Algemeen nieuws

INFORMA juli 2022

Welke actualiteiten en wijzigingen zijn er? Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA juli 2022 te openen. Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u […]

Lees meer

Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging

Het kabinet wil bedrijven de mogelijkheid bieden het bezoekadres van het bedrijf af te schermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook het privéadres van mensen die door hun beroep aan waarschijnlijke dreiging blootstaan, zou afgeschermd moeten kunnen worden. Om dit te bereiken, wordt de wet aangepast. Afschermen bij bedreiging Het bezoekadres van […]

Lees meer

Houd deadlines TVL in de gaten

De coronasubsidies hebben vooralsnog hun langste tijd gehad, maar dit betekent nog niet dat u van alle hiermee samenhangende administratie verlost bent. Zo moet u de komende tijd een aantal deadlines in acht nemen betreft de TVL. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van bedrijven die tijdens de […]

Lees meer

Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding

Bij echtscheiding valt ouderdomspensioen meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Als (ex-)partners afwijken van deze wet en de standaardverevening willen uitsluiten, is het noodzaak dat die afspraken duidelijk staan beschreven in een overeenkomst. De Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding Verevening van ouderdomspensioenen betekent dat het pensioen dat tijdens het huwelijk […]

Lees meer

RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit

Heeft u bezwaar ingediend bij de RVO inzake de TVL vierde kwartaal 2020 vanwege afwijkende bedrijfsactiviteiten? Dan wordt uw bezwaar toegewezen. De RVO handelt hiermee in overeenstemming met een uitspraak van de rechter. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de […]

Lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet

De SVM, de subsidieregeling voor het mkb voor advies en ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen, is stopgezet in zijn huidige vorm. Er blijkt sprake te zijn van sjoemelende adviseurs die de mkb-ondernemer niet of op een niet correcte wijze adviseerden. Klachten van het mkb Ondernemers in het mkb die energie willen besparen, konden […]

Lees meer

Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst)

Als uw voormalige eigen woning leegstaat in afwachting van verkoop, kunt u onder voorwaarden de hypotheekrente in aftrek blijven brengen. Dit kan niet als u iemand in de woning laat verblijven, behalve als deze persoon als kraakwacht wordt aangemerkt. Voorwaarden renteaftrek Voor een eigen woning die leegstaat blijft het recht op aftrek hypotheekrente bestaan als […]

Lees meer

Is speculeren met cryptovaluta belast?

Speculeren met cryptovaluta wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Is cryptowinst ook belast en waar hangt dit volgens de rechter dan vanaf? Cryptovaluta Bij cryptovaluta denken we niet meer alleen aan de bekende bitcoins. Ook bijvoorbeeld ethereum en de compound zijn niet meer van de cryptovalutamarkt weg te denken. Handelen kan online, ook via […]

Lees meer

Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030

Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen door een systeem van rekeningrijden. Dit betekent dat per gereden kilometer belasting moet worden betaald in plaats van een vast bedrag per maand. Onafhankelijk van plaats en tijdstip In het nieuwe systeem moet door een ieder belasting worden betaald, onafhankelijk van de plaats en het tijdstip […]

Lees meer

Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen of te laat bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing. Dit rechtsherstel is juridisch niet verplicht, maar de minister kan besluiten om dit toch te bieden. Of dit gebeurt en hoe, wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt. Verschillende opties […]

Lees meer

Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI

Het kabinet heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een onderzoek naar ANBI’s, Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd door een speciale commissie, die ook aanbevelingen heeft gedaan. Welke zijn dit? ANBI’s ANBI’s zijn instellingen met een aantal speciale fiscale voordelen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich nagenoeg geheel inzet […]

Lees meer

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022

Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. De elektriciteit die een particulier produceert met zonnepanelen, wordt namelijk terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor wordt een particulier als ondernemer aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat hij dus btw moet afdragen over de opbrengst […]

Lees meer

Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning

De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft de Hoge Raad gevraagd uitspraak te doen over de plicht om voor de aangiftes loon- en vennootschapsbelasting eHerkenning te gebruiken.   EHerkenning EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet […]

Lees meer

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar blijft in stand. Coronaschulden Ondernemers die door de […]

Lees meer

Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

Kleine(re) ondernemers hebben nog tot en met 30 november 2022 17.00 uur de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen om te digitaliseren. Met deze subsidie kunnen zij advies inwinnen en technologie aanschaffen om te digitaliseren. Subsidieregeling Mijn digitale zaak Wilt u digitaliseren, maar heeft u daar hulp bij nodig? Zijn daar geschikte partijen voor, […]

Lees meer

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

De invorderingsrente wordt per 1 juli a.s. verhoogd van 0,01 naar 1%. Daarna wordt de invorderingsrente in stappen verhoogd naar uiteindelijk 4%. Invorderingsrente U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog een bedrag aan belasting moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen. De periode waarover u invorderingsrente moet […]

Lees meer

Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen. Rechtsherstel box 3 Eind 2021 oordeelde […]

Lees meer

Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe

De fiscus heeft jarenlang de aftrek van giften aan culturele instellingen te beperkt toegepast. Dit blijkt uit een juridische analyse, zo schrijft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Culturele giften Voor giften aan culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) mag een extra aftrek worden toegepast. Deze bedraagt 25% van het bedrag van de gift, […]

Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022

Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid. Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan […]

Lees meer

Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL

Ondernemers die btw berekenen over hun omzet, moeten die btw-aangifte ook gebruiken om het omzetverlies vast te stellen voor de TVL. Het omzetverlies mag niet op basis van andere financiële stukken worden bepaald, aldus de rechter. TVL De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) was een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een bepaald percentage, […]

Lees meer
Pagina 4 van 66