Algemeen nieuws

Auto 2015: wacht niet te lang met de aanschaf

Overweegt u de aanschaf van een nieuwe auto van de zaak, hou dan rekening met een aanscherping van de CO2-grenzen. Hoe milieuvriendelijker immers, hoe lager de bijtelling wanneer u de zakelijke auto voor meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. Wordt uw nieuwe auto dit jaar voor het eerst op naam gesteld, dan gelden […]

Lees meer

Wat verandert er voor u in 2016?

Het nieuwe jaar is begonnen en dan is het prettig om te weten met welke (fiscale) wijzigingen u rekening moet houden. Lees meer over deze wijzingen. Gaat er in het aankomende jaar ook iets veranderen in uw persoonlijke situatie of uw onderneming? Een aantal veelvoorkomende situaties kunnen mogelijk ingrijpende financiële gevolgen hebben. Geef daarom uw wijzigingen tijdig door aan Westerveld en […]

Lees meer

Westerveld en Vossers realiseert digitale aanlevering bij KvK

Nog circa 80% van de jaarrekeningen in Nederland worden op papier aan de Kamer van Koophandel (KvK) verstuurd. Zoals het er nu uitziet, is het vanaf boekjaar 2016 verplicht om deze publicatiestukken digitaal via Standard Business Reporting (SBR) aan te leveren bij de KvK. SBR is een gestandaardiseerde “taal”, waardoor de gegevens voor iedere uitvragende […]

Lees meer

Brief omtrent machtiging SBA t.b.v. aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting

Verzorgen wij uw aangifte(n) inkomsten- en/of vennootschapsbelasting? Dan ontvangt u binnenkort wederom een brief van Logius over onze aanvraag voor SBA’s (Service Bericht Aanslag). Een paar weken terug ontving u reeds een bericht van Logius over onze aanvraag voor SBA’s voor het jaar 2014. U ontvangt binnenkort een brief die vergelijkbaar is met de eerste. Echter, de […]

Lees meer

Alle opvolgende auto’s tezamen voor de 500-kilometergrens

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft u vrijwel altijd te maken met een bijtelling voor het privégebruik. Dit is alleen anders als u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. U moet dit dan wel kunnen aantonen met een sluitende kilometeradministratie. Wat nu als u gedurende […]

Lees meer

Vrije bewijsleer voor de reisaftrek

Maakt u voor het woon-werkverkeer gebruik van het openbaar vervoer, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Een van de voorwaarden voor deze reisaftrek is recentelijk versoepeld. Voortaan geldt een ‘vrije bewijsleer’. Dat wil zeggen dat als de Belastinginspecteur u verzoekt om bewijs te leveren voor de reisaftrek, u dit […]

Lees meer

Betere bescherming flexwerker een halfjaar uitgesteld

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 10 juni 2014 ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Hierdoor komt er meer en sneller zekerheid voor werknemers met tijdelijke contracten, gelden er gewijzigde ontslagregels, krijgen werknemers straks bij ontslag een transitievergoeding en wordt de maximale duur van de ww stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De […]

Lees meer

Belastingkorting voor onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn de voordelen die u geniet vanuit de bv bij u belast in box 2. Denk bijvoorbeeld aan een dividenduitkering. Ook over een vervreemdingsvoordeel, wanneer u uw aandelen verkoopt, bent u het aanmerkelijkbelangtarief verschuldigd. Voordelen hoeven echter niet altijd positief te zijn. Bij een negatief voordeel lijdt u verlies uit aanmerkelijk belang. […]

Lees meer

Nieuwe werkwijze voor de voorlopige teruggaaf

Heeft u aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek, en krijgt u daardoor jaarlijks belastinggeld terug, dan kunt u de Belastingdienst vragen om een voorlopige teruggaaf. De teruggave ontvangt u dan – in plaats van achteraf – alvast gedurende het belastingjaar zelf. U hoeft slechts eenmaal te vragen om een voorlopige teruggaaf, want daarna ontvangt u deze jaarlijks […]

Lees meer

Investeringsaftrek met terugwerkende kracht

Investeert u in bedrijfsmiddelen, dan heeft u mogelijk recht op investeringsaftrek. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (wanneer u voor meer dan € 2.300 aan bedrijfsmiddelen investeert) komt u wellicht ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) wanneer u investeert in bepaalde energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Wilt u in aanmerking komen voor de investeringsaftrek […]

Lees meer

Crisisheffing! Heeft bezwaar wel zin?

Bedroeg het loon van een of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% over dit meerdere. Als het goed is, heeft u deze extra heffing inmiddels aangegeven en betaald. De crisisheffing – die zowel in 2013 als in 2014 geldt – […]

Lees meer

Aanscherping aftrek specifieke zorgkosten

Met ingang van 1 januari 2014 is een aantal specifieke zorgkosten niet meer aftrekbaar. Het gaat allereerst om kosten voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel of een scootmobiel. Schrijft u op bepaalde specifieke zorgkosten (die nu niet meer aftrekbaar zijn) af en loopt deze afschrijving nog door na 31 december 2013, dan mag u het […]

Lees meer

Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap

Wanneer u na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet terugkeert naar het UWV, dan kan het zijn dat u per 2015 een hoger premiedeel ZW-flex moet betalen. De hogere premie geldt voor alle (middel)grote werkgevers die na 20 maart 2014 een verzoek indienen om het eigenrisicodragerschap te beëindigen. Van een grote werkgever is in […]

Lees meer

Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor juiste VAR-aanvraag

Per 1 januari 2015 wordt een opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de juistheid van de VAR-aanvraag (Verklaring Arbeidsrelatie) van de zzp’er. Nu loopt u als opdrachtgever nagenoeg geen risico als u werkt met een zzp’er die in het bezit is van een onterechte VAR-Wuo (winst uit onderneming). Daar komt verandering in. Per 1 januari aanstaande staat namelijk […]

Lees meer

Ook transitievergoeding na 2 jaar loondoorbetaling zieke medewerker

Vanaf 1 juli 2015 moet u als werkgever een transitievergoeding betalen voor iedere medewerker die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij u. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat. Werkgevers mogen de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet […]

Lees meer

Beleggen in privé of in de bv?

Wanneer uw bv winstgevend is en er voldoende overtollige liquide middelen aanwezig zijn, zou u met dit extra geld kunnen gaan beleggen. Naast vragen of u dit al dan niet wenst en waar u dan zoal in zou moeten beleggen, staat nog een belangrijke vraag centraal. Beleggen in privé of in de bv? Beide opties […]

Lees meer

Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een verdere pensioenversobering vanaf 2015. Maximale pensioenopbouwpercentages gaan wederom omlaag en het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt tot € 100.000. Wie meer verdient, kan fiscaal vriendelijk bijsparen voor de oude dag met een nettolijfrente. In een eerdere nieuwsbrief (nummer I) van dit jaar heeft u […]

Lees meer

Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht

Met de herinvesteringsreserve kunt u de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel gebruiken voor de herinvestering in een ander bedrijfsmiddel. U kunt zo de belastingheffing over de behaalde boekwinst bij de verkoop van het bedrijfsmiddel uitstellen. Dat kan echter alleen als u de regels goed in acht neemt.           Herinvesteringsvoornemen U kunt alleen een herinvesteringsreserve […]

Lees meer

Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer

Vanaf 1 juli kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015 een jongere in dienst neemt vanuit een ww- of bijstandspositie. Inmiddels zijn wat meer details bekend over deze nieuwe premiekorting jongere werknemer. Zo blijkt met name een onderbroken dienstverband een struikelblok te zijn. Regeling in het kort De premiekorting […]

Lees meer

Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlands belastingplichtige

Werkt u in Nederland of heeft u andere inkomsten uit of bezittingen in Nederland en woont u elders, dan mag u voor de inkomstenbelasting in bepaalde gevallen kiezen voor toepassing van de regels voor binnenlandse belastingplicht. Dat kan, afhankelijk van uw situatie, voor- of nadelig zijn. Aan die keuzemogelijkheid komt binnenkort een eind. Vanaf 2015 […]

Lees meer
Pagina 69 van 72