Algemeen nieuws

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren? Tarief box 2 Het tarief in box 2, waartegen onder andere uitgekeerd dividend belast wordt, bedraagt 25% in 2019. In 2020 stijgt dit naar 26,25% en in […]

Lees meer

Toch fors hogere bpm door andere meetmethode

De nieuwe meetmethode die gebruikt wordt ter bepaling van de CO2-uitstoot door auto’s, leidt tot een fors hogere bpm. Dit stellen de organisaties RAI en BOVAG, op basis van een onderzoek door KPMG.   Nieuwe meetmethode De nieuwe meetmethode ter vaststelling van de CO2-uitstoot, vervangt vanaf 2017 langzaam de oude meetmethode. De nieuwe methode zou […]

Lees meer

20 november: deadline kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet u zich tijdig aanmelden bij de Belastingdienst. Let op! Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Omzet bepalend In de nieuwe KOR is uw omzet bepalend voor de vraag of […]

Lees meer

1 april verbod rookruimte horeca

Het verbod op de rookruimtes in de horeca wordt vanaf 1 april 2020 gehandhaafd. Door een uitspraak van de Hoge Raad van eind september zijn al deze rookruimtes per direct verboden. Een overtreding levert straks een boete op van 600 euro. De uitspraak geldt voor alle horeca-inrichtingen, zoals cafés, discotheken, coffeeshops, shishalounges, concertzalen, hotels en […]

Lees meer

Mag gemeente btw op onroerend goed herzien?

Als u als ondernemer een goed aanschaft en dit in eerste instantie deels niet-economisch gebruikt, kan een wijziging hierin leiden tot btw-teruggave. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Teruggave btw Ondernemers hebben in beginsel recht op teruggave van de btw op zakelijke aankopen. Er moet dan wel sprake zijn van economisch […]

Lees meer

Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal

Diefstal is in de detailhandel aan de orde van de dag en kost jaarlijks vele miljoenen. Gelukkig betaalt de fiscus hier een deel aan mee. Kosten aftrekbaar De inkoopprijs van gestolen goederen of cash komt in mindering op uw winst en dus betaalt u ook minder belasting. Het is daarom van belang goed bij te […]

Lees meer

Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichtte activiteiten van de organisatie. Btw-ondernemer Iedere non-profitorganisatie zal moeten […]

Lees meer

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden. Afkoop pensioen in eigen beheer Als u in uw eigen bv […]

Lees meer

Nieuw btw-nummer voor zzp’er

Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. U ontvangt hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst. Privacy Het nieuwe btw-nummer is niet meer gekoppeld aan het BSN-nummer van de ondernemer en dus met het oog op de privacy beter gewaarborgd. Wijzig het btw-nummer in uw […]

Lees meer

Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper

Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen is hoger: in 2020 is deze € 328.600.   Premie omlaag Omdat de premie voor de NHG omlaag gaat, wordt de kostengrens […]

Lees meer

Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband?

Een werkgever is in beginsel verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit advies bracht advocaat-generaal De Bock eerder uit aan de Hoge Raad. Het komt vaak voor dat de Hoge Raad het advies van een advocaat-generaal overneemt. De rechtbank Limburg heeft eerder […]

Lees meer

INFORMA oktober 2019

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA oktober 2019 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Computer ten laste van de winst?

Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als u de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten. Studiekosten ten laste van de winst? Studiekosten kunt u ten laste van de winst brengen, als het bijvoorbeeld uitgaven betreft voor het op peil […]

Lees meer

Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?

Elektrische auto’s zijn fiscaal nog steeds erg interessant, al wordt dat de komende jaren fors minder. Maar hoe interessant zijn plug-in hybride auto’s nog? Wijziging berekening BPM De wijze van berekenen van de BPM, de belasting op auto’s die bij aanschaf betaald wordt, gaat per 1 juli 2020 veranderen. De nieuwe wijze van berekenen pakt […]

Lees meer

Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?

Als u met uw auto gebruik maakt van de openbare weg, bent u wegenbelasting (MRB) verschuldigd. Maar onder omstandigheden bent u ook wegenbelasting verschuldigd als het een privéterrein betreft.   Openbare weg? In een recente rechtszaakstond de vraag centraal wat de fiscale wetgeving precies onder een openbare weg verstaat. Dit blijkt een ruim begrip te […]

Lees meer

Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv

Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld. Ook bij verkoop aandelen Overdrachtsbelasting is ook […]

Lees meer

Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in aanmerking. Wat zijn hulpmiddelen? Hulpmiddelen zijn onder andere middelen die een persoon in staat stellen tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie waartoe hij zonder dat […]

Lees meer

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd. Rente betalen aan Belastingdienst Op dit moment moet u voor wat betreft de vennootschapsbelasting […]

Lees meer

Wat is ‘meer dan normaal vermogensbeheer’?

De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt.   Omvang vrijstelling De vrijstelling bedraagt in 2019 100% tot een bedrag van maximaal € 1.084.651. […]

Lees meer

Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga’s minder premie te betalen. Dit blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Wie betaalt Zvw-premie? In sommige gevallen betaalt men de Zvw-premie zelf, in andere gevallen betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie de […]

Lees meer
Pagina 5 van 80