Algemeen nieuws

Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe

Doet u zaken met buitenlandse afnemers binnen de EU? Dan bent u in principe verplicht btw in rekening te brengen en deze af te dragen. Onder voorwaarden kunt u het nultarief toepassen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt u het risico van naheffing btw bij controle door de Belastingdienst. Btw is verplicht tenzij… […]

Lees meer

MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid

Met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, wordt de fiscale-eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen zijn nog niet concreet, maar in ieder geval zullen bepaalde rente-aftrekbeperkingen van toepassing zijn. Met name het mkb kan onnodig hard worden getroffen door deze maatregel. Staatssecretaris Snel van Financiën komt fiscale eenheden in het mkb daarom […]

Lees meer

Een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst

Ze zeggen wel eens dat de Nederlandse economie draait op familiebedrijven. Familiebedrijven staan bekend om hun veerkracht en stabiliteit. Maar zo is het niet altijd. Het familiebelang en het bedrijfsbelang kunnen nog wel eens door elkaar heenlopen. Het opmaken van een familiestatuut biedt in veel gevallen uitkomst. Familietradities Een familiebedrijf heeft vaak vele tradities. Door […]

Lees meer

Een administratief rondje voor de horecaondernemer?

In de horeca is het normaal dat u af en toe eens een rondje weggeeft. Deze gratis drankjes zijn niet terug te vinden in uw dagomzet. Moet u deze consumpties daarom van de fiscus bijhouden in uw administratie?   Omzetverhogend Een drankje weggeven is in de horeca vrij normaal en werkt vaak omzetverhogend. De fiscus […]

Lees meer

Digitale factuur in sterke opmars

Steeds meer bedrijven verzenden en ontvangen digitale facturen. De afgelopen jaren is hierin een duidelijke stijging te zien. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzond in 2014 nog bijna 80% van de bedrijven hun facturen op papier. In 2017 was dit nog maar minder dan de helft van de bedrijven (44%). Digitale factuur […]

Lees meer

MRB-toeslag vervuilende diesels uitgesteld tot 2020

Per 1 januari 2019 zou er een toeslag gaan gelden in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oude vervuilende dieselauto’s. De inwerkingtreding van deze maatregel is echter vertraagd. De toeslag gaat naar alle waarschijnlijkheid pas gelden vanaf 1 januari 2020. MRB-toeslag Vervuilende dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s (van ten minste 12 jaar oud) kunnen in de motorrijtuigenbelasting straks rekenen […]

Lees meer

Nieuwe verdragsverklaring Belgische inwoner met Nederlands pensioen

Bent u woonachtig in België en ontvangt u vanuit Nederland pensioen? De Belastingdienst heeft mogelijk aan het begin van dit jaar uw verdragsverklaring over de pensioenuitkering ingetrokken. Die intrekking wordt hersteld, mits het uit Nederland afkomstig pensioen in België progressief en voor meer dan 90% wordt belast. Herstel Of het uit Nederland afkomstig pensioen in […]

Lees meer

Toch geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vereniging of stichting

Bent u als stichting, vereniging of andere rechtspersoon niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting, dan kunt u de ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugvragen. Het kabinet ziet af van het voornemen tot invoering van een inhoudingsvrijstelling. Invoering inhoudingsvrijstelling Vorig jaar is begonnen met de uitvoering van de inhoudingsvrijstelling. Deze zou dit jaar in werking moeten treden. Deze nieuwe […]

Lees meer

Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de opgewekte energie terug leveren aan het energiebedrijf. Ze moeten zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer voor de btw en kunnen dan de btw op de zonnepanelen terugkrijgen. Deze regeling is onlangs verruimd. Oordeel Hoge Raad De verruiming is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Deze […]

Lees meer

AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Hoe lang mag u bij een vacature bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens van kandidaten bewaren? Wat zijn de regels rond het bewaren van camerabeelden en de gegevens over het internetgebruik van uw medewerkers? Hoe lang bent u verplicht bepaalde gegevens, zoals facturen en dergelijke, minimaal op te slaan? Wat zegt de strengere AVG erover die per 15 […]

Lees meer

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind

Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk? Eigen vermogen schiet tekort Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, had ruim een derde extra geld nodig. Veruit de meesten zochten steun bij de ouders, […]

Lees meer

MIT-regeling: wees er snel bij!

De MIT-regeling is vanaf 17 april 2018 opengesteld voor mkb-ondernemers die plannen hebben voor een innovatief product, proces of dienst. Omdat de regeling in voorgaande jaren al binnen enkele dagen overtekend was, is het van belang voorstellen snel in te dienen. MIT-regeling MIT staat voor  Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren.  Voor 2018 is er €55,75 miljoen […]

Lees meer

Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente

De Belastingdienst worstelt met problemen bij het opleggen van aanslagen erf- en schenkbelasting. Dit komt na invoering van een nieuw automatiseringssysteem. De problemen leveren een voordeel op voor de betreffende belastingplichtigen.   Geen belastingrente Bij aanslagen erfbelasting van overlijdens vanaf 1 januari 2017 wordt vanwege deze problemen voorlopig geen belastingrente in rekening gebracht, zo schrijft […]

Lees meer

Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer

Dga’s mogen tegenwoordig geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen in hun bv. Voor de afwikkeling van het bestaande pensioen in eigen beheer is medewerking nodig van de (ex-)partner. In een geschil tussen ex-echtgenoten heeft de rechter onlangs beslist dat deze toestemming niet zomaar geweigerd kan worden. PEB afgeschaft Sinds 1 juli 2017 is […]

Lees meer

Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers

Zelfstandige transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Deze ‘eigen rijders’ mogen vanaf 2018 in de aangifte inkomstenbelasting per gereden dag € 36,50 aan verblijfskosten aftrekken.   Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden: De rit moet langer duren dan 24 uur. De verste bestemming mag […]

Lees meer

Geen schenkbelasting bij trouwen

Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven. Die eerdere toezegging heeft staatssecretaris Snel van het ministerie van Financiën opgenomen in een besluit. Dit besluit staat in de Staatscourant van 30 maart 2018 en werkt terug naar 1 januari 2018. Huwelijkse voorwaarden en wijziging daarvan Op […]

Lees meer

Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw?

Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen organisaties rijksbijdragen ontvangen. De vraag is of deze bijdragen van invloed zijn op de aftrek van btw, als de betreffende organisatie zowel vrijgestelde als belaste prestaties levert. Vrijgestelde en belaste prestaties Organisaties die zowel belaste als vrijgestelde prestaties leveren, mogen niet alle door hen betaalde btw aftrekken. Dit […]

Lees meer

Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de belastingtelefoon nog te wensen overlaat. Vandaar dat de Belastingdienst een aantal maatregelen neemt om deze kwaliteit te verbeteren. Kwaliteit onvoldoende Met name de Consumentenbond test de kwaliteit van de belastingtelefoon regelmatig. Uit een onlangs afgesloten onderzoek rolde een rapportcijfer van 5,3. De Belastingdienst stelt dat 90% […]

Lees meer

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

Duizenden sportverenigingen zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van kracht wordt. Daarbij komt dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn als binnen de club een en ander niet op orde is, zo meldde eerder het Algemeen Dagblad. Boetes De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bevat strengere regels voor […]

Lees meer

Geen begroting? Geen BIZ-heffing!

Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing worden ingevoerd. Dan moet echter wel vaststaan dat de heffing ook daadwerkelijk voor het beoogde doel wordt gebruikt, anders gaat de heffing niet door. Free riders Een BIZ-heffing wordt door een gemeente vaak ingevoerd in overleg met betrokken ondernemersverenigingen. Via de heffing […]

Lees meer
Pagina 58 van 62