Algemeen nieuws

De bouwsector laat een bovengemiddelde groei zien

De bouw heeft de netto-omzet in 2017 met bijna 13% zien stijgen. Daarmee presteerde de branche opnieuw beduidend beter dan het mkb-gemiddelde (8%) en ook beter dan in 2016. De winstgroei en de ontwikkeling van de brutomarge waren eveneens sterker dan gemiddeld, maar bleven achter bij de branchecijfers over 2016. Het percentage bouwbedrijven met een […]

Lees meer

Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen

De automotive heeft een zeer goed jaar achter de rug en deed het op veel vlakken beter dan het mkb als geheel. De omzetontwikkeling trok in 2017 opnieuw aan tot 10% (versus bijna 9% in 2016, 5,5% in 2015 en -1,1% in 2014). Maar liefst 70% van de autobedrijven zag de omzet toenemen of stabiliseren […]

Lees meer

MKB: omzet stijgt verder, winstgroei neemt af

De omzetgroei in het Nederlandse MKB is in 2017 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 8%, versus 7,4% een jaar eerder. De winstgroei nam juist af, van ruim 20% naar 15,5%. Steeds meer bedrijven hebben de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dit wordt met […]

Lees meer

Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming

Ondernemers die stoppen met hun bedrijf of dit overdragen, ontvangen een brief van de Belastingdienst dat zij voor de laatste keer btw-aangifte moeten doen. Kamer van Koophandel Ondernemers die stoppen met hun bedrijf, dienen zich uit te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze geeft de beëindiging door aan de Belastingdienst. Zodra de beëindiging […]

Lees meer

Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax

Bezwaar en beroep kunt u tegenwoordig meestal ook digitaal indienen, alsmede per fax. Aan het versturen per fax kleven wel de nodige risico’s. Zorg daarom dat u voldoende bewijs heeft dat u daadwerkelijk een fax hebt verstuurd.   Bewijs van ontvangst Het belangrijkste nadeel van een bezwaar per fax, is dat u moet bewijzen dat […]

Lees meer

Loopfiets invaliden en mindervaliden tegen 6% btw

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat loopfietsen belast zijn met het lage btw-tarief van 6%. Voorwaarde is wel dat de loopfiets is bestemd voor invaliden en mindervaliden. Loopfietsen Loopfietsen worden gebruikt door personen die slecht ter been zijn. Ze kunnen zich op deze manier voortbewegen zonder de benen te hoeven belasten. Dit kan door op […]

Lees meer

Pas op met gebruik van foto’s op uw website

Via internet heeft u tegenwoordig de beschikking tot heel veel afbeeldingen. Dit betekent niet dat u deze afbeeldingen ook zomaar mag gebruiken. Op de meeste afbeeldingen rust namelijk een auteursrecht. Het auteursrecht vervalt pas wanneer de eigenaar expliciet afstand doet van deze rechten. Is dit niet het geval? Dan zult u toestemming moeten vragen aan […]

Lees meer

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei ingaat, uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan?     Zijn er zaken die minimaal geregeld moeten worden? Hoe ga ik met deze verplichting om richting mijn leveranciers en serviceproviders? Want uw onderneming is […]

Lees meer

INFORMA mei 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA mei 2018 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van deze ziektes te beperken aftrekbaar als zorgkosten?     Aftrek zorgkosten Zorgkosten zijn alleen onder voorwaarden en dan nog slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Er geldt namelijk altijd een drempel, ofwel een bedrag […]

Lees meer

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.   Genees- en heelkundige hulp Onder anderen de kosten van genees- en heelkundige hulp zijn fiscaal aftrekbaar. Dat klinkt eenvoudig, maar de wettelijke definitie maakt duidelijk dat […]

Lees meer

Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen en trapkarren? Wanneer 6% btw? Het lage tarief voor uw toegang mag u toepassen als uw accommodatie minstens twee maanden in een jaar achtereen geopend is […]

Lees meer

Toeslag kinderopvang toch via ouders

De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ouders grote bedragen aan teveel ontvangen toeslag terug moeten betalen.   Niet via DUO Het plan was om de kinderopvangtoeslag vanaf 2020 via het DUO uit te […]

Lees meer

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen, zoals een boot. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar. […]

Lees meer

Sancties Wet DBA in aantocht

Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe wetgeving te laten wennen. Modelovereenkomsten Opdrachtgevers en opdrachtnemers konden tot voor enige jaren terug gebruik maken van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) om uit te sluiten dat er […]

Lees meer

Wat te doen met VPB bij verlieslijdende vereniging of stichting?

Bent u als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan bent u vrijgesteld van vennootschapsbelasting als u in een jaar niet meer dan € 15.000 winst heeft gemaakt, of als uw winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar in totaal niet meer dan € 75.000 bedraagt. Als in een jaar verlies wordt geleden, wordt […]

Lees meer

Geef uw ‘wereldinkomen’ op

De Belastingdienst start deze week met het verzenden van formulieren waarmee het ‘wereldinkomen’ kan worden opgegeven. Wat is dat en waarom moet dat worden opgegeven? Wanneer wereldinkomen opgeven? U krijgt alleen een verzoek uw wereldinkomen op te geven als u of uw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving, zoals de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. […]

Lees meer

Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer!

Heeft u een uitkering en bereikt u over een jaar uw AOW-gerechtigde leeftijd? Dan bent u per 1 mei 2018 vrijgesteld van uw sollicitatieplicht. Ook tijdens uitkeringsperiode Diegenen die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten, waren al vrijgesteld van sollicitatieplicht. Deze vrijstelling gold echter niet […]

Lees meer

Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3

Als u vermogen bezit, is de waarde ervan belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari van het jaar. Dit kan in bepaalde gevallen een ‘buitensporige last’ opleveren, zo vindt de rechter.   Aandelen verkocht Onlangs kwam een zaak voor de Hoge Raad waarbij een belastingplichtige op 1 januari 2013 over ruim €275.000 […]

Lees meer

Pilsje met lage btw bij obstacle run?

Als u een pilsje serveert, zit er 21% btw op. Maar organiseert u een obstacle run of soortgelijk evenement, dan wordt een uitgedeeld pilsje gezien als ‘bijkomende prestatie’. Het btw-tarief wordt dan afgeleid van de hoofdprestatie, dus is in dit geval 6%.   Sportevenementen Het gelegenheid geven tot het beoefenen van een sport is belast […]

Lees meer
Pagina 57 van 62