Algemeen nieuws

Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging

Belastingplichtigen die een DigiD-machtiging hebben aangevraagd, krijgen automatisch uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 tot 1 september. Dit automatische uitstel geldt niet voor ondernemers.   DigiD-machtiging Veel belastingplichtigen doen niet zelf hun aangifte, maar besteden deze uit aan een derde, zoals een fiscaal adviseur. De belastingplichtige vraagt dan een DigiD-machtiging aan, zodat […]

Lees meer

TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld

De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus, nog beter worden ondersteund.   Verruiming BMKB-regeling De overheid staat via de BMKB-regeling (Borgstelling […]

Lees meer

Overbruggingskrediet startup en scale-up van start

Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. De extra faciliteit is nodig omdat dergelijke bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen. Bestaande regelingen onvoldoende Genoemde categorie bedrijven zijn tot nu toe veelal met eigen vermogen, zoals ingehouden winst, of […]

Lees meer

Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van Ark vrijdag 24 april bekendgemaakt. Tozo-regeling Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben […]

Lees meer

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt. Lager gebruikelijk loon dga Als dga bent u verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris uit de bv op te nemen. Het gebruikelijk loon […]

Lees meer

Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto?

Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulieren subsidie krijgen bij aanschaf van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt € 4.000. Voor een gebruikte is de hoogte van de subsidie € 2.000, zo luidt aldus een wetsvoorstel. Let op! De regeling staat nog niet definitief vast. De regeling […]

Lees meer

NOW-regeling verruimd voor concerns

De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid woensdag 22 april bekendgemaakt. NOW-regeling Werkgevers die minstens 20% […]

Lees meer

Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald

De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is één van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode 16 maart tot en met 28 april 2020. Toetsdatum 6 april Voor de vergoeding wordt […]

Lees meer

NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona

Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen.   NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald […]

Lees meer

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar.   Sneller uitsluitsel Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vanwege de coronacrisis de Tweede Kamer verzocht sneller […]

Lees meer

Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan?

Stel, u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u beschikt over privégelden. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat u geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. Van wie is dat geld dan? Van u alleen of van u beiden? Wanneer is het huwelijk gesloten? Bij een beperkte gemeenschap van goederen, uitgangspunt bij huwelijken gesloten na […]

Lees meer

TOGS-uitkering van € 4000 vrij van belastingheffing

Ondernemers die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van € 4.000. Deze tegemoetkoming is vrij van belasting, zo heeft het kabinet eerder besloten. Dit wordt verwerkt in het Belastingplan 2021. TOGS-uitkering De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) vormt een tegemoetkoming voor specifiek getroffen sectoren, zoals cafés. Of een […]

Lees meer

Kamer: verdergaande steun bedrijfsleven vanwege corona

De Tweede Kamer wil verdergaande steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april wordt het kabinet verzocht om tal van maatregelen te nemen of bestaande regelingen te verruimen. NOW-regeling De Kamer dringt onder meer aan om de NOW-regeling aan te passen. De […]

Lees meer

‘NOW-regeling ruimer voor concerns’

De Tweede Kamer wil dat de NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Hierdoor kan een concern eerder een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Een motie van deze strekking is donderdag 16 april in de Tweede Kamer aangenomen. Kabinet aan zet Het kabinet is nu aan zet om de motie te vertalen in regelgeving. Het kabinet is […]

Lees meer

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. Factuurplicht Onder meer als u goederen en diensten aan andere ondernemers levert, bent u in beginsel verplicht een factuur te sturen. Dit moet uiterlijk op de 15e dag […]

Lees meer

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).   Kosten over 2019 De subsidie kan worden aangevraagd met betrekking tot kosten die in 2019 gemaakt zijn. De subsidie komt in de plaats van de […]

Lees meer

Akkoord over huuropschorting winkeliers

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. Omzetdaling De huuropschorting is mogelijk bij een omzetverlies van minstens 25% over de maanden april, mei en juni. De huuropschorting bedraagt dan minstens 50%, als het omzetverlies het […]

Lees meer

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.     Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO) Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het garantieplafond van de GO is reeds verhoogd naar € […]

Lees meer

Verhoging aftrek verblijfkosten eigen rijders

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, mogen hiervoor een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag voor 2020 is verhoogd naar € 38,50 per dag.     Voorwaarden De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden: de rit moet langer duren dan 24 uur; de verste bestemming mag niet in Nederland […]

Lees meer

Coronasteun ook voor de dga?

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing? NOW De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd […]

Lees meer
Pagina 5 van 39