Algemeen nieuws

Pensioen- en inkomensadvies in MKB Nieuws

Er gebeurt veel op het gebied van pensioenen. Adviseurs Karin Swinkels en Bas Teuwsen van Westerveld en Vossers Pensioen- en Inkomensadvies B.V. noemen een aantal aandachtspunten in het onlangs verschenen artikel ‘Je kunt niet meer denken: het komt wel goed’ in MKB Nieuws Duiven. Klik hier voor het artikel in MKB Nieuws Duiven (nr. 41, juni/juli 2015). Meer […]

Lees meer

Betere bescherming voor erfgenamen

Wat te doen met een onverwachte schuld uit een erfenis? Die valt toch vaak rauw op het dak van de nabestaanden, die hierdoor in de financiële problemen kunnen komen. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden uit de nalatenschap. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding worden verduidelijkt. Het […]

Lees meer

Einde voordeel personeelslening eigen woning

Er komt een einde aan de nihilwaardering van het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Deze wordt naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar is het rentevoordeel gewoon belast. Personeelslening Als werkgever kunt u een lening verstrekken aan uw werknemer. Betaalt deze werknemer vervolgens minder rente over de personeelslening […]

Lees meer

Gebruikelijk loon voor de medisch specialist

De Belastingdienst heeft een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon opgesteld voor medisch specialisten met een bv. Hiermee biedt de Belastingdienst medisch specialisten de mogelijkheid het loon voor 2015 vast te stellen op minimaal € 120.000. Dit valt te lezen in een nieuwsbericht op de website www.integralebekostiging2015.nl. Uiteraard heeft de medisch specialist de keuze om een hoger […]

Lees meer

Oprichten bv voor hoge eenmalige bate

Heeft u een hoge eenmalige bate en wilt u daarover de belastingheffing beperken en eventueel uitstellen? Dan kunt u denken aan het oprichten van een bv, eventueel met terugwerkende kracht naar begin van dit jaar. Als ondernemer ontvangt u een hoge eenmalige bate. Kunt u een bv oprichten om belasting te besparen? Ja, dat kan. […]

Lees meer

ANBI? Wees op tijd met de jaarcijfers

Is uw instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Publiceer dan vóór 1 juli 2015 de meest recente jaarcijfers op de website. Doet u dit niet of bent u te laat, dan riskeert u het verlies van de ANBI-status. Iedere ANBI moet jaarlijks een financiële verantwoording publiceren op internet. Dat kan op de eigen […]

Lees meer

Kinderopvangtoeslag op de schop

Er komt een nieuw systeem voor de kinderopvang. Dat heeft het kabinet vrijdag 5 juni 2015 besloten. Vanaf 2018 krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) die de bijdrage verrekent met de kinderopvanginstellingen. Volgens het kabinet wordt het nieuwe systeem van kinderopvang een stuk eenvoudiger. Vanaf […]

Lees meer

Stekker uit banksparen voor uitvaartkosten

Het kabinet is niet van plan om banksparen voor uitvaartkosten nog langer fiscaal te stimuleren. Er ligt dan ook een voorstel om de vrijstelling in box 3 voor deze bankspaarvariant per 1 januari 2016 af te schaffen. Reden voor afschaffing is het geringe animo voor het banksparen voor uitvaartkosten. Ook banken bieden dit product niet […]

Lees meer

6 of 21% btw bij vertraging onderhoud na 30 juni?

Ik verricht onderhoud en renovatie aan een woning die ouder is dan twee jaar. De planning was dat dit afgerond was voor 1 juli 2015. Door tegenslag is de dienst uiteindelijk pas in juli 2015 afgerond. Voor 1 juli 2015 heb ik al (deel)facturen verzonden met 6% btw op de arbeid. Blijft deze 6% gelden […]

Lees meer

Verkoop deel onderneming na omzetting in bv

Heeft u een persoonlijke onderneming met verschillende zelfstandige onderdelen, bijvoorbeeld verschillende vestigingen? En overweegt u één van die zelfstandige onderdelen te verkopen? Dan kunt u de persoonlijke onderneming omzetten in een bv en daarna het zelfstandige onderdeel verkopen. De opbrengst valt dan in de bv en u kunt de belastingheffing voor een gedeelte uitstellen door […]

Lees meer

Omzetten in een bv voordeliger?

Bent u ondernemer en heeft u een persoonlijke onderneming met een flinke winst? Dan heeft u er vast al eens over gedacht om uw onderneming om te zetten in een bv. Aan de hand van twee vragen maken we een vergelijking tussen de belastingheffing over de winst uit een persoonlijke onderneming en uit een bv. […]

Lees meer

INFORMA juni 2015

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Via de onderstaande link kunt u de laatste editie bekijken. Klik hier om de nieuwsbrief INFORMA juni 2015 te openen. Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. […]

Lees meer

Innovatieregelingen WBSO en RDA in trek

Voor het zevende jaar op rij is er een toename te zien van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA. De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor deze regelingen blijft onverminderd groot. WBSO staat voor Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk en de RDA staat voor Research en Development Aftrek. […]

Lees meer

Modelovereenkomsten gaan VAR vervangen

De Beschikking geen loonheffingen (BGL) als beoogde opvolger van de VAR-verklaring is van de baan. Er is een nieuw alternatief gevonden. De Belastingdienst gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 werken met voorbeeldovereenkomsten. Bedrijven en zzp’ers kunnen die gebruiken en invullen. Mits in de praktijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt, heeft een bedrijf zekerheid […]

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoed-bv’s

In sommige gevallen geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook voor vastgoed-bv’s, zo blijkt uit rechterlijke uitspraken. De Belastingdienst stelt doorgaans dat bij vastgoed-bv’s geen sprake is van een onderneming, maar alleen van beleggen waardoor de bedrijfsopvolgingsregeling niet zou gelden. De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat voor het schenken of erven van ondernemingsvermogen een hoge vrijstelling voor de schenk- […]

Lees meer

Lopende afspraken zetten transitievergoeding tijdelijk buiten spel

Vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Misschien bent u echter bij ontslag nog gebonden aan afspraken in bijvoorbeeld een lopende cao, een sociaal plan of in een individuele arbeidsovereenkomst. Dat zou kunnen betekenen dat u bij ontslag dubbel moet betalen. Om dit te voorkomen is er een overgangsregeling. Hoe deze in […]

Lees meer

Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

Heeft uw bv aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan deze deelnemingsvrijstelling is recent een wijziging aangebracht in de vorm van een compartimenteringsreserve. U moet deze reserve vormen als niet langer aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan. Deelnemingsvrijstelling in het kort Doel van de deelnemingsvrijstelling […]

Lees meer

Woning op de balans: slimme zet of juist niet?

Ondernemers hebben hun woning soms op de balans staan. Dat is toegestaan als de woning een reële functie binnen de onderneming heeft. Dan kan worden afgeschreven op de woning en is het onderhoud aftrekbaar. De renteaftrek verloopt via de winst- en verliesrekening. Wel geldt voor de ondernemerswoning een hoger eigenwoningforfait. Ook valt de gerealiseerde waardestijging […]

Lees meer

Ontwikkelingen per branche

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name […]

Lees meer

Positieve winstontwikkeling mkb

Veel mkb-bedrijven hebben zich na de crisis gericht op het afbouwen en beheersen van schulden. De kortlopende schulden daalden in 2014 per saldo met ruim 1% en het eigen vermogen steeg met 7,2%. Dit blijkt uit het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2015, gebaseerd op 3.202 jaarrekeningen. Specifiek worden in dit rapport uitgelicht: industrie, bouw, automotive, […]

Lees meer
Pagina 66 van 72