Algemeen nieuws

Ondernemer krijgt eerder NHG

Ondernemers die één jaar actief zijn als ondernemer, kunnen voortaan in aanmerking komen voor een hypotheek met Nationale Hypotheek garantie (NHG). Tot voor kort moest een ondernemer minstens drie jaar een bedrijf hebben.   Inkomensverklaring Om voor de NHG in aanmerking te kunnen komen, moet een ondernemer over een inkomensverklaring beschikken. Deze inkomensverklaring kan een […]

Lees meer

Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv

Als u als ondernemer overstapt naar een bv, dient u een eventueel vrijwillige ziektewetverzekering bij het UWV zelf te beëindigen. Doet u dit niet, dan betaalt u uw premie voor niets, want bij ziekte heeft u geen recht op een uitkering.   Overstap naar bv De overstap naar een bv wordt meestal overwogen bij een zodanig […]

Lees meer

Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw

Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen. Ondernemer door zonnepanelen Door zonnepanelen te plaatsen, kan een privépersoon als ondernemer voor de btw worden aangemerkt. Dit vanwege de stroom die hij teruglevert […]

Lees meer

Let op! Bewaarplicht digitale facturen

Wist u dat de Belastingdienst de bewaarplicht van uw digitale facturen heeft aangescherpt? Wanneer u facturen per e-mail ontvangt, dan mag u deze niet maar zo printen. Facturen moeten bewaard worden in de vorm waarin u ze hebt ontvangen. “Een digitale factuur print u dus niet uit, maar slaat u elektronisch op,” aldus de website […]

Lees meer

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?

Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt?   De btw op zakelijk aangeschafte goederen en diensten kunt u aftrekken. Verricht u zelf geheel of deels van btw-vrijgestelde prestaties, dan geldt de […]

Lees meer

Kosten airco aftrekbaar?

Nederland heeft te maken met de ergste hittegolf sinds jaren. Gelukkig kan in veel gevallen een airco uitkomst bieden. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus? Airco in werkkamer Veel zzp’ers werken geheel of deels vanuit huis. Wie overdag nog een beetje wil presteren, ontkomt er niet aan een airco aan te schaffen. […]

Lees meer

Fiscaal voordeel schenken bedrijf

Als de pensioendatum in zicht is, komt het moment om uw bedrijf over te dragen. Misschien hebt u voldoende voor uw oude dag opzij kunnen leggen en denkt u erover uw bedrijf aan een van uw kinderen te schenken. In dat geval heeft de verkrijger, bijvoorbeeld uw kind, recht op een belangrijk fiscaal voordeel. Bedrijfsoverdrachtsregeling […]

Lees meer

Overwaarde woning belast als afkoop alimentatie

Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit gekoppeld zijn aan een vermindering van de alimentatieplicht. In dat geval is er sprake van afkoop van alimentatie die belast is bij de ontvangende partij. Alimentatie aftrekbaar en belast De plicht om alimentatie te betalen bij een echtscheiding is […]

Lees meer

WOZ-waarde bedrijfsonroerendgoed aanvechten?

Bedrijfsmatig onroerend goed gaat niet overal in Nederland regelmatig van de hand. Om de waarde hiervan te bepalen, maken gemeenten in taxatiewijzers dan ook gebruik van zogenaamde kengetallen. Maar die zijn niet zaligmakend en kunt u dus gewoon aanvechten. Waarde in economisch verkeer Voor de bepaling van de WOZ-waarde moet een gemeente de waarde van […]

Lees meer

INFORMA augustus 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA augustus 2018 te openen. Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Niet genoten loon wel belast?

Een bv in moeilijkheden besluit een deel van het salaris van de dga niet uit te betalen. Er wordt wel loonheffing ingehouden en afgedragen. Volgens de rechter is het loon genoten. Niet uitbetaald loon wel genoten? U hoeft loon niet daadwerkelijk in handen te krijgen om het ook te ‘genieten’. Dit blijkt ook in de […]

Lees meer

Elektrische auto nog de moeite waard?

De meeste ondernemers en dga’s rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard? Lage bijtelling Een volledig elektrische auto heeft een bijtelling van maar 4%. Dat blijft tot 2021 zo, alleen wordt in 2019 de lage bijtelling beperkt […]

Lees meer

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Als u stopt met uw bedrijf, heeft dit ook gevolgen voor uw auto van de zaak. Overbrengen naar privé Als u de auto niet samen met de andere bedrijfsmiddelen overdraagt, gaat deze over naar privé. De waarde van uw auto valt dan in de winst, […]

Lees meer

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

Er komt dit najaar opnieuw € 6 miljard aan subsidie beschikbaar voor projecten op het gebied van hernieuwbare, ofwel duurzame energie. U kunt deze SDE+-subsidie per 2 oktober aanvragen. Duurzame energie Bij de projecten die subsidie kunnen ontvangen, gaat het bijvoorbeeld om energie uit zon, wind, biomassa, geothermie en water. SDE+ De regeling, die bekend […]

Lees meer

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Bij vererving of schenking van een onderneming geldt een belangrijke faciliteit: de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR of BOF). Deze regeling levert een zeer behoorlijke belastingbesparing op, dus er gelden strikte eisen. Eén ervan is dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend. Forse vrijstelling Volgens de BOR is bij vererving of schenking van een bedrijf € 1.079.987 […]

Lees meer

Crisisheffing moet betaald ondanks correctie

Tijdens de economische crisis van 2012 en 2013, moest er over salarissen van meer dan € 150.000 extra belasting worden betaald. Deze kwam voor rekening van de werkgever. Of er netto- of brutoloonafspraken zijn gemaakt, is hiervoor niet van belang. Crisisheffing Genoemde belasting ging door het leven als de crisisheffing en bedroeg 16% van het […]

Lees meer

Business seat WK-voetbal! Btw aftrekbaar?

Alhoewel Oranje verstek laat gaan, kan het WK-voetbal rekenen op grote belangstelling bij de Nederlandse voetballiefhebber. Maar als u besluit met relaties het WK te bezoeken, is de btw dan aftrekbaar? Wanneer aftrek? De btw die u als ondernemer betaalt over uw afgenomen goederen en diensten is in beginsel aftrekbaar. Dit geldt dus in principe […]

Lees meer

S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek

Als u als ondernemer innovatieve activiteiten verricht, kunt u recht hebben op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Een verklaring van RVO.nl betekent niet automatisch dat u ook recht heeft op de aftrek. U moet aan meer eisen voldoen.   Aftrek speur- en ontwikkelingswerk De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is voor zelfstandig ondernemers die […]

Lees meer

Nog maar één loket voor goede doelen

Goede doelen hebben vanaf volgend jaar nog maar te maken met één loket voor het aanvragen van een Erkenning en van de ANBI-status. Hiertoe hebben organisaties van goede doelen met de Belastingdienst een convenant afgesloten.   Erkenning Om fraude te voorkomen, kunnen goede doelen een Erkenning aanvragen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zo weten […]

Lees meer

AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er

Zzp’ers krijgen op korte termijn een ander btw-nummer. Het btw-nummer is nu nog gekoppeld aan het BSN-nummer, maar uit onderzoek blijkt dat dit niet is toegestaan. Het is in strijd met de strengere privacywet AVG die eind mei is ingegaan.   Autoriteit Persoonsgegevens Een en ander volgt uit een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). […]

Lees meer
Pagina 54 van 62