Algemeen nieuws

Crisisheffing! Heeft bezwaar wel zin?

Bedroeg het loon van een of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% over dit meerdere. Als het goed is, heeft u deze extra heffing inmiddels aangegeven en betaald. De crisisheffing – die zowel in 2013 als in 2014 geldt – […]

Lees meer

Aanscherping aftrek specifieke zorgkosten

Met ingang van 1 januari 2014 is een aantal specifieke zorgkosten niet meer aftrekbaar. Het gaat allereerst om kosten voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel of een scootmobiel. Schrijft u op bepaalde specifieke zorgkosten (die nu niet meer aftrekbaar zijn) af en loopt deze afschrijving nog door na 31 december 2013, dan mag u het […]

Lees meer

Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap

Wanneer u na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet terugkeert naar het UWV, dan kan het zijn dat u per 2015 een hoger premiedeel ZW-flex moet betalen. De hogere premie geldt voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen. Van een grote werkgever is in […]

Lees meer

Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor juiste VAR-aanvraag

Per 1 januari 2015 wordt een opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag (Verklaring Arbeidsrelatie) van de zzp’er. Nu loopt u als opdrachtgever nagenoeg geen risico als u werkt met een zzp’er die in het bezit is van een onterechte VAR-Wuo (winst uit onderneming). Daar komt verandering in. Per 1 januari aanstaande staat namelijk […]

Lees meer

Ook transitievergoeding na 2 jaar loondoorbetaling zieke medewerker

Vanaf 1 juli 2015 moet u als werkgever een transitievergoeding betalen voor iedere medewerker die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij u. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat. Werkgevers mogen de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet […]

Lees meer

Beleggen in privé of in de bv?

Wanneer uw bv winstgevend is en er voldoende overtollige liquide middelen aanwezig zijn, zou u met dit extra geld kunnen gaan beleggen. Naast vragen of u dit al dan niet wenst en waar u dan zoal in zou moeten beleggen, staat nog een belangrijke vraag centraal. Beleggen in privé of in de bv? Beide opties […]

Lees meer

Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een verdere pensioenversobering vanaf 2015. Maximale pensioenopbouwpercentages gaan wederom omlaag en het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt tot € 100.000. Wie meer verdient, kan fiscaal vriendelijk bijsparen voor de oude dag met een nettolijfrente. In een eerdere nieuwsbrief (nummer I) van dit jaar heeft u […]

Lees meer

Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht

Met de herinvesteringsreserve kunt u de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel gebruiken voor de herinvestering in een ander bedrijfsmiddel. U kunt zo de belastingheffing over de behaalde boekwinst bij de verkoop van het bedrijfsmiddel uitstellen. Dat kan echter alleen als u de regels goed in acht neemt.           Herinvesteringsvoornemen U kunt alleen een herinvesteringsreserve […]

Lees meer

Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer

Vanaf 1 juli kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015 een jongere in dienst neemt vanuit een ww- of bijstandspositie. Inmiddels zijn wat meer details bekend over deze nieuwe premiekorting jongere werknemer. Zo blijkt met name een onderbroken dienstverband een struikelblok te zijn. Regeling in het kort De premiekorting […]

Lees meer

Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlands belastingplichtige

Werkt u in Nederland of heeft u andere inkomsten uit of bezittingen in Nederland en woont u elders, dan mag u voor de inkomstenbelasting in bepaalde gevallen kiezen voor toepassing van de regels voor binnenlandse belastingplicht. Dat kan, afhankelijk van uw situatie, voor- of nadelig zijn. Aan die keuzemogelijkheid komt binnenkort een eind. Vanaf 2015 […]

Lees meer

Pas op met de onzakelijke lening

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de positie om aan uw bv een lening te verstrekken. Mits dit op zakelijke gronden gebeurt, is daar niets mis mee. Het wordt oppassen geblazen als de lening kwalificeert als ‘onzakelijk’. Er kan dan sprake zijn van een informele kapitaalstorting met alle gevolgen van dien. Zakelijkheid geboden Iedere transactie […]

Lees meer

Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling

De werkkostenregeling zal op een aantal punten eenvoudiger worden. Er zijn vijf maatregelen opgenomen in het Belastingplan 2015 om de werkkostenregeling te verbeteren. Welke deze zijn, leest u hieronder. Volgend jaar kunt u niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling, […]

Lees meer

Maatregelen Prinsjesdag op een rij

De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015. De belangrijkste maatregelen hebben we alvast voor u op een rij gezet. Welke plannen er uiteindelijk doorgaan hangt af van wat er de komende maanden […]

Lees meer

Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto

Overweegt u de aanschaf of het leasen van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2015 fiscaal voordelig rijden? Dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 7, 14 of 20%. Volgend jaar worden de CO2-normen wederom aangescherpt […]

Lees meer

Uitnodiging Ondernemersbeurs B2B de Liemers

Dinsdag 30 september 2014 12.00 tot 24.00 uur Van der Valk Hotel Duiven Geachte relatie, Op dinsdag 30 september a.s. neemt Westerveld en Vossers voor de derde maal deel aan de ondernemersbeurs “B2B de Liemers”, met als thema: “Nieuwe verbindingen en innovatief ondernemen”. Op deze altijd goedbezochte beurs zullen rond de 100 ondernemers met hun […]

Lees meer

Westerveld en Vossers bij Rondetafelgesprek Accountancy

Benieuwd naar onze visie op data en internet in relatie tot Accountancy? Rogier Hoftijzer (vennoot bij Westerveld en Vossers) was onlangs aanwezig bij het Rondetafelgesprek Accountancy van Achterhoek Magazine. Het volledige artikel raadplegen? Klik hier.  

Lees meer

Erven zonder zorgen

De tijd dat een erfenis automatisch een meevaller betekent, is voorbij. Steeds vaker zijn er schulden, is er nog een flinke hypotheek en blijkt het geërfde huis onverkoopbaar. De verwachte meevaller blijkt zo een fikse tegenvaller. In het ergste geval moet u de schulden van de overledene uit eigen zak betalen. Er is echter een […]

Lees meer

Hervorming kindregelingen een stap dichterbij

Op dinsdag 11 maart 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, dan blijven er van de bestaande elf kindregelingen in 2015 nog maar vier over. De kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag zullen blijven bestaan. In de inkomstenbelasting verdwijnen […]

Lees meer

Plannen voor verdere aanpassing gebruikelijkloonregeling

Met ingang van 2015 wordt de marge in de gebruikelijkloonregeling waarschijnlijk aangepast. Het gebruikelijk loon voor 2014 is vastgesteld op € 44.000. Dit loon kan echter ook hoger uitvallen als bij soortgelijke dienstbetrekkingen, waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw loon moet dan worden gesteld op 70% van dit […]

Lees meer

Tijdelijke oplossing voor bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht pensioen

Een werknemer die van werkgever verandert, mag zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Bij deze waardeoverdracht van pensioen kan een werkgever geconfronteerd worden met soms forse bijbetalingslasten. Daarom is de plicht tot bijbetaling voor ‘kleine’ werkgevers in 2013 tijdelijk beperkt. Deze tijdelijke beperking loopt door in 2014. Werkgevers met een […]

Lees meer
Pagina 68 van 70