Algemeen nieuws

Wijziging kantineforfait sportclubs

Vanwege de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019, is ook het kantineforfait voor sportclubs per dezelfde datum gewijzigd. Het forfait wordt verhoogd van 11,5% naar 13%. Kantineforfait Sportverenigingen waarvan de primaire activiteiten zijn vrijgesteld van btw-heffing, hoeven over hun kantineontvangsten geen btw af te dragen. Ze kunnen dan […]

Lees meer

Nog geen 18 jaar en al ondernemer

Ben je nog geen 18 jaar en heb je al een eigen bedrijf of wil je een bedrijf beginnen? Waar moet je dan als minderjarige op letten en rekening mee houden? We hebben de vijf belangrijkste zaken op een rij gezet. Ben ik geschikt? Allereerst is van belang te weten of je over voldoende ondernemerskwaliteiten […]

Lees meer

Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2019 vastgesteld. In deze Milieulijst zijn categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor Willekeurige afschrijving (Vamil) en voor milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil […]

Lees meer

Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven

Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. Twee categorieën Werkgevers hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten als ze werknemers in dienst hebben die minimaal […]

Lees meer

Hoeveel bedraagt de bijtelling voor mijn auto?

De bijtelling voor de duurdere elektrische auto is verandert. En dit geldt ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u? Tesla-taks De bijtelling voor de volledig elektrische auto blijft volgend 4%, maar alleen voor het deel van de catalogusprijs tot € […]

Lees meer

Koop met korting uw pensioen in eigen beheer af

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. In 2019 krijgt u hiervoor nog 19,5% korting. U krijgt de korting over de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen per 31 december 2015. Is de fiscale afkoopwaarde op de […]

Lees meer

Wat komt er na de Wet DBA?

Het kabinet wil de wet DBA vervangen. De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en -nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie en er dus ook loonheffingen en premies moeten worden ingehouden. Deze nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden. In de nieuwe wet kan aan […]

Lees meer

Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf?

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast moeten ze vanaf dit jaar deze maatregelen ook rapporteren bij de RVO. De rapportage moet uiterlijk 1 juli binnen zijn. Energiebesparende maatregelen Besparende maatregelen die getroffen kunnen worden, zijn opgenomen in de […]

Lees meer

Meer belastingvrije vrijwilligersvergoeding

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, is per 1 januari 2019 omhoog gegaan van € 1500 naar € 1700 per jaar. Dit staat in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2019. Wanneer opgeven aan de Belastingdienst? Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, moet u deze opgeven bij […]

Lees meer

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019

Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, verandert er veel ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en hebt u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden. Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog […]

Lees meer

INFORMA januari 2019

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA januari 2019 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Daarnaast heeft de branche haar financiële positie opnieuw versterkt. Punten van aandacht zijn het tekort aan […]

Lees meer

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd.   Fiscale vrijstelling Als een bedrijf wordt geschonken of geërfd, moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Onder voorwaarden geldt bij het schenken of erven van een bedrijf in […]

Lees meer

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd

Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd. Waarom? De reden van de overheid om het uitbetalen van heffingskortingen […]

Lees meer

Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil

Ondernemers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf gaan ervan uit dat de omzet en de winst in 2019 verder zullen toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. De groei gaat echter ook gepaard met een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt in alle branches gevoeld […]

Lees meer

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

De registratie van nieuwe personenauto’s neemt toe en de meeste ondernemers in de branche trekken deze positieve lijn door naar 2019. Ze rekenen ten opzichte van andere branches in het mkb op een bovengemiddelde groei van de omzet en de winst. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. […]

Lees meer

Detailhandel gaat in 2019 uit van gematigde groei omzet en winst

Ondanks de gunstige economische ontwikkelingen zijn Nederlandse detaillisten relatief voorzichtig in hun verwachtingen voor 2019. Ze gaan nog wel uit van groei, maar die zal naar verwachting gematigd zijn in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. De behoudende prognoses van de detaillisten komen voort […]

Lees meer

Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er een nijpend tekort aan vaklieden en materieel en dat belemmert de bedrijfsvoering. Bouwers zetten voor 2019 daarom vooral in op meer […]

Lees meer

Horecaondernemers verwachten voorzichtige groei in 2019

De horeca groeit dankzij een ‘gouden mix’ van economische expansie en een grotere toestroom van toeristen, plus het goede weer in een groot deel van 2018. De omzet in de branche neemt al ruim vijf jaar elk kwartaal toe. De verwachting is dat in 2019 het oplopende personeelstekort echter een rem op de groei gaat […]

Lees meer

Grote donaties moeten openbaar worden

De overheid wil dat donaties vanaf € 15.000 aan goede doelen voortaan openbaar worden. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend, waarop via een zogenaamde internetconsultatie gereageerd kan worden. Waarom? Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties via donaties ongewenst beïnvloed worden. Door de openbaarmaking wordt de herkomst van een donatie bekend. […]

Lees meer
Pagina 4 van 69