Algemeen nieuws

Onderscheid mogelijk bij heffing reclamebelasting?

Een gemeente mag bij ondernemers reclamebelasting heffen. Het beleid hieromtrent moet worden vastgelegd in een verordening. Mag een gemeente daarbij onderscheid maken tussen verschillende ondernemers? Voorwaarden Volgens een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is dit onderscheid inderdaad mogelijk, mits hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Ook mag de te betalen reclamebelasting niet afhankelijk zijn […]

Lees meer

Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen?

Tijdens de aangifteperiode doen met name particulieren massaal een beroep op de Belastingtelefoon. Wanneer kunt u zich beroepen op de voorlichting of adviezen van de betreffende ambtenaar als deze fout blijken te zijn? Reiskosten aftrekbaar? In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch, had een belastingplichtige de zakelijke kilometers die hij maakte […]

Lees meer

Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties

Het voorstel om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen, gaat voorlopig in de ijskast. Het kabinet wil eerst onderzoeken of het mogelijk is de regeling alleen voor kleinere bedrijven te wijzigen. Belasting over aandelenopties Aandelenopties zijn belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Een nadeel hiervan is dat er soms al […]

Lees meer

Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen

Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren. NOW Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5). Het omzetverlies kan maximaal 80% […]

Lees meer

Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden!

Als u per 1 januari 2022 jaar gebruik wilt maken van de kleineondernemersregeling (KOR) in de btw, moet u zich snel aanmelden. Uw aanmelding moet namelijk uiterlijk vier weken voor 1 januari bij de Belastingdienst binnen zijn. Voordeel KOR U kunt zich aanmelden voor de KOR als uw omzet in een jaar maximaal € 20.000 […]

Lees meer

Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk

Nog even en het is 5 december. Besluit u om voor uw werknemers een sinterklaasfeest te organiseren, dan is dit in beginsel belast loon. Hoe dit belast wordt, is afhankelijk van de omstandigheden.   Feest op de werkplek Organiseert u het sinterklaasfeest op de werkplek, dan is dit fiscaal het voordeligst. De kosten van het […]

Lees meer

INFORMA november 2021

Welke actualiteiten en wijzigingen zijn er? Circa 1 keer per maand geven wij de nieuwsbrief INFORMA uit met fiscaal en algemeen nieuws. Klik hier om de INFORMA november 2021 te openen Meer weten? Wilt u meer weten over één van de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Indien u […]

Lees meer

Uw hypotheek onderbrengen in box 3?

Uw eigen woning is belast in box 1. Daardoor is de hypotheekrente ook aftrekbaar. Soms kunt u uw hypotheek echter beter onderbrengen in box 3. Hoezo eigenlijk? Woning en hypotheek in box 1 Dat uw woning in box 1 zit, betekent onder meer dat u hierover jaarlijks belasting betaalt via het eigenwoningforfait. Een deel van […]

Lees meer

Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt?

Een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting is dit jaar eenmalig verhoogd. U kunt daar dus tot en met 31 december gebruik van maken. Verhoging De verhoging van de schenkvrijstelling met € 1.000 hangt samen met de coronacrisis. Het kabinet was van mening dat in deze barre tijden menigeen wel een extraatje kan gebruiken en wil […]

Lees meer

Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN

De wetgeving rond betalingen aan derden gaat vanaf 2022 veranderen. Naast gegevens die al moesten worden doorgegeven, moet voortaan ook het BSN-nummer van de ingehuurde derde aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Betaling aan derden Bij betalingen aan derden gaat het om betalingen aan personen die niet bij de opdrachtgever in dienst zijn en aan personen […]

Lees meer

Uitnodiging bijeenkomst Eindejaarstips 2021

Nog even, en het einde van 2021 komt alweer in zicht. Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of werkgever vóór 2022 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Als werkgever kunt u bijvoorbeeld dit jaar nog gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR). Graag nodigen wij u uit op donderdag 2 december a.s. […]

Lees meer

Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november

Ondernemers die voor het tweede kwartaal van dit jaar TVL hebben aangevraagd, kunnen vanaf 29 november van dit jaar een verzoek tot vaststelling indienen. Deze ondernemers krijgen via email hierover bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door […]

Lees meer

Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

Vanwege de nieuwe beperkende coronamaatregelen heeft het kabinet een pakket aan extra financiële compensatie bekendgemaakt. Met de nieuwe maatregelen is een bedrag van € 1,3 miljard gemoeid. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De al aangekondigde steun via de VLN (Vaste Lasten Nachthoreca) wordt vervangen door de al bekende steunmaatregel TVL. Dit betekent dat in beginsel alle […]

Lees meer

Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van uw bv. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken. Dit bleek onlangs nog uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland. Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk […]

Lees meer

Hoger Vpb-tarief in 2022

De Tweede Kamer steunt het plan om het toptarief in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verhogen. Dit bleek eerder bij de stemming over het belastingplan voor 2022. Het tarief stijgt in 2022 van 25% naar 25,8%. Lager tarief over langere schijf Het kabinet had al eerder voorgesteld het lage tarief van 15% in de vennootschapsbelasting […]

Lees meer

Beperk privéopnames vóór 1 januari

Uw privévermogen wordt belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari. Daarom is het zaak uw privéopnames vóór deze datum te beperken. Box 3 De belastingheffing in box 3 is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger de belasting. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. […]

Lees meer

Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden. Einde steunpakket Vanaf 1 oktober zijn ook de algemene steunmaatregelen vanwege corona beëindigd. Ondernemers moeten daarom ook in beginsel vanaf […]

Lees meer

Top 10 Eindejaarstips

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2022 gaan gelden? Tien praktische tips.   Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. 1. Koop nog […]

Lees meer

Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger

De bijtelling voor een elektrische auto die in 2017 voor het eerst op kenteken is gezet, gaat volgend jaar flink omhoog. Dit als gevolg van het feit dat de bijtelling voor een auto na 60 maanden wordt herzien.   Bijtelling omhoog in 2022 De bijtelling voor een nieuwe elektrische auto stijgt volgend jaar van 12% […]

Lees meer

Zonder controle eerdere jaren geen ‘nieuw feit’

Als de fiscus een navorderingsaanslag op wil leggen, is daar in de regel een ‘nieuw feit’ voor nodig. Dit is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslag niet bekend was en redelijkerwijs ook niet bekend kon zijn. Hiervan is onder omstandigheden geen sprake als de inspecteur verzuimd heeft aanslagen uit eerdere […]

Lees meer
Pagina 8 van 61