Algemeen nieuws

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van de minister van OCW.  De nieuwe subsidieregeling moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Subsidie in plaats van […]

Lees meer

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.   Wat is een levenstestament? Een levenstestament biedt de mogelijkheid om een persoon aan […]

Lees meer

Ook supermarkt moet gewoon op tijd betalen!

Volgens berichten in de media betalen grote supermarkten hun leveranciers steeds later. In antwoord op Kamervragen wijst de staatssecretaris erop dat leveranciers met het te laat betalen van de factuur geen genoegen hoeven te nemen. Binnen maximaal 60 dagen moet de rekening zijn voldaan. Machtspositie Grote supermarkten hebben een zekere machtspositie ten opzichte van hun […]

Lees meer

Faillissement kan eenvoudiger afgewikkeld

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor faillissementen eenvoudiger kunnen worden afgewikkeld. Dit gebeurt onder meer door de inzet van digitale hulpmiddelen. Bijkomend voordeel is dat faillissementen voortaan met minder kosten kunnen worden uitgevoerd. Procedures kunnen sneller en efficiënter worden afgewerkt, volgens minister Dekker. Controle op faillissement Een duidelijk voorbeeld hiervan is het […]

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2018

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd. Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt […]

Lees meer

INFORMA juli 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA juli 2018 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.   Geruisloos doorschuiven Als u als ondernemer uw bedrijf staakt, moet u met de fiscus afrekenen over in het bedrijf opgebouwde […]

Lees meer

Hoeveel mag een student bijverdienen?

In de zomermaanden zijn studenten vaak op zoek naar een extra bijverdienste. Soms mogen ze echter maar een bepaald bedrag bijverdienen, anders heeft het vervelende gevolgen. Het verschil zit hem onder meer in de studiefinanciering oude stelsel en die onder het nieuwe stelsel. Studiefinanciering oude stelsel? Teveel bijverdienen kan gevolgen hebben voor studenten in het […]

Lees meer

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ”Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.”   Pensioen in eigen beheer Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk voor dga’s met een […]

Lees meer

Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra aftrek gaat 45% bedragen, tegen nu 54,5%. EIA De EIA is een extra aftrek voor ondernemingen die energievriendelijk investeren. De aftrek komt naast de normale afschrijving op de investeringen. De aftrek bedraagt momenteel 54,5% van het geïnvesteerde bedrag. Energielijst Welke […]

Lees meer

Vakantiewerk? Hoeveel mag uw kind verdienen?

De komende vakantieperiode overspoelen scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een vakantiebaantje. Ontvangt u nog kinderbijslag, dan zijn er wel maximumbedragen gesteld, wat uw kind mag bijverdienen. In de zomer gelden er echter wat andere regels. Nog kinderbijslag? Ontvangt u nog kinderbijslag voor uw kind? Dan vervalt het recht op kinderbijslag als uw […]

Lees meer

Reclame zichtbaar vanaf de openbare weg?

Als een gemeente het wil, kan reclamebelasting geheven worden. Dit kan alleen bij openbare aankondigingen, zoals reclameborden of -zuilen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Is dit niet het geval, kan deze belasting niet worden opgelegd. Ruime vrijheid Gemeenten hebben een ruime vrijheid voor wat betreft de vormgeving van een dergelijke belasting. Ze moeten […]

Lees meer

Extra geld voor monumenten

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen. De projecten die in aanmerking komen, zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land.   In totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen […]

Lees meer

Europese standaard voor tolheffing in transportsector

De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens. Dat meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN). De Nederlandse minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en haar […]

Lees meer

Verreken niet op eigen houtje btw

Als u wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.     Uitstel Wanneer u nog btw verwacht terug te krijgen en u zit […]

Lees meer

Geen naheffingen na verhoging btw-tarief

Eén van de voornemens uit het regeerakkoord is het verhogen van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in de Tweede kamer toegezegd dat er geen naheffingen komen op producten en diensten die in 2018 worden betaald en geheel of deels in 2019 geleverd. Afwijkend beleid Normaal gesproken wordt er […]

Lees meer

Eerst vragen, dan cookies

Twee van de drie websites overtreden de nieuwe privacywetgeving. Veel bedrijven plaatsen tracking cookies op hun site, vóórdat je toestemming hebt gegeven. Of de toestemming wordt niet op de juiste manier gevraagd. Dit zegt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Toestemming cookies De AVG stelt specifieke eisen aan het vragen van toestemming voor het […]

Lees meer

Belastingdienst schendt privacy huurders

De Belastingdienst heeft in het verleden ten onrechte inkomensgegevens verstrekt aan woningcorporaties. De rechter heeft beslist dat de daardoor geleden schade voor huurders vergoed moet worden. Huurverhoging Een woningcorporatie kan een extra huurverhoging toepassen indien het inkomen van een huurder van een sociale huurwoning te hoog is in relatie tot de huur. Een huurder die […]

Lees meer

Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta

Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, kunnen cryptovaluta rekenen op een toenemende belangstelling. Onlangs heeft ook de staatssecretaris van Financiën zich uitgelaten over de fiscale aspecten ervan. Box 3 Duidelijk is in ieder geval dat het bezit van cryptovaluta moet worden opgegeven in box 3. De waarde op 1 januari van het betreffende jaar […]

Lees meer

Publicatieplicht jaarcijfers Anbi vóór 1 juli

Een Anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet. Daar zitten wel voorwaarden aan vast. Eén ervan is de publicatie van jaarcijfers. Vóór 1 juli 2018 Een Anbi is verplicht de balans en de staat van baten en lasten van een jaar binnen zes maanden te publiceren. Voor 2017 betekent […]

Lees meer
Pagina 55 van 62