Nieuws

Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning

RVO legde een randvoorwaardenkorting van 3% op over alle GLB-subsidies die een veehouder in 2019 had aangevraagd. Reden hiervoor was dat de Omgevingsdienst begin 2019 had geconstateerd dat de veehouder niet beschikte over een natuurvergunning. In de beroepszaak betwistte de veehouder de vergunningplicht. Er was geen sprake van een verslechtering voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied, […]

Lees meer

TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 werd gebaseerd op de SBI-code van een bedrijf. De rechter heeft echter besloten dat voor dit kwartaal rekening gehouden moet worden met de werkelijke activiteiten van een bedrijf als deze afwijken van de SBI-code. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming […]

Lees meer

Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s

Gemeenten kunnen vanaf 2025 desgewenst alleen vrachtauto’s en bestelauto’s toelaten tot de binnensteden als deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze beperking uit te breiden met schone taxi’s. Zero-emissiezone Gemeentes kunnen zelf zones instellen waarbinnen alleen emissieloze vrachtauto’s, bestelauto’s en taxi’s mogen komen. Als deze voertuigen niet emissieloos zijn en zich toch […]

Lees meer

Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

Vanaf 1 april 2022 verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel van betaling meer in verband met de coronacrisis. Als u voor nieuwe schulden uitstel van betaling nodig heeft, moet u dus voldoen aan het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst. Voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2022 worden ingediend, geldt tijdelijk wel mogelijk een […]

Lees meer

TVL onbelast, maar wel opgeven

Als u tijdens de coronacrisis omzetverlies heeft geleden, heeft u onder voorwaarden recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL. Deze TVL is onbelast. U moet de ontvangen TVL echter wel aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. TVL onbelast De TVL is onbelast en heeft dus geen invloed op de hoogte van uw winst. Daarentegen kunt […]

Lees meer

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen in de Zorg (COZO), wordt weer hervat. De voorwaarden voor de subsidie worden wel aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt. Coronabanen in de Zorg (COZO) De subsidie heeft betrekking op banen […]

Lees meer

AanZET: subsidie voor zero-emissieloze vrachtwagens

In het verlengde van de invoering van zero-emissiezones in een aantal Nederlandse steden, is er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtwagens, de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks, oftewel AanZET. U kunt deze subsidie vanaf 9 mei 2022 aanvragen. Voor wie? AanZET is bedoeld voor ondernemingen en non-profitorganisatis die een zogeheten nieuwe […]

Lees meer

STAP-budget tweede periode alweer op

Het UWV meldt dat het STAP-budget voor de tweede aanvraagperiode op 3 mei 2022 rond 20.30 uur alweer op was. De derde aanvraagperiode start op 1 juli 2022. Stap-budget Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 die rechtstreeks aan opleiders […]

Lees meer

Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden

Voor samenwonende familieleden kan door de zogenoemde samentelregeling een nadelig effect optreden in erf- en schenkbelasting. Door een goedkeuring van de staatssecretaris blijft deze samentelregeling met terugwerkende kracht soms buiten toepassing voor deze familieleden. Voor wie geldt dit precies en wat is het voordeel? Partner in de erf- en schenkbelasting Familieleden die vijf jaar op […]

Lees meer

Hoge Raad: kosten vervanging asbestdak voor verzekeraar

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de kosten voor vervanging van een asbestdak in bepaalde gevallen voor de verzekeraar zijn. Vervanging van een asbestdak vanwege de milieuschade die het dak kan opleveren kan niet als normaal onderhoud worden beschouwd en moet daarom worden vergoed door de verzekeraar. Een landbouwer had enkele stallen in gebruik […]

Lees meer

Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd

Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen vanwege verliezen door corona voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Minister Helder heeft de tegemoetkomingsregelingen TASO en de TVS verlengd. Doelgroep TASO De Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die in de periode 1 november 2021 […]

Lees meer

Geen btw voor zonnepanelen op woningen?

Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen op of bij woningen belasten met 0% btw. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond het terugvragen van btw op zonnepanelen fors verminderd. Het is de bedoeling dat het nultarief op 1 januari 2023 ingaat. Groen licht EU Eerder al gaf de […]

Lees meer

Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar

Als u een elektrische auto bezit, kunt u deze op tal van openbare plaatsen opladen. Na het opladen dient u uw auto van de oplaadplaats te verwijderen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete. Wegwezen na opladen Gemeentes stellen voor het opladen van elektrische voertuigen vaak oplaadplaatsen beschikbaar. Daarbij is meestal bepaald dat […]

Lees meer

SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector

Wilt u emissieloze bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Misschien heeft u een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, SSEB. Groen bouwmaterieel Het doel van de SSEB is de uitstoot van stikstof in de bouwsector […]

Lees meer

Betere bescherming klanten webshop

Vanaf 28 mei 2022 komen er regels om klanten van webshops en online platformen beter te beschermen. De nieuwe regels worden tegelijk voor de hele EU ingevoerd, zodat men ook bij online winkelen in andere landen van de EU beter beschermd is. Welke bescherming? De bescherming betekent dat er een verbod komt om zoekresultaten weer […]

Lees meer

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt.   UBO-register UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon […]

Lees meer

Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10%

Het afromingspercentage bij de overgang van een fosfaatrecht is met ingang van 30 april 2022 weer verlaagd naar 10%. De reden hiervoor is dat het totaal aantal fosfaatrechten in Nederland onder het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat is gekomen. Artikel 77b van de Meststoffenwet bepaalt dat in dat geval het afromingspercentage met onmiddellijke ingang […]

Lees meer

In memoriam

Veel te vroeg hebben wij afgelopen weekend onze collega Maarten Kuiper verloren. Het is zo snel gegaan, dat het eigenlijk nog te onwerkelijk is om te beseffen dat hij ons kantoor niet meer binnen zal lopen. Nog groter is het gemis voor zijn familie. Wij wensen Anneke, zijn kinderen, kleinkinderen en alle overige naasten heel […]

Lees meer

Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via ‘spaarvariant’

De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant. Vooral voor mensen met spaargeld betekent dit dat ze een teruggave kunnen verwachten. Dit heeft het […]

Lees meer

Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in

Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heeft u dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei. Gecombineerde opgave Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de […]

Lees meer
Pagina 5 van 106