Algemeen nieuws

Belasting- en invorderingsrente fors omhoog

Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting fors omhoog: van 3% naar minimaal 8%. De Belastingdienst gaat namelijk aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Deze wettelijke rente is met ingang van dit jaar zelfs 8,25%. De belastingrente voor de overige belastingen (zoals de inkomstenbelasting) en de […]

Lees meer

Eerder ontslag voor de AOW-gerechtigde werknemer

Vanaf 1 april komen AOW-gerechtigde werknemers bij collectief ontslag het eerst voor ontslag in aanmerking. Van collectief ontslag is sprake wanneer om bedrijfseconomische redenen twintig of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. Normaal gesproken bepaalt bij collectief ontslag het afspiegelingsbeginsel de volgorde van ontslagen. Kort gezegd houdt dit in dat werknemers met vergelijkbare functies in leeftijdsgroepen […]

Lees meer

Innovatiebox onder de loep

Voor bedrijven in de vennootschapsbelasting geldt een speciaal fiscaal regime voor inkomsten uit innovatie: de innovatiebox. Hiermee kunt u aanzienlijk belasting besparen, maar de innovatiebox is niet bepaald ‘gebruiksvriendelijk’. Met name kleine innovatieve bedrijven blijken maar weinig gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hoog tijd om de innovatiebox eens onder de loep te nemen. Innovatiebox […]

Lees meer

Wijziging btw-regels per 2015

Op 1 januari 2015 veranderen de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten verricht aan niet-belastingplichtige afnemers. Verricht u als zakelijk dienstverlener dergelijke diensten aan niet-belastingplichtige afnemers (zoals particulieren) binnen de EU, houd dan op tijd rekening met de gewijzigde regels. Nu zijn dergelijke diensten nog in Nederland belast met 21% btw. Vanaf 1 januari […]

Lees meer

Opname stamrecht. Wel of niet verstandig?

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) in het verleden een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ondergebracht in een stamrecht bij uw bv, dan krijgt u dit jaar de mogelijkheid om met extra korting uw stamrechtaanspraak in één keer op te nemen. Of dit aantrekkelijk is, hangt van uw persoonlijke wensen af. Bovendien moet u er rekening mee houden […]

Lees meer

Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht

Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf 1 januari 2014 in werking getreden. Als werkgever krijgt u te maken met hogere kosten als werknemers met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst gaan. Omdat in de praktijk de werking van de moderne […]

Lees meer

Verklaring arbeidsrelatie onder de loep

In de media is de afgelopen tijd regelmatig het bericht verschenen dat de Belastingdienst steeds kritischer kijkt naar de afgegeven Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Niet verwonderlijk, want de verklaring maakt duidelijk of er wel of geen loonheffingen moeten worden ingehouden en betaald. In de praktijk komt het nogal eens voor dat met een ‘verkeerde’ VAR wordt […]

Lees meer

Betaal de belasting op tijd!

Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw). Zo is het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde belasting op aangifte voortaan strafbaar. Met deze maatregel kunt ook u, als goedwillende belastingbetaler, geconfronteerd worden. Betaal dan ook de verschuldigde belasting op […]

Lees meer

Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht

Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww. Dit zijn in een notendop de belangrijkste hervormingen voor de arbeidsmarkt, waarmee de Tweede Kamer inmiddels heeft ingestemd. De meeste maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk pas ingaan op 1 juli 2015 of later. Werkt u echter veel […]

Lees meer

Nieuwsbrief Informa editie april

Klik hier om de nieuwsbrief Informa april 2014 te openen.

Lees meer

Westerveld en Vossers stapt over naar één beconnummer

Veel van onze klanten hebben ons kantoor gemachtigd om elektronische kopie aanslagen (EKA’s) inkomsten- en/of vennootschapsbelasting te ontvangen. Deze EKA’s zijn gekoppeld aan het beconnummer van onze afzonderlijke vestigingen in Aalten, Doetinchem, Duiven en Varsseveld. Echter, binnenkort gaat dit veranderen en zullen wij uitsluitend nog gebruik gaan maken van het beconnummer van de vestiging in […]

Lees meer

Aanmelden voor Agrarische avond

Geachte relatie, Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsavond inzake mestbeleid/mestverwerking en de uitvoering van het EU-beleid inzake GLB-subsidies. – Hoeveel mest moet u verwerken en welke gevolgen heeft dit voor het bedrijf? – Geen dierrechten in melkveehouderij maar wel bij varkens- en pluimveehouderij? – Welke financiële gevolgen heeft de uitvoering van het GLB […]

Lees meer

Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen

Vanaf volgend jaar betaalt een werknemer die een ontslagvergoeding krijgt, direct belasting over het hele bedrag. De stamrechtvrijstelling voor een gouden handdruk wordt namelijk per 1 januari 2014 afgeschaft. De ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht is dan niet meer mogelijk. Bijkomstig vervelend gevolg is dat wanneer de netto-ontslagvergoeding eind van het jaar op een bankrekening staat, […]

Lees meer

Verandering op komst in deelnemingsvrijstelling

Heeft uw BV aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. In deze vrijstelling is een forse verandering op komst. Er is namelijk zeer recentelijk een wetsvoorstel ingediend dat regelt dat er een compartimenteringsreserve moet worden gevormd als niet langer aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan. Deelnemingsvrijstelling in […]

Lees meer

Informa jaargang 2013 nr.4

De laatste versie van de Informa, het nieuwsbulletin over fiscale en aanverwante aangelegenheden, is beschikbaar. Informa jaargang 2013 nr.4

Lees meer

Bedrijfsreportage Achterhoek Magazine

Onlangs is er een bedrijfsreportage verschenen in Achterhoek Magazine, editie juli/augustus 2013. Benieuwd naar onze toekomstplannen? Klik hier om het artikel in het Achterhoek Magazine te bekijken.  

Lees meer

Uw pensioen in eigen beheer en de aanstaande wijzigingen

Geachte relatie, Zoals wellicht bij u bekend, zijn er ten aanzien van de pensioenopbouw en daarmee ook uw pensioenopbouw in eigen beheer diverse wijzigingen op komst. Hierop zal tijdig ingespeeld moeten worden. In deze brief informeren wij u graag over de voor u van belang zijnde wijzigingen met betrekking tot uw pensioenopbouw in eigen beheer. […]

Lees meer

Overlijden Peter van Dongen

Helaas moeten wij u berichten dat op dinsdag 1 oktober jl. zeer plotseling is overleden onze medevennoot Peter van Dongen. Wij verliezen in Peter een fantastische en humorvolle vennoot en bovenal een aardig, betrokken en integer mens. In verband met de uitvaart zijn al onze vestigingen maandag 7 oktober ’s middags gesloten. Directie Westerveld en […]

Lees meer

Bezoek ons op Ondernemersbeurs B2B de Liemers (1 oktober a.s.)

Op dinsdag 1 oktober a.s. (van 12.00 – 24.00 uur) neemt Westerveld en Vossers voor de tweede maal deel aan de ondernemersbeurs “B2B de Liemers” bij het Van der Valk Hotel Duiven. Het thema is Regionale Samenwerking. Op deze altijd goedbezochte beurs zullen 124 ondernemers met hun stand uit de regio De Liemers zich aan u presenteren. Naast het […]

Lees meer

Informa jaargang 2013 nummer 3

De laatste versie van de Informa, het nieuwsbulletin over fiscale en aanverwante aangelegenheden, is beschikbaar. Informa jaargang 2013 nummer 3

Lees meer
Pagina 79 van 80