Algemeen nieuws

Gewijzigde dienstverlening

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vinden wij het niet langer verantwoord om fysiek af te spreken. Wij zullen daarom alle fysieke afspraken annuleren vanaf a.s. maandag 23 maart 2020. Onze dienstverlening gaat echter gewoon door. Graag kijken wij met u naar de mogelijkheden om onze afspraken telefonisch of digitaal voort te […]

Lees meer

Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus

Het coronavirus berokkent bedrijven en ondernemers een behoorlijke economische schade. Daarom heeft het kabinet een tweede pakket aan ondersteunende maatregelen bekend gemaakt.   Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid In plaats van werktijdverkorting kunnen werkgevers gebruik maken van een nieuwe ondersteuningsmaatregel met betrekking tot de loonkosten. Deze maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, NOW, vergoedt tot 90% van de […]

Lees meer

Schuld dga bij bv aangemerkt als winstuitdeling

Dat het aangaan van een schuld bij de bv ook nu al niet zonder gevaren is, bleek onlangs in een zaak voor de rechtbank in Den Haag. Een dga stond inmiddels voor bijna € 1,3 miljoen in het krijt bij zijn bv. De inspecteur merkte de toename van de schuld in het laatste jaar aan […]

Lees meer

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling verhoogd

De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB-regeling is vanwege het coronavirus verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen, lopen ze hierbij minder risico en hebben bedrijven dus de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Uitbreiding type krediet Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten […]

Lees meer

Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd!

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende goederentransacties binnen de Europese Unie. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn er nieuwe regels rond de voorraad op afroep en de consignatievoorraad. Vier quick fixes btw De wijzigingen om het btw-stelsel te harmoniseren […]

Lees meer

Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv

Dga’s met een pensioen-bv moeten oppassen als zij bij deze pensioen-bv een lening afsluiten. Blijken deze namelijk onzakelijk te zijn, dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda. Bouwondernemer in financiële moeilijkheden In de betreffende zaak had een […]

Lees meer

Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?

De Belastingdienst vraagt aandacht voor fouten in de belastingaangifte, die met name starters op de woningmarkt maken bij het kopen van een huis. Dat de hypotheekrente in beginsel aftrekbaar is, is algemeen bekend. Maar wat zijn nu de werkelijke voorwaarden voor die renteaftrek en de aftrek van kosten die gemoeid gaan bij het kopen van […]

Lees meer

Fout in belastingaanslagen percentages box 3

Door een fout in de percentages voor de berekening van belasting in box 3, zijn al ingeleverde aangiftes 2019 en voorlopige aanslagen 2020 onjuist. Dit meldt de Belastingdienst. Belasting box 3 De te betalen belasting in box 3 over vermogen wordt berekend aan de hand van veronderstelde rendementen op sparen en op beleggen. Over dit […]

Lees meer

Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

  Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijke overbruggingskrediet voor het MKB en uitbreiding van werktijdverkorting. Uitstel betalen belasting Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en […]

Lees meer

Wellicht krijgt u toch huurtoeslag

Vanaf dit jaar geldt er geen absolute inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Hierdoor hebben meer mensen dit jaar recht op huurtoeslag. U kunt uitrekenen of u ook mogelijk in aanmerking komt. Huurtoeslag De huurtoeslag is een tegemoetkoming voor personen die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Goedkope huurwoningen zijn immers weinig beschikbaar. Recht […]

Lees meer

Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan

Voor organisaties bestaat er een vrijstelling in de winstbelasting als er de afgelopen vijf jaar niet meer dan € 75.000 winst is behaald. Hof Arnhem is van mening dat deze vrijstelling niet is weggelegd voor organisaties die nog geen vijf jaar bestaan.   Ook belastingplicht voor verenigingen en stichtingen Genoemde vrijstelling heeft met name betrekking […]

Lees meer

KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen

Scholen die flink investeren of al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn vaak slecht af met de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Zij kunnen de btw op de aanschaf niet terugvragen of moeten soms zelfs de reeds ontvangen teruggave van deze btw terugbetalen. Kleine ondernemersregeling (KOR) De nieuwe KOR is dit jaar ingevoerd. Volgens de […]

Lees meer

Beperk commerciële schade door coronavirus

Het coronavirus heeft ook Nederland bereikt en kan dus gevolgen hebben voor uw onderneming. Ondernemersvereniging Evofenedex heeft een aantal aandachtspunten naar buiten gebracht waarmee ondernemers de commerciële schade kunnen beperken. Check op kwetsbaarheid Volgens de organisatie is het van belang uw productie- en het in- en verkoopproces te checken op mogelijke kwetsbaarheid voor het coronavirus. […]

Lees meer

Belastingdienst gaat zzp’ers bouw en zorg strenger controleren

De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte van uitgaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen […]

Lees meer

Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten

De invoering van het zogenaamde UBO-register laat opnieuw nog enige tijd op zich wachten. Dit is het gevolg van de vertraging die is ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.   UBO-register Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden in juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren ervan […]

Lees meer

Andere bewijsregels bij toepassing btw-nultarief internationale handel

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn de bewijsregels om het btw-nultarief toe te kunnen passen, veranderd. U dient als btw-ondernemer twee onafhankelijke stukken te kunnen overleggen om het bewijs […]

Lees meer

Coronavirus: hoe beperk je als ondernemer de schade?

Wie is aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het Coronavirus? Branchevereniging Evofenedex (netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie) zet 6 punten op een rij waarmee ondernemers hun risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken. Zes juridische aandachtspunten waar uw klant aan moet denken: Check het productie-, in- en […]

Lees meer

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd.   Bijtelling De grootste stimulans betreft nog steeds de fiscale bijtelling die momenteel voor nieuwe elektrische auto’s 8% […]

Lees meer

eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte

Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Verplichting uitgesteld eHerkenning zou vanaf 1 januari 2020 verplicht worden voor het doen van de aangifte vennootschapsbelasting en loonheffing. Voor de loonheffing is inmiddels echter besloten tot uitstel tot 1 juli, voor ondernemers […]

Lees meer

Coronavirus: moet u actie ondernemen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op zijn site (rvo.nl) antwoord gegeven op tal van vragen inzake het coronavirus die specifiek voor het bedrijfsleven van belang zijn. De vragen zijn met name bestemd voor ondernemers die handeldrijven met China. Reis niet naar China Reizen naar China worden afgeraden. Degenen die al in China zijn, wordt […]

Lees meer
Pagina 7 van 39