Algemeen nieuws

Innovatiebox steeds populairder

De innovatiebox wint aan populariteit. Het aantal bedrijven dat hier gebruik van maakt neemt jaarlijks toe met circa 400. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer over het gebruik van de innovatiebox in de jaren 2010 tot en met 2012. Later dit jaar volgt nog een evaluatie.   In […]

Lees meer

Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet?

Als directeur-grootaandeelhouder bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. U betaalt dan zelf de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat gebeurt door inhouding van de bijdrage op uw nettoloon.   Voor u geldt in 2015 een lage bijdrage van 4,85% (2014: 5,4%) over een maximumbijdrageloon van € 51.976 (2014: € 51.414). De inkomensafhankelijke bijdrage kan dus niet […]

Lees meer

Doelmatigheidsgrens voor voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

De meeste bedrijven die vennootschapsbelasting moeten betalen, kunnen in januari een voorlopige aanslag van de Belastingdienst tegemoet zien. Daarbij houdt de Belastingdienst voortaan rekening met een doelmatigheidsgrens.   Dat betekent dat een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting alleen wordt opgelegd als het te betalen of te ontvangen bedrag € 100 of meer is. De doelmatigheidsgrens geldt voor voorlopige […]

Lees meer

Top 10 veranderingen per 1 januari 2015 voor de werkgever

Traditioneel begint voor ondernemers een nieuw jaar altijd met de nodige veranderingen. Voor u zijn de wijzigingen deze keer omvangrijk. Daarom hebben wij een top 10 samengesteld van belangrijke veranderingen per 1 januari 2015.  De werkkostenregeling is vanaf dit jaar voor iedere werkgever verplicht. U kunt maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije […]

Lees meer

Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015: wat bent u kwijt?

Heeft u werknemers in dienst met een tijdelijk contract en een looptijd van minimaal 6 maanden, dat eindigt op of na 1 februari? Let dan op! U moet uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk laten weten of u het contract wenst voort te zetten en zo ja, tegen welke […]

Lees meer

Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf

Overweegt u de aanschaf van een nieuwe auto van de zaak, hou dan rekening met een aanscherping van de CO2-grenzen. Hoe milieuvriendelijker immers, hoe lager de bijtelling wanneer u de zakelijke auto voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. Wordt uw nieuwe auto dit jaar voor het eerst op naam gesteld, dan gelden […]

Lees meer

Wat verandert er voor u in 2016?

Het nieuwe jaar is begonnen en dan is het prettig om te weten met welke (fiscale) wijzigingen u rekening moet houden. Lees meer over deze wijzingen. Gaat er in het aankomende jaar ook iets veranderen in uw persoonlijke situatie of uw onderneming? Een aantal veelvoorkomende situaties kunnen mogelijk ingrijpende financiële gevolgen hebben. Geef daarom uw wijzigingen tijdig door aan Westerveld en […]

Lees meer

Westerveld en Vossers realiseert digitale aanlevering bij KvK

Nog circa 80% van de jaarrekeningen in Nederland worden op papier aan de Kamer van Koophandel (KvK) verstuurd. Zoals het er nu uitziet, is het vanaf boekjaar 2016 verplicht om deze publicatiestukken digitaal via Standard Business Reporting (SBR) aan te leveren bij de KvK. SBR is een gestandaardiseerde “taal”, waardoor de gegevens voor iedere uitvragende […]

Lees meer

Brief omtrent machtiging SBA t.b.v. aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting

Verzorgen wij uw aangifte(n) inkomsten- en/of vennootschapsbelasting? Dan ontvangt u binnenkort wederom een brief van Logius over onze aanvraag voor SBA’s (Service Bericht Aanslag). Een paar weken terug ontving u reeds een bericht van Logius over onze aanvraag voor SBA’s voor het jaar 2014. U ontvangt binnenkort een brief die vergelijkbaar is met de eerste. Echter, de […]

Lees meer

Alle opvolgende auto’s tezamen voor de 500-kilometergrens

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft u vrijwel altijd te maken met een bijtelling voor het privégebruik. Dit is alleen anders als u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. U moet dit dan wel kunnen aantonen met een sluitende kilometeradministratie. Wat nu als u gedurende […]

Lees meer

Vrije bewijsleer voor de reisaftrek

Maakt u voor het woon-werkverkeer gebruik van het openbaar vervoer, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Een van de voorwaarden voor deze reisaftrek is recentelijk versoepeld. Voortaan geldt een ‘vrije bewijsleer’. Dat wil zeggen dat als de Belastinginspecteur u verzoekt om bewijs te leveren voor de reisaftrek, u dit […]

Lees meer

Betere bescherming flexwerker een halfjaar uitgesteld

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 10 juni 2014 ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Hierdoor komt er meer en sneller zekerheid voor werknemers met tijdelijke contracten, gelden er gewijzigde ontslagregels, krijgen werknemers straks bij ontslag een transitievergoeding en wordt de maximale duur van de ww stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De […]

Lees meer

Belastingkorting voor onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn de voordelen die u geniet vanuit de bv bij u belast in box 2. Denk bijvoorbeeld aan een dividenduitkering. Ook over een vervreemdingsvoordeel, wanneer u uw aandelen verkoopt, bent u het aanmerkelijkbelangtarief verschuldigd. Voordelen hoeven echter niet altijd positief te zijn. Bij een negatief voordeel lijdt u verlies uit aanmerkelijk belang. […]

Lees meer

Nieuwe werkwijze voor de voorlopige teruggaaf

Heeft u aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek, en krijgt u daardoor jaarlijks belastinggeld terug, dan kunt u de Belastingdienst vragen om een voorlopige teruggaaf. De teruggave ontvangt u dan – in plaats van achteraf – alvast gedurende het belastingjaar zelf. U hoeft slechts eenmaal te vragen om een voorlopige teruggaaf, want daarna ontvangt u deze jaarlijks […]

Lees meer

Investeringsaftrek met terugwerkende kracht

Investeert u in bedrijfsmiddelen, dan heeft u mogelijk recht op investeringsaftrek. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (wanneer u voor meer dan € 2.300 aan bedrijfsmiddelen investeert) komt u wellicht ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) wanneer u investeert in bepaalde energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Wilt u in aanmerking komen voor de investeringsaftrek […]

Lees meer

Crisisheffing! Heeft bezwaar wel zin?

Bedroeg het loon van een of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% over dit meerdere. Als het goed is, heeft u deze extra heffing inmiddels aangegeven en betaald. De crisisheffing – die zowel in 2013 als in 2014 geldt – […]

Lees meer

Aanscherping aftrek specifieke zorgkosten

Met ingang van 1 januari 2014 is een aantal specifieke zorgkosten niet meer aftrekbaar. Het gaat allereerst om kosten voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel of een scootmobiel. Schrijft u op bepaalde specifieke zorgkosten (die nu niet meer aftrekbaar zijn) af en loopt deze afschrijving nog door na 31 december 2013, dan mag u het […]

Lees meer

Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap

Wanneer u na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet terugkeert naar het UWV, dan kan het zijn dat u per 2015 een hoger premiedeel ZW-flex moet betalen. De hogere premie geldt voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen. Van een grote werkgever is in […]

Lees meer

Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor juiste VAR-aanvraag

Per 1 januari 2015 wordt een opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag (Verklaring Arbeidsrelatie) van de zzp’er. Nu loopt u als opdrachtgever nagenoeg geen risico als u werkt met een zzp’er die in het bezit is van een onterechte VAR-Wuo (winst uit onderneming). Daar komt verandering in. Per 1 januari aanstaande staat namelijk […]

Lees meer

Ook transitievergoeding na 2 jaar loondoorbetaling zieke medewerker

Vanaf 1 juli 2015 moet u als werkgever een transitievergoeding betalen voor iedere medewerker die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij u. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat. Werkgevers mogen de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet […]

Lees meer
Pagina 66 van 69