Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Datum gepubliceerd: donderdag, 21 april 2022 Ga terug naar het overzicht

Glastuinbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die investeren in bepaalde ener­giebesparende maatregelen, kunnen tot en met 30 juni 2022 (17.00 uur) subsidie aanvragen via de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuin­bouw (EHG). Subsidie is mogelijk voor de volgende maatregelen:

(1) een tweede energiescherm;
(2) aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster;
(3) aansluiting op een biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster;
(4) een luchtbehandelingssysteem;
(5) LED-belichting;
(6) Hogedrukvernevelingsinstallatie voor kaskoeling;
(7) Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.

Subsidiabele kosten
Men kan subsidie verkrijgen voor de kosten (excl. btw) die gemaakt zijn voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur. Alleen kosten die in technische zin horen bij de levering en installatie van de investering zijn subsidiabel. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten en moet minimaal € 5.000 bedragen. Per maatregel geldt een maximaal subsidiebedrag.