Algemeen nieuws

Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende vereniging

Een startende stichting of vereniging zal eerder gebruik kunnen maken van de vrijstelling vennootschapsbelasting (VPB-vrijstelling) voor geringe winsten dan de Belastingdienst voor ogen had. Dit volgt uit een recent oordeel van de Hoge Raad. VPB-vrijstelling geringe winsten Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst […]

Lees meer

Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari

Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Dit geldt als zij de onroerende zaak in 2021 niet voor minimaal 90% gebruikten voor btw-belaste handelingen. Huur onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De huur van een onroerende zaak is […]

Lees meer

Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

Vanaf 3 januari 2022 is het weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Koopt of leaset u zo’n auto, zorg dan dat u aan de voorwaarden voldoet en tijdig de subsidie aanvraagt. Anders loopt u mogelijk de subsidie mis die kan oplopen tot € 5.000 per […]

Lees meer

Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Ook dit jaar wordt het zogenaamde gebruikelijk loon van een dga verhoogd. Het loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv ten minste op moet nemen, stijgt van € 47.000 naar € 48.000. Werkelijk gebruikelijk loon Een gebruikelijk loon van € 48.000 is echter lang niet altijd voldoende. Het gebruikelijk loon dient namelijk te […]

Lees meer

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op btw-verklaring!

Kocht u in 2020 onroerende zaken, en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst. Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor […]

Lees meer

Tijdelijk laag btw-tarief voor online sportlessen

Omdat sportscholen vanwege corona de afgelopen maanden maar beperkt geopend waren, heeft de staatsecretaris van Financiën besloten het btw-tarief voor online sportlessen tijdelijk te verlagen. In plaats van 21% kan het lage tarief van 9% worden gehanteerd. Sportscholen beperkt geopend Vanwege corona waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 […]

Lees meer

Reserves VvE blijven buiten WOZ-waarde

Op niet al te lange termijn vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Wie een appartement bezit, moet er daarbij op toezien dat de reserves van de Vereniging van Eigenaren (VvE) buiten aanmerking blijven.   Nieuwe WOZ-beschikking Eigenaren van een woning ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking in de bus met een nieuwe WOZ-waarde. Die […]

Lees meer

Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing

De Belastingdienst laat weten dat de gevolgen van het oordeel van de Hoge raad eind 2021 inzake de box 3-heffing niet verwerkt zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 die momenteel worden opgelegd. Oordeel box 3-heffing De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het huidige systeem van de box 3-heffing in strijd is […]

Lees meer

Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe Energielijst voor dit jaar gepubliceerd. De Energielijst bevat tal van wijzigingen, die zowel voor ondernemers zowel voor- als nadelig uit kunnen pakken. Energielijst Bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze zijn energiebesparend ten opzichte van bedrijfsmiddelen die niet op […]

Lees meer

Corona: uw documenten (digitaal) aanleveren

Levert u uw documenten nog op papier bij ons aan? Zoals uw financiële administratie of stukken voor uw aangifte? Lever dan uw documenten digitaal aan. U kunt allerlei documenten uploaden in de beveiligde omgeving van onze portal. Daarnaast kunt u uw financiële administratie aanleveren via Basecone. Graag helpen wij u hierbij! Documenten aanleveren via onze […]

Lees meer

Sparen en beleggen: bezwaar op heffing vanaf 2017

De afgelopen jaren rekende de Belastingdienst een vast fictief percentage voor de heffing op uw rendement in sparen en beleggen. Eind 2021 besloot de Hoge Raad in een procedure dat de heffing moet worden voldaan over het werkelijk behaalde rendement, tot maximaal het in de wet genoemde rendement. Mogelijk heeft u hierdoor ook recht op […]

Lees meer

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel. UBO UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke […]

Lees meer

Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties. Auto van de zaak Een belangrijke correctie betreft de auto van de zaak. U mag de btw gedurende het jaar namelijk gewoon in aftrek brengen, maar u moet dit wel […]

Lees meer

Geen MIA meer voor elektrische personenauto

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde eerder de nieuwe Milieulijst voor 2022. Elektrische personenauto’s staat hier niet meer op en komen dus niet meer in aanmerking voor deze extra subsidie. Milieulijst Jaarlijks publiceert de RVO een nieuwe Milieulijst. Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke goederen en diensten die op de milieulijst staan, komen in aanmerking […]

Lees meer

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting landgoedvennootschap

Per 1 januari 2022 is een nieuwe fiscale maatregel van kracht voor vennootschappen met landgoederen. Onder een aantal voorwaarden gaat voor de dividendbelasting een inhoudingsvrijstelling gelden. Welke voorwaarden zijn dit? Fiscale faciliteiten voor landgoed Onder de Natuurschoonwet 1928 kan een Nederlands of buitenlands landgoed vallen. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten met als doel […]

Lees meer

Aanvragen subsidie elektrische auto kan nog

Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen, kunnen hiervoor nog subsidie aanvragen. Hoewel er veel vraag naar de subsidie is, is de subsidiepot nog niet leeg, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer subsidie beschikbaar Dat de subsidie voor nieuwe elektrische auto’s nog beschikbaar is, komt omdat er dit jaar veel […]

Lees meer

Betalingsregelingen TVL verruimd

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het aantal betalingsregelingen voor terugbetaling van de TVL verruimd. Te veel ontvangen TVL kan voortaan ook in 18 of 24 maanden worden terugbetaald. TVL De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. Ondernemers dienen bij […]

Lees meer

Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting

Het kabinet roept ouders op om de factuur van de buitenschoolse opvang door te blijven betalen voor de periode dat deze opvang vanwege corona gesloten is. Dit is vooralsnog van 21 december 2021 tot 10 januari 2022. Compensatie Het kabinet geeft tevens aan dat de ouders hiervoor gecompenseerd zullen worden. Ze krijgen een tegemoetkoming voor […]

Lees meer

Subsidie elektrische auto aanvragen vanaf 3 januari 2022

Ook in 2022 kunnen particulieren weer subsidie aanvragen voor de aankoop van een elektrische personenauto. Gelet op het succes van de regeling, is het met name voor nieuwe auto’s van belang dat u de subsidie zo snel mogelijk aanvraagt. Aanvragen kan vanaf 3 januari 2022 9.00 uur bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Omvang […]

Lees meer

Hoge Raad maakt korte metten met systeem vermogensbelasting

De huidige belastingheffing over vermogen in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, kan niet door de beugel. De Hoge Raad heeft in een zaak bepaald dat in box 3 het werkelijk behaalde rendement dient te worden belast en niet het fictieve rendement. Heffing box 3 De heffing over vermogen in box 3 gaat sinds 2017 uit […]

Lees meer
Pagina 6 van 61