Algemeen nieuws

Tips voor alle belastingplichtigen

Wat kunt u fiscaal dit jaar nog regelen? Kunt u nu al anticiperen op aankomende veranderingen in wet- en regelgeving? Op welke zaken moet u zich voorbereiden? Wij hebben een aantal zaken voor u per categorie uitgelicht. Bekijk hier de uitgebreide Eindejaarstips 2018. 1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 […]

Lees meer

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?     Tesla-taks De bijtelling voor de volledig elektrische auto blijft volgend jaar 4%, maar alleen voor het deel van de […]

Lees meer

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

Sinds 1 juli 2017 kunt u als dga geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt het opgebouwde pensioen in eigen beheer wel afkopen. Doet u dat nog in 2018, dan krijgt u 25% korting. In 2019 is dit nog maar 19,5%.   Alternatieven Behalve afkopen kunt u het pensioen in eigen beheer ook […]

Lees meer

Zonnepanelen niet mee in WOZ-waarde

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd. Let op! Dat de zonnepanelen bij […]

Lees meer

Fiscus in actie om foute aangifte starter

Veel startende ondernemers maken fouten bij het indienen van hun belastingaangiftes. De fiscus focust zich de komende tijd op het voorkomen hiervan, in plaats van controles achteraf. Dit staat in het jaarplan van de Belastingdienst voor 2019. Fouten Van alle ondernemers in het mkb laat 73% de aangifte over aan een derde of doet de […]

Lees meer

Europees tolnetwerk stap dichterbij

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopige overeenkomst bereikt over het EETS-dossier. Met dit European Electronic Toll Service-systeem kunnen weggebruikers in Europa automatische tolbetalingen doen met slechts één On Board Unit (OBU). Het dossier bevat een aantal belangrijke elementen. Naast het weghalen van allerlei belemmeringen bij toldienstverleners, wordt de grensoverschrijdende betaling van […]

Lees meer

Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn. Schenken vanuit privé Voor de aftrek van giften in de inkomstenbelasting geldt een […]

Lees meer

INFORMA editie Eindejaarstips 2018

Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Moet u als dga nu al anticiperen op aankomende veranderingen in wet- en regelgeving? Op welke zaken moet u zich voorbereiden vóór 1 januari? Wilt u nog een schenking doen aan uw kleinkinderen? U leest het in onze Eindejaarstips 2018. Klik hier voor de INFORMA editie Eindejaarstips 2018 […]

Lees meer

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad. Fiscale oudedagsreserve (FOR) Ondernemers in de inkomstenbelasting, […]

Lees meer

Tarief WBSO al omhoog in 2019

Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden. Hoger budget WBSO De verruiming van deze fiscale regeling voor innovatieve projecten wordt een jaar eerder ingevoerd. Door het niet afschaffen van de dividendbelasting is voor de Wet Bevordering Speur- […]

Lees meer

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij. Verhoging lage tarief Het lage tarief van 6% stijgt naar 9%, waardoor met name levensmiddelen in prijs zullen stijgen. Ter voorkoming van te veel administratieve rompslomp is besloten om over prestaties die al in 2018 zijn […]

Lees meer

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.   Waar gaat het over? De spoedreparatiewetgeving bewerkstelligt dat voor een aantal regelingen in de Wet Vpb de fiscale eenheid geacht wordt niet te bestaan, oftewel moet […]

Lees meer

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen. De voor Nederlandse bedrijven belangrijkste punten in het Brexit-akkoord […]

Lees meer

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat de jaaraangifte voor de btw gehandhaafd blijft. Nieuwe KOR […]

Lees meer

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.   Wat zijn digitale diensten? Digitale diensten zijn: elektronische diensten telecommunicatiediensten radio- en televisieomroepdiensten Nieuwe regeling btw Heeft u […]

Lees meer

Bijeenkomst omzetbelasting (btw)

Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Een mooie aanleiding om het onderwerp btw weer eens op te frissen. Hoe berekent u btw voor uw afnemers? Hoe vermeldt u btw op uw facturen? Hoe werkt het terugvragen van btw? Kom naar onze bijeenkomst In december 2018 organiseren wij een […]

Lees meer

INFORMA november 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA november 2018 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan een […]

Lees meer

Oude lening gebruiken voor nieuwe woning?

Als u een eigen woning bezit, kunt u in beginsel de hypotheekrente aftrekken. Verkoopt u de woning en koopt u een andere woning terug, dan geldt het uitgangspunt dat u de ‘oude’ lening kunt toerekenen aan de nieuw gekochte woning. Dit kan ook als de oude woning op het moment van aankoop van de nieuwe, […]

Lees meer

Geen belasting over pleegvergoeding

Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.     Meer dan drie pleegkinderen Sinds 2013 geldt al een belastingvrijstelling voor pleeggezinnen, ongeacht het aantal kinderen dat zij verzorgen. Daarvoor […]

Lees meer

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd. Besteding opbrengst Met de opbrengst van de heffing wordt de wegenbelasting voor vrachtauto’s verlaagd. Ook zal er geld worden vrijgemaakt voor innovatie en vergroening van de transportsector. Sluiproutes De heffing zal gelden voor […]

Lees meer
Pagina 7 van 69