Algemeen nieuws

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb: meer compensatie bij minstens 30% omzetverlies

Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. Deze bedraagt maximaal € 50.000 (was € 20.000) voor de komende vier maanden, juni t/m september (was drie maanden). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de […]

Lees meer

Bezitseis BOR? Hoge Raad ander standpunt dan staatssecretaris

De Hoge raad oordeelt anders dan de staatssecretaris over de bezitseis in het geval dat aandelen zijn geschonken in een bedrijf dat eerder een ander bedrijf overnam. Daarmee zet de Hoge Raad een streep door de strikte uitleg van de staatssecretaris.   Bedrijfsopvolgingsregeling De bedrijfsopvolgingsregeling geeft een 100% vrijstelling over de waarde van een onderneming […]

Lees meer

Nieuwe kredietregeling voor kleinere financieringen

Er is een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000. De regeling Klein Krediet Corona (KKC) maakt het voor banken aantrekkelijker om kredieten te verstrekken, omdat de overheid garant staat voor 95% van het geleende bedrag. Ondernemers in het […]

Lees meer

Corona Overbruggingsregeling verhoogd naar € 200 miljoen

Het bedrag van de Corona Overbruggingsregeling, de COL, is verhoogd naar € 200 miljoen. Dit bedroeg in eerste instantie € 150 miljoen. De COL is bedoeld om de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven te verbeteren. Bedrijven die voor de COL in aanmerking komen, kunnen hier tot en met september een beroep op doen. De verlenging van de termijn […]

Lees meer

Verlies door corona? Maak gebruik van de coronareserve

Heeft u een bv en verwacht u dit jaar verlies te lijden vanwege de coronacrisis, dan kunt u dit verlies met voorrang verrekenen via de zogenaamde coronareserve. U krijgt dan dit jaar al de belasting over dit verlies terug. Verliesverrekening Normaal gesproken kunt u als bv een verlies verrekenen met de winst van het voorgaande […]

Lees meer

Inkomsten uit Airbnb toch belast?

Wereldwijd verdienen vele duizenden persoenen door verhuur van hun woning of enkele kamers een aardig centje bij. In Nederland staat daarbij de vraag centraal of deze inkomsten belast zijn. De adviseur van de Hoge Raad vindt van wel, zo bleek onlangs. Airbnb Via Airbnb verhuren met name particulieren hun woning of kamers aan toeristen die […]

Lees meer

Extra steun culturele sector van € 300 miljoen

Een van de sectoren die hard getroffen wordt door het coronavirus, is de culturele sector. Daarom heeft het kabinet, naast de generieke steunmaatregelen, voor deze sector € 300 miljoen aan extra steun toegezegd. Onderverdeling De steun aan de culturele sector wordt over vijf sectoren verdeeld. Het grootste deel van de extra steun gaat naar instellingen […]

Lees meer

Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto

Voor bestelauto’s bestaat een aantal fiscale voordelen. Uw auto moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Of de RDW uw auto als bestelauto heeft aangemerkt, is dan niet van belang. Fiscale voordelen De fiscale voordelen voor een bestelauto bestaan voor ondernemers uit een lagere wegenbelasting en het niet verschuldigd zijn van BPM bij aanschaf […]

Lees meer

Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet

Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een belangrijke wijziging in de faillissementswet. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk een schuldsanering door te voeren, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan.   In beginsel gezonde bedrijven De aanpassing is met name bedoeld voor bedrijven die in beginsel gezond zijn, maar door te hoge schulden, dan wel […]

Lees meer

Is een papieren schenking straks nog interessant?

Schenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is echter de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is. Papieren schenking Bij de papieren schenking schenkt een persoon een som geld aan een ander, […]

Lees meer

Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe NOW?

Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?   Omzetverlies blijft 20% Bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% kunnen via de NOW 2.0, die nu […]

Lees meer

Tozo-regeling 2.0 krijgt partnertoets

Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets. Ook heeft het kabinet nog een wijziging doorgevoerd. De Tozo-maatregel wordt, naast andere steunmaatregelen, verlengd tot 1 oktober. Tozo-regeling De Tozo-regeling voorziet in ondersteuning voor […]

Lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb vervangt TOGS-regeling

Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van vier maanden, juni tot en met september, voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%. Wie komt in aanmerking? De Tegemoetkoming Vaste Lasten […]

Lees meer

Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

De inkt van het tweede noodpakket voor ondernemers is nog niet droog, of er zijn al weer wijzigingen. Zo is er een wijziging rond de ontslagboete, krijgen bedrijven meer compensatie voor vaste lasten en wordt het noodpakket voor een extra maand verlengd, namelijk tot en met september. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die het kabinet […]

Lees meer

INFORMA nieuwsbrief: tweede steunpakket corona

Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er? Het eerste steunpakket loopt op 31 mei af. Sinds woensdag 20 mei 2020 ligt het tweede steunpakket voor ondernemers op tafel. De maatregelen worden op hoofdlijnen verlengd. In deze nieuwsbrief staan de wijzigingen tot woensdag 27 mei 2020. Zo is er meer compensatie voor vaste lasten […]

Lees meer

Uitstel aanvragen naheffingsaanslag btw?

Veel ondernemers ontvangen binnenkort een naheffingsaanslag omzetbelasting. Als ze hiervoor uitstel van betaling willen hebben en het uitstel is nog niet aangevraagd, kunnen ze dit alsnog online doen. Oorzaak coronacrisis Het aantal naheffingsaanslagen is hoger dan normaal vanwege de coronacrisis. Ondernemers die hierdoor in betalingsmoeilijkheden kwamen, werd de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling aan […]

Lees meer

Eenmanszaak naast bv: denk aan urenregistratie!

Het komt in het mkb regelmatig voor dat ondernemers zowel een eenmanszaak uitoefenen, als werkzaam zijn in hun eigen bv. Op die manier kan van verschillende fiscale voordelen geprofiteerd worden. Een urenregistratie is daarbij wel van groot belang. Voordelen eenmanszaak De voordelen van een eenmanszaak betreffen met name de fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en […]

Lees meer

Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling bekend

Het ministerie van SZW heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Er is besloten tot het hanteren van twee grenzen, waarbij de ene grens geldt voor de voorschotverlening en de andere grens geldt bij de definitieve vaststelling van de subsidie. In artikel 13 van […]

Lees meer

Het tweede steunpakket van € 13 miljard: wat wijzigt er?

Het tweede steunpakket is woensdag 20 mei bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden (juni tot en met augustus) verlengd. Wat zijn de wijzigingen? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de […]

Lees meer

Ook voor uitgeschreven ondernemer lage MRB bestelauto

Als een belastingplichtige voor de btw wordt uitgeschreven als ondernemer, wil dat nog niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op de lagere MRB voor bestelauto’s. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden.   Faciliteiten voor ondernemers met bestelauto Ondernemers met een bestelauto hebben recht op tal van fiscale faciliteiten. Zo betalen […]

Lees meer
Pagina 8 van 44