Algemeen nieuws

Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling

De werkkostenregeling zal op een aantal punten eenvoudiger worden. Er zijn vijf maatregelen opgenomen in het Belastingplan 2015 om de werkkostenregeling te verbeteren. Welke deze zijn, leest u hieronder. Volgend jaar kunt u niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling, […]

Lees meer

Maatregelen Prinsjesdag op een rij

De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015. De belangrijkste maatregelen hebben we alvast voor u op een rij gezet. Welke plannen er uiteindelijk doorgaan hangt af van wat er de komende maanden […]

Lees meer

Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto

Overweegt u de aanschaf of het leasen van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2015 fiscaal voordelig rijden? Dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 7, 14 of 20%. Volgend jaar worden de CO2-normen wederom aangescherpt […]

Lees meer

Uitnodiging Ondernemersbeurs B2B de Liemers

Dinsdag 30 september 2014 12.00 tot 24.00 uur Van der Valk Hotel Duiven Geachte relatie, Op dinsdag 30 september a.s. neemt Westerveld en Vossers voor de derde maal deel aan de ondernemersbeurs “B2B de Liemers”, met als thema: “Nieuwe verbindingen en innovatief ondernemen”. Op deze altijd goedbezochte beurs zullen rond de 100 ondernemers met hun […]

Lees meer

Westerveld en Vossers bij Rondetafelgesprek Accountancy

Benieuwd naar onze visie op data en internet in relatie tot Accountancy? Rogier Hoftijzer (vennoot bij Westerveld en Vossers) was onlangs aanwezig bij het Rondetafelgesprek Accountancy van Achterhoek Magazine. Het volledige artikel raadplegen? Klik hier.  

Lees meer

Erven zonder zorgen

De tijd dat een erfenis automatisch een meevaller betekent, is voorbij. Steeds vaker zijn er schulden, is er nog een flinke hypotheek en blijkt het geërfde huis onverkoopbaar. De verwachte meevaller blijkt zo een fikse tegenvaller. In het ergste geval moet u de schulden van de overledene uit eigen zak betalen. Er is echter een […]

Lees meer

Hervorming kindregelingen een stap dichterbij

Op dinsdag 11 maart 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel hervorming kindregelingen. Als ook de Eerste Kamer instemt met dit wetsvoorstel, dan blijven er van de bestaande elf kindregelingen in 2015 nog maar vier over. De kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag zullen blijven bestaan. In de inkomstenbelasting verdwijnen […]

Lees meer

Plannen voor verdere aanpassing gebruikelijkloonregeling

Met ingang van 2015 wordt de marge in de gebruikelijkloonregeling waarschijnlijk aangepast. Het gebruikelijk loon voor 2014 is vastgesteld op € 44.000. Dit loon kan echter ook hoger uitvallen als bij soortgelijke dienstbetrekkingen, waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw loon moet dan worden gesteld op 70% van dit […]

Lees meer

Tijdelijke oplossing voor bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht pensioen

Een werknemer die van werkgever verandert, mag zijn opgebouwde pensioenaanspraken meenemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Bij deze waardeoverdracht van pensioen kan een werkgever geconfronteerd worden met soms forse bijbetalingslasten. Daarom is de plicht tot bijbetaling voor ‘kleine’ werkgevers in 2013 tijdelijk beperkt. Deze tijdelijke beperking loopt door in 2014. Werkgevers met een […]

Lees meer

Slim investeren in energiebesparende maatregelen

Sinds 21 januari 2014 kunt u als woningeigenaar met de nieuwe energiebespaarlening relatief goedkoop investeren in een energiezuiniger huis. Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen worden gefinancierd, bijvoorbeeld het isoleren van uw woning of de aanschaf van een hr-ketel. Ook zonnepanelen horen tot de mogelijkheden. Daarbij geldt wel een restrictie. U kunt maximaal 50% […]

Lees meer

Uitstel invoering depotstelsel

Vanaf 1 juli 2014 zou het bestaande g-rekeningenstelsel gefaseerd worden vervangen door het depotstelsel. Vanaf 1 juli 2015 zou het g-rekeningenstelsel dan definitief vervallen. De Belastingdienst heeft echter recentelijk bekend gemaakt dat de geplande invoering van het depotstelsel niet zal worden gehaald. Aan de banken is inmiddels gevraagd om de g-rekeningen langer te ondersteunen. Of […]

Lees meer

Versoepeling registratieplicht voor de actieve dga

Sinds 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel voor ieder bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt, oftewel personeel uitleent tegen betaling. De registratieplicht geldt ook wanneer u als dga uzelf via de bv aan derden uitleent en werkzaamheden onder leiding en toezicht van de inlener verricht. Wanneer uw bv niet […]

Lees meer

Informatiepunt restschulden

Vraagt u zich weleens af of u bij verkoop van uw woning blijft zitten met een restschuld? De laatste jaren zijn de huizenprijzen immers fors gedaald. Wanneer uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw woning, dan loopt u de kans om bij een toekomstige verkoop van uw woning nog een restschuld over te […]

Lees meer

Jacht op buitenlandse kentekens

De Belastingdienst benadert binnenkort alle gemeenten voor een opgaaf van actieve parkeervergunningen die zijn afgegeven op een buitenlands kenteken. De Belastingdienst heeft zo een extra controle of de in Nederland woonachtige automobilist die rondrijdt in een auto met buitenlands kenteken wel de motorrijtuigenbelasting heeft betaald. Vorig jaar kondigde het kabinet al aan om de ontduiking […]

Lees meer

Verplichte inschrijfvergoeding bij Kamer van Koophandel

Sinds 15 februari 2014 vraagt de Kamer van Koophandel een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 voor iedere nieuwe inschrijving in het Handelsregister. U bent de inschrijfvergoeding verschuldigd wanneer u een onderneming inschrijft, bij voortzetting of overname van een onderneming en bij fusie of splitsing waarbij een nieuwe onderneming ontstaat. In al deze gevallen geeft de […]

Lees meer

Belasting- en invorderingsrente fors omhoog

Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting fors omhoog: van 3% naar minimaal 8%. De Belastingdienst gaat namelijk aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Deze wettelijke rente is met ingang van dit jaar zelfs 8,25%. De belastingrente voor de overige belastingen (zoals de inkomstenbelasting) en de […]

Lees meer

Eerder ontslag voor de AOW-gerechtigde werknemer

Vanaf 1 april komen AOW-gerechtigde werknemers bij collectief ontslag het eerst voor ontslag in aanmerking. Van collectief ontslag is sprake wanneer om bedrijfseconomische redenen twintig of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. Normaal gesproken bepaalt bij collectief ontslag het afspiegelingsbeginsel de volgorde van ontslagen. Kort gezegd houdt dit in dat werknemers met vergelijkbare functies in leeftijdsgroepen […]

Lees meer

Innovatiebox onder de loep

Voor bedrijven in de vennootschapsbelasting geldt een speciaal fiscaal regime voor inkomsten uit innovatie: de innovatiebox. Hiermee kunt u aanzienlijk belasting besparen, maar de innovatiebox is niet bepaald ‘gebruiksvriendelijk’. Met name kleine innovatieve bedrijven blijken maar weinig gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hoog tijd om de innovatiebox eens onder de loep te nemen. Innovatiebox […]

Lees meer

Wijziging btw-regels per 2015

Op 1 januari 2015 veranderen de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten verricht aan niet-belastingplichtige afnemers. Verricht u als zakelijk dienstverlener dergelijke diensten aan niet-belastingplichtige afnemers (zoals particulieren) binnen de EU, houd dan op tijd rekening met de gewijzigde regels. Nu zijn dergelijke diensten nog in Nederland belast met 21% btw. Vanaf 1 januari […]

Lees meer

Opname stamrecht. Wel of niet verstandig?

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) in het verleden een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ondergebracht in een stamrecht bij uw bv, dan krijgt u dit jaar de mogelijkheid om met extra korting uw stamrechtaanspraak in één keer op te nemen. Of dit aantrekkelijk is, hangt van uw persoonlijke wensen af. Bovendien moet u er rekening mee houden […]

Lees meer
Pagina 80 van 82