Algemeen nieuws

Makkelijker exportkrediet voor afnemers

Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker krediet verstrekken. Dit als gevolg van een overeenkomst die de overheid heeft gesloten met de BNG Bank en de NWB Bank.     Aanbieden financiering Beide banken hebben in de overeenkomst toegezegd goedkope leningen aan te bieden aan commerciële banken. Exporteurs kunnen dan via hun commerciële bank een krediet […]

Lees meer

Voldoe in 5 stappen aan AVG

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich voorbereiden op deze AVG, dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. In vijf stappen bent u AVG-proof. Stap […]

Lees meer

Aftrek van de winst voor thuiswerker

De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Doet u dit ook, hoe zit het dan met de aftrek van de kosten ten laste van de winst? Thuis werken populair Dat thuis werken populair is, blijkt uit gegevens van het CBS. In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders in min of meerdere […]

Lees meer

Advieswijzer Estate planning 2018

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat […]

Lees meer

Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming exploiteert. Daar zijn vaak allerlei kosten aan verbonden, denk aan de kosten van een adviseur, een advocaat, bemiddelaar of notaris.   Zijn deze kosten belast met btw? Een […]

Lees meer

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald indien u buiten uw samenwerkingsverband om investeert? Wat is de tegemoetkoming? Het uitgangspunt voor deze tegemoetkoming is dat meer investeren in beginsel een lagere KIA oplevert. […]

Lees meer

Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants, die zich normaal verenigen in maatschappen.   Wat is een LLP en hoe komt die tot stand? Een Limited Liability Partnerschip (LLP) is een Engelse rechtsvorm die in Nederland volledig erkend wordt. De […]

Lees meer

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen?     Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen? Om erfbelasting te verminderen, kunt u tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze […]

Lees meer

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

 Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit vanaf?   Lenen aan de bv Verstrekt u een lening aan uw bv met een […]

Lees meer

Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen?

In de Successiewet geldt een belangrijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen, op voorwaarde dat de onderneming ten minste vijf jaar wordt voortgezet. Maar geldt deze bedrijfsoverdrachtsfaciliteit (BOR/BOF) ook voor liquide middelen?   Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit Als een onderneming na het overlijden van de ondernemer wordt voortgezet, hoeft over een deel van het verkregene geen erfbelasting te worden betaald. Dit […]

Lees meer

Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april

Heeft u in 2017 te weinig btw aangegeven, corrigeer dit dan vóór 1 april 2018. U betaalt dan geen belastingrente en meestal ook geen boete. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende btw-aangifte verwerken.     Correctie Heeft u over 2017 te weinig btw aangegeven, dan moet u dit […]

Lees meer

Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

Het kabinet gaat een aantal aftrekposten nog maar in aftrek toelaten tegen het basistarief van, op termijn, 36,93%. Om welke posten gaat het en hoe erg is dat voor u? Belastingherziening Het nieuwe kabinet heeft vele miljarden aan lastenverlichting toegezegd. Met name via invoering van twee tariefschijven van 49,5% en 36,93% in de Inkomstenbelasting. Daar […]

Lees meer

INFORMA maart 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA maart 2018 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als u in bezwaar gaat? In bezwaar Als u het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kunt u in bezwaar. Bij een gering belang, zoals bij WOZ-zaken, doen belastingplichtigen dat vaak zelf. […]

Lees meer

Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door!

Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u hier nog niet aan toegekomen, kom dan nu in actie. U heeft hiervoor namelijk nog maar tot eind maart […]

Lees meer

Welkom Adcoma te Etten!

Feestelijk nieuws! Wij gaan ons kantoor uitbreiden. Met ingang van 1 april a.s. nemen wij de klantenportefeuille van het kantoor Adcoma te Etten over van de huidige eigenaar Jan Goutier. Adcoma is een administratie- en advieskantoor met een mooie MKB praktijk in met name de Achterhoek en rond Arnhem/Duiven. De huidige eigenaar heeft na 32 jaar te kennen gegeven zijn […]

Lees meer

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten. Echtscheiding en pensioen Wanneer u gaat scheiden hebben u en uw ex-partner kort gezegd beiden recht op […]

Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.   Achtergrond Reden voor deze compensatie […]

Lees meer

Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf

Heeft u een familiebedrijf en wilt u dit overdragen aan een van uw kinderen? Om uw kind op weg te helpen, wordt indien mogelijk, overgedragen tegen een lagere waarde dan de vrije verkoopwaarde van het bedrijf. Het is echter niet uw bedoeling dat de opvolger het bedrijf vervolgens alsnog verkoopt en de winst in eigen […]

Lees meer

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. Nederland zal geen belasting heffen als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief wordt belast. Woonstaat mag heffen Uit het antwoord wordt duidelijk dat volgens het verdrag met België de […]

Lees meer
Pagina 59 van 62