Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Datum gepubliceerd: woensdag, 18 juli 2018 Ga terug naar het overzicht

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken, dat naar verwachting in 2024 in werking zal gaan. De regeling heeft een tijdelijk karakter tot 2020, of zoveel eerder als het beschikbare budget van in totaal € 75 miljoen is uitgeput.

Het voor dit jaar vastgestelde budget van € 17,5 miljoen is inmiddels bereikt. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten een deel van het beschikbare budget naar voren te halen. Het subsidieplafond voor het jaar 2018 wordt verhoogd naar € 23 miljoen.

Gezien het bedrag wat reeds in dit jaar is aangevraagd, is de kans aanwezig dat het verhoogde budget ruim voor het einde van dit jaar wordt overschreven. Daarom is belangrijk om zo snel mogelijk na uitvoering van de asbestsanering subsidie aan te vragen. Dit zal uiterlijk binnen zes maanden na de uitvoering moeten gebeuren. Deze indientermijn geldt ook als het budget overschreven is. Waarschijnlijk betekent dit als er op 1 januari 2019 weer budget beschikbaar komt, eerst de nog niet gehonoreerde aanvragen van 2018 hiervoor in aanmerking komen. Voor 2019 resteert op dit moment nog een budget van ca. € 11 miljoen.