Algemeen nieuws

Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal

Diefstal is in de detailhandel aan de orde van de dag en kost jaarlijks vele miljoenen. Gelukkig betaalt de fiscus hier een deel aan mee. Kosten aftrekbaar De inkoopprijs van gestolen goederen of cash komt in mindering op uw winst en dus betaalt u ook minder belasting. Het is daarom van belang goed bij te […]

Lees meer

Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichtte activiteiten van de organisatie. Btw-ondernemer Iedere non-profitorganisatie zal moeten […]

Lees meer

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden. Afkoop pensioen in eigen beheer Als u in uw eigen bv […]

Lees meer

Nieuw btw-nummer voor zzp’er

Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. U ontvangt hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst. Privacy Het nieuwe btw-nummer is niet meer gekoppeld aan het BSN-nummer van de ondernemer en dus met het oog op de privacy beter gewaarborgd. Wijzig het btw-nummer in uw […]

Lees meer

Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper

Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen is hoger: in 2020 is deze € 328.600.   Premie omlaag Omdat de premie voor de NHG omlaag gaat, wordt de kostengrens […]

Lees meer

Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband?

Een werkgever is in beginsel verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit advies bracht advocaat-generaal De Bock eerder uit aan de Hoge Raad. Het komt vaak voor dat de Hoge Raad het advies van een advocaat-generaal overneemt. De rechtbank Limburg heeft eerder […]

Lees meer

INFORMA oktober 2019

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA oktober 2019 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Computer ten laste van de winst?

Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als u de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten. Studiekosten ten laste van de winst? Studiekosten kunt u ten laste van de winst brengen, als het bijvoorbeeld uitgaven betreft voor het op peil […]

Lees meer

Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?

Elektrische auto’s zijn fiscaal nog steeds erg interessant, al wordt dat de komende jaren fors minder. Maar hoe interessant zijn plug-in hybride auto’s nog? Wijziging berekening BPM De wijze van berekenen van de BPM, de belasting op auto’s die bij aanschaf betaald wordt, gaat per 1 juli 2020 veranderen. De nieuwe wijze van berekenen pakt […]

Lees meer

Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen?

Als u met uw auto gebruik maakt van de openbare weg, bent u wegenbelasting (MRB) verschuldigd. Maar onder omstandigheden bent u ook wegenbelasting verschuldigd als het een privéterrein betreft.   Openbare weg? In een recente rechtszaakstond de vraag centraal wat de fiscale wetgeving precies onder een openbare weg verstaat. Dit blijkt een ruim begrip te […]

Lees meer

Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv

Bij de verkrijging van onroerende zaken is door de verkrijger in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de verkrijging van onroerend goed vanwege een (af)splitsing geldt er echter een vrijstelling, op voorwaarde dat er voldoende zakelijke redenen voor de (af)splitsing zijn. De Hoge Raad heeft deze voorwaarde recent nader ingevuld. Ook bij verkoop aandelen Overdrachtsbelasting is ook […]

Lees meer

Kosten implantaten en kronen aftrekbaar

De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in aanmerking. Wat zijn hulpmiddelen? Hulpmiddelen zijn onder andere middelen die een persoon in staat stellen tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie waartoe hij zonder dat […]

Lees meer

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd. Rente betalen aan Belastingdienst Op dit moment moet u voor wat betreft de vennootschapsbelasting […]

Lees meer

Wat is ‘meer dan normaal vermogensbeheer’?

De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt.   Omvang vrijstelling De vrijstelling bedraagt in 2019 100% tot een bedrag van maximaal € 1.084.651. […]

Lees meer

Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijk premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) daalt in 2020 met 0,25%-punt. Hierdoor dalen de werkgeverslasten en hoeven zelfstandigen en dga’s minder premie te betalen. Dit blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Wie betaalt Zvw-premie? In sommige gevallen betaalt men de Zvw-premie zelf, in andere gevallen betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie de […]

Lees meer

Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019

De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+ subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure. Drie aanvraagrondes De SDE+ regeling is bedoeld voor bedrijven […]

Lees meer

Definitief verbod op roken in horeca: rookruimte moet dicht

Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten per direct dicht. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Het verbod geldt voor cafés, restaurants en andere horecagelegenheden. Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht, met een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. Antirookvereniging Clear Air Nederland […]

Lees meer

Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen

Om de aanleg van elektrische laadpalen te versnellen stelt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Met het geld worden in 21 gemeenten laadpleinen met slimme laadpunten aangelegd, waarvan de eerste in 2020 klaar voor gebruik moeten zijn. De slimme laadpalen zorgen voor een stabieler elektriciteitsnet en benutten groene stroom beter. Op de […]

Lees meer

Flinke beknotting aftrekposten in 2020

De Miljoenennota bevat volgend jaar voor de meeste burgers een forse lastenverlichting. Anderzijds leveren de meeste aftrekposten in 2020 nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 46%. Dit kan het koopkrachtplaatje flink verstoren. Lastenverlichting Het gaat goed met de economie en dat zien burgers terug in hun portemonnee. Met name door hogere heffingskortingen en […]

Lees meer

Zelfstandigenaftrek fors omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dit staat in het Belastingplan 2020.   Start afbouw in 2020 De afbouw van de zelfstandigenaftrek begint volgend jaar. De zelfstandigenaftrek wordt dan verminderd […]

Lees meer
Pagina 7 van 82