Nieuws­overzicht

Kies een categorie:

Jaarlijkse rapportages mestbeleid

De minister van LNV heeft twee jaarlijkse rapportages over het mestbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee wordt invulling gegeven aan de rapportageverplichting uit de derogatiebeschikking. Waterkwaliteit Uit het RIVM-rapport ‘Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2020’ komt naar voren dat de waterkwaliteitsnormen bij derogatiebedrijven niet overal worden gehaald. In Zand 250 […]

Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen

Wijzigingen in vanggewassen voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) moeten doorgegeven worden in de Gecombineerde opgave. Dit is mogelijk tot en met 15 oktober. Wanneer het vanggewas eerder of later ingezaaid wordt of als het hoofdgewas (bij onderzaai vanggewas) eerder of later geoogst wordt geoogst (bij onderzaai vanggewas), moet de nieuwe ingangsdatum van de 8-wekenperiode doorgegeven […]

Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen

Wijzigingen in vanggewassen voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) moeten doorgegeven worden in de Gecombineerde opgave. Dit is mogelijk tot en met 15 oktober. Wanneer het vanggewas eerder of later ingezaaid wordt of als het hoofdgewas (bij onderzaai vanggewas) eerder of later geoogst wordt geoogst (bij onderzaai vanggewas), moet de nieuwe ingangsdatum van de 8-wekenperiode doorgegeven […]

Advieswijzer Fiscale eenheid 2022

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk. De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel […]

Advieswijzer Auto en fiscus 2022

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto. Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2022 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Stand van zaken nieuwe GLB

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is. De minister heeft inmiddels met de provincies en de waterschappen overeenstemming bereikt over een aantal wijzigingen in het NSP. Het indienen […]

Aanscherping energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalent aan brandstoffen alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De minister voor Klimaat en Energie gaat deze plicht aanscherpen en er strenger op handhaven. Aanpassing energiebesparingsplicht […]

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

De minister van LNV roept pluimveehouders op om uit voorzorg hoogspanningstechnieken in stallen ten behoeve van fijnstofreductie uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen dat bij het gebruik van deze technieken in pluimveestallen het risico op een stalbrand toeneemt. In de huidige uitvoering zijn ze volgens experts eigenlijk niet geschikt voor gebruik in stallen. Het […]

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid – in dit geval 42 kg/m2 – volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per stal. Zoals veel andere pluimveehouders had de pluimveehouder ervoor gekozen om bij het opzetten met meer […]

Werkgever: heb je ons al gemachtigd voor eHerkenning?

Verzorgen wij uw salarisadministratie? Dan is een ketenmachtiging zinvol. Hiermee machtigt u ons als intermediair, zodat de loonafdeling namens u kan inloggen. Steeds meer werkzaamheden kunnen alleen nog via een ketenmachtiging voor u verricht worden. Dit geldt voor het UWV werkgeversportaal, maar bijvoorbeeld ook voor het pensioenfonds van de Metaal die via het inzendportaal verloopt. […]

Altijd actueel op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief. Onze INFORMA nieuwsbrief met algemeen en fiscaal nieuws verschijnt circa één keer per maand. Onze nieuwsbrief Werkgeverschap verschijnt een aantal keer per jaar. Ook hebben we een branchespecifieke nieuwsbrief voor de agrariërs en de zorg. 

Liever persoonlijk advies, afgestemd op jouw specifieke situatie?
Neem dan contact met ons op. Onze accountants en adviseurs zijn op de hoogte van wat er speelt. Zo kunnen ze jou van het beste advies voorzien. Voor het beste resultaat.

Bel voor persoonlijk advies
accountants en adviseurs sinds 1926 – accountants en adviseurs sinds 1926 –
ga