Algemeen nieuws

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen. WOZ-beschikking Over enkele maanden vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen voor 2019 weer in de bus. De waarden van private woningen zijn meestal […]

Lees meer

Verlaging vennootschapsbelasting, stijging box 2-tarief

Zoals verwacht, gaan de tarieven voor de Vpb vanaf volgend jaar omlaag en dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord. De wijzigingen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en kunnen nog veranderen. In het onderstaande staatje is […]

Lees meer

INFORMA editie oktober 2018

Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA editie oktober 2018 te openen. Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, stuur dan […]

Lees meer

Dga-taks 2022: max € 500.000 onbelast lenen

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar € 500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019. Eigenwoningschulden zullen hier mogelijk niet door worden […]

Lees meer

Op kenteken zetten bepalend voor BPM

Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto’s hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.   Gebruikte auto minder BPM Er zijn drie methodes om te bepalen hoeveel […]

Lees meer

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?   Doorschuiven is uitstel belastingheffing Bij het doorschuiven van het aanmerkelijk belang hoeven erfgenamen nog niet af te rekenen over de waarde […]

Lees meer

Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd

Het plan om de aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2019 te schrappen, is voorlopig van de baan. In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. Dan zou ook de scholingsaftrek verdwijnen, maar voor 2019 blijft de maatregel nog behouden. Het kabinet wil eerst met partijen […]

Lees meer

Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht

Boeken zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6%. Dat geldt niet voor digitale media, zoals elektronische boeken en digitale tijdschriften. Hiervoor geldt het normale tarief van 21%. De EU heeft besloten dat lidstaten ook op bijvoorbeeld elektronische boeken het lage btw-tarief mogen toepassen. Ook in Nederland? Nederland is al jarenlang een voorstander van een […]

Lees meer

Is verhuur van woningdeel belast?

Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.     Belast of niet? Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een echtpaar een deel van hun woning, een tuinhuis dat bij […]

Lees meer

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog

De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd. Vaste bedragen Een werknemer die voor zijn werk in het buitenland is, kan een vaste vergoeding krijgen voor […]

Lees meer

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?     Zakelijkheid voorop Uitgangspunt is dat verhuiskosten voor een ondernemer aftrekbaar zijn. U kunt verhuiskosten […]

Lees meer

AVG: vraag toestemming voor gebruik foto’s!

Gebruikt u foto’s van uw werknemers of klanten voor uw bedrijfssite of voor nieuwsbrieven? Dan moet u expliciet toestemming krijgen volgens de AVG. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen?   Toestemming speelt een belangrijke rol in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet, die per 25 mei 2018 is ingegaan, stelt verschillende eisen aan […]

Lees meer

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?

Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en Whatsapp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen. Schriftelijk of mondeling? Een veelvoorkomend misverstand is dat de aankoop van een bedrijfspand of ander zakelijk […]

Lees meer

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties

De zogenaamde sportvrijstelling in de btw ondergaat per 1 januari 2019 een tweetal wijzigingen, die beide voortvloeien uit Europese regelgeving of jurisprudentie. Het onderscheid tussen prestaties aan leden en niet-leden verdwijnt. Tevens verruimt de btw-vrijstelling voor diensten die nauw met de sport samenhangen. Prestaties aan leden en niet-leden De eerste btw-wijziging betreft het huidige onderscheid […]

Lees meer

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag

De hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procentpunt minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.   Afbouw in hoogste versnelling Sinds een aantal jaren wordt het percentage van de maximum aftrek met 0,5%-punt per jaar […]

Lees meer

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit. Klein voordeel geringe vermogens Over een belastbaar vermogen tot € 71.650 betaalt u in 2019 iets minder belasting […]

Lees meer

Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019

De tarieven voor de WBSO blijven in 2019 ongewijzigd. Dit betekent 32 procent voor de eerste schijf, voor starters blijft het 40 procent. Het tarief van de tweede schijf bedraagt 14 procent. Dat heeft staatssecretaris Keijzer op Prinsjesdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Over de WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk […]

Lees meer

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. Dit als compensatie voor het feit dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven € 200.000 minder daalt. Let op! Het voorstel moet nog door het parlement worden aangenomen, […]

Lees meer

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar

Verliezen van bv’s kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijkbelangverliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief.   Verliesverrekening door bv’s Verliesverrekening door bv’s vindt plaats in de vennootschapsbelasting. Door de verliesverrekening kunnen positieve en negatieve […]

Lees meer

Kleineondernemersregeling herzien

De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020 herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert een omzetgrens. Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.   Kleine ondernemersregeling De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in de btw betekent dat ondernemers die […]

Lees meer
Pagina 7 van 66