inkomstenverlies vanwege het coronavirus. Daarom heeft het kabinet eerder besloten deze verenigingen met € 120 miljoen te ondersteunen. Minder inkomsten Omdat sportverenigingen noodgedwongen geen of minder diensten kunnen verlenen, lopen ook de inkomsten terug. Bijvoorbeeld uit de exploitatie van de kantine. De financiële steun is een tegemoetkoming in de kosten die in […]

Lees meer

INFORMA mei 2020

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA mei 2020 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar

Als de plannen doorgaan, zijn vanaf 2021 giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Zij zullen een gift dus bijvoorbeeld per bank moeten overmaken als ze nog recht op aftrek willen hebben.   Tegengaan fraude De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het […]

Lees meer

Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona

Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar.   SDE+ regeling Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. De regeling […]

Lees meer

Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen

Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000. Klein Krediet Corona (KKC) De regeling Klein Krediet Corona (KKC) maakt het voor banken aantrekkelijker om […]

Lees meer

Contante giften niet langer aftrekbaar

Als de plannen doorgaan, zijn vanaf volgend jaar giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend. De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het tegengaan van fraude. Momenteel kunnen giften in contanten nog wel ten laste van het inkomen worden gebracht als bewezen kan worden dat […]

Lees meer

Ook voor uitgeschreven ondernemer lage mrb bestelauto

Eerder werd voor het gerechtshof in Leeuwarden een zaak behandeld waarbij voor een ondernemer niet het lagere mrb-tarief voor bestelauto’s was toegepast. De reden was dat de ondernemer door de Belastingdienst ambtshalve als ondernemer was uitgeschreven. De man had namelijk al langere tijd geen btw-aangiftes meer ingediend. Uit de uitspraak van het hof valt op […]

Lees meer

Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld. KIA De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig […]

Lees meer

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover? Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, waaronder meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft […]

Lees meer

Uitgangspunten steun grote maatschappelijk belangrijke bedrijven

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk. Publiek belang Steun wordt verschaft indien het publieke belang van een bedrijf groot genoeg is, aldus het kabinet. […]

Lees meer

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen?   Btw en annuleringen Wanneer prestaties niet door kunnen gaan en de btw-ondernemer bedragen aan zijn afnemer terugstort, dan heeft dit consequenties […]

Lees meer

Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst […]

Lees meer

INFORMA editie coronavirus mei 2020

Corona: aandachtspunten voor de ondernemer In deze nieuwsbrief staan de laatste ontwikkelingen omtrent de steunmaatregelen. Zo zijn er 6 extra corona maatregelen voor ondernemers en is de TOGS-regeling verder versoepeld. Daarnaast hebben wij een aantal aandachtspunten voor de ondernemer op een rij gezet. Zoals: wat mag u belastingvrij vergoeden bij thuiswerken? Kunt u een arbeidscontract […]

Lees meer

Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?

Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt. NOW op hoofdlijnen Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de NOW, tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over […]

Lees meer

Welke juridische regels zijn er voor samenlevers?

Steeds meer Nederlanders wonen formeel met een samenlevingscontract samen of informeel, zonder dat zij samen formeel iets geregeld hebben. Welke regels gelden er voor beide groepen samenlevers?   Geen eigen wettelijke regels Gek genoeg staan er geen regels in het Burgerlijk Wetboek die specifiek zijn geschreven voor deze grote groep mensen. Het huwelijk en het […]

Lees meer

Flinke tijdswinst bij indienen declaratie

Hoe gaat uw huidige declaratieproces? Heeft u nog een traditioneel declaratieformulier of maken uw medewerkers een foto via een app? Een declaratie indienen is meestal niet het leukste werk voor uw medewerkers. Gelukkig kan het tegenwoordig ook anders. Uw medewerkers hoeven dan alleen een foto van de factuur te maken via een declaratie-app. Hiermee bespaart […]

Lees meer
Pagina 4 van 39