Algemeen nieuws

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Nog even en u moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met uw accountant. Aftrek hypotheekrente Heeft u een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar […]

Lees meer

Middel bij wisselende jaarinkomsten

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen ‘middeling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een dergelijk verzoek hoeft voortaan geen berekening meer meegeleverd te worden. Wanneer middeling? Middeling is lucratief bij sterk wisselende inkomsten in box 1, bijvoorbeeld bij een variërende winst. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend […]

Lees meer

Kruislings schenken wordt aangepakt

De Belastingdienst gaat optreden tegen constructies waarbij kruislings wordt geschonken. Kruislings schenken wordt gebruikt om meerdere keren van de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning gebruik te kunnen maken. De vrijstelling bedraagt in 2019 eenmalig € 102.010. Constructies Via constructies waarbij ouderparen met anderen afspreken om bijvoorbeeld aan elkaars kind te schenken ten behoeve […]

Lees meer

Brexit: toestemming uitstel

Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat uitstel aanvragen voor de Brexit. Hiervoor blijkt een meerderheid in het Britse parlement, zo bleek donderdagvond. Premier May van het VK gaat het uitstel aanvragen in Brussel. Dat wil nog niet zeggen dat een no deal van de baan is. Alle 27 lidstaten moeten namelijk met het uitstel instemmen. Als […]

Lees meer

Uw administratie moet goed te controleren zijn

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. In beginsel bent u vrij te bepalen hoe u dit doet, maar uw administratie moet wel binnen een redelijke termijn te controleren zijn. Bovendien bent u er zelf verantwoordelijk voor dat uw administratie controleerbaar blijft. Bewaarplicht U moet de administratie ook bewaren, in beginsel zeven jaar […]

Lees meer

Overgangsrecht bij Brexit, deal of no deal

Het Britse parlement is niet akkoord gegaan met de deal die premier May met de EU gesloten heeft. Ook is er gestemd tegen een Brexit zonder deal. Donderdag 14 maart wordt er in het Lagerhuis gestemd over het uitstellen van de Brexit, dat een no deal moet voorkomen. Uitstel Uitstel van de Brexit betekent dat […]

Lees meer

Uw verpachte grond in box 1 of in box 3?

Inkomsten uit verpachte grond kunnen op verschillende manieren in de belastingheffing betrokken worden. Afhankelijk van wie uw pachter is, is het box 1 of box 3. Graag geven wij u nadere uitleg.     Vijf verschillende situaties bij verpachting Er zijn in de inkomstenbelasting vijf verschillende situaties bij verpachting: 1. Verpachten aan verbonden persoon U […]

Lees meer

Is een arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga?

De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang. Dit besliste de rechtbank Noord-Holland onlangs.   Fictieve dienstbetrekking Als een dga werkzaamheden voor de bv verricht, is er automatisch sprake […]

Lees meer

WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar!

Als het goed is, heeft u onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning of bedrijfspand ontvangen. Controleer deze waarde en maak, binnen 6 weken, bezwaar als de waarde volgens u niet klopt. En dan kan het over een te hoge, maar ook over een te lage WOZ-waarde gaan. Verschillende methodes Er zijn verschillende methodes om […]

Lees meer

Zzp’er inhuren? Let op regels Wet DBA!

Meer dan de helft van de bedrijven die een zpp’er inhuren, leven de regels van de Wet DBA niet goed na. Dit blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Let dus goed op als u een zzp’er inhuurt! Van de ruim 100 bezochte bedrijven blijkt ruim 56% in meer of mindere mate onjuist te handelen. Bij […]

Lees meer

Wijziging Wet WOZ in de maak

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden. Hogere WOZ-waarde Tegengestelde belangen kunnen zich voordoen, nu het sinds enige jaren mogelijk is bezwaar te maken […]

Lees meer

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?

De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek. Via de brief worden zij eraan herinnerd dat je voor het recht op deze fiscale aftrekpost aan een aantal voorwaarden moet voldoen.   Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek is een aftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting en bedraagt € […]

Lees meer

Datalekken, wat leren we ervan?

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?   De meest voorkomende type datalekken betroffen: Het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een e-mail zijn met […]

Lees meer

Akkoord EU: vanaf 2025 lagere uitstoot nieuwe trucks

Vanaf 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 15% minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019. In 2030 moet dit percentage zelfs met 30% verlaagd zijn. Dat zijn de EU-landen overeengekomen. Vrachtwagens, bussen en touringcars zorgen voor 6% van de totale Europese CO2-uitstoot. De beperkingen voor nieuwe vrachtwagens zijn nodig om de klimaatdoelen te halen die in het akkoord […]

Lees meer

INFORMA maart 2019

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA maart 2019 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking vooraf moet gaan aan de kosten.   Schenkvrijstelling eigen woning De schenkvrijstelling is van toepassing bij het schenken van een eigen woning of bij […]

Lees meer

Aandelen aan toonder niet meer anoniem te verhandelen

Aandelen aan toonder kunnen voortaan niet meer anoniem worden verhandeld. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat hiervoor zorgt. Doel is om malafide praktijken tegen te gaan. Via intermediair Het verhandelen van deze aandelen moet voortaan via een beleggingsrekening bij een intermediair, zoals een bank. Daardoor zijn deze aandelen niet meer anoniem. […]

Lees meer

Subsidie aardgasvrije woningen voor bouwsector

Heeft u een onderneming of een instelling in de bouwsector die werkt aan aardgasvrije woningen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP). Een van de voorwaarden is dat u binnen een consortium van minimaal vier ondernemingen moet werken. De subsidie wordt opengesteld van 15 april tot en met […]

Lees meer

Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?

Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is daarbij rekening gehouden met dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang, dan dient u uw aanslag te controleren. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting. Inkomen uit dividend Als u dividend ontvangt uit een aanmerkelijk belang, betaalt u hierover […]

Lees meer

Vanaf 2020 lage btw op digitale boeken?

Het kabinet streeft ernaar om in 2020 voor digitale boeken, kranten en tijdschriften het lage btw-tarief van 9% te hanteren. Op dit moment is het tarief voor deze digitale producten nog 21%. Een wetsvoorstel is in voorbereiding.   EU akkoord Eerder was binnen de Europese Unie overeenstemming om op digitale boeken en dergelijke het lage […]

Lees meer
Pagina 5 van 72