Nieuws

Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022

Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft […]

Lees meer

Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de invoering van een vrachtwagenheffing per 2027. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Eurovignet verdwijnt, mrb omlaag Het Eurovignet verdwijnt en de mrb, ofwel […]

Lees meer

Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente

Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door op tijd aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) over het jaar 2021 te doen óf door alvast een voorlopige aanslag Vpb te vragen. Hoe zit dat precies?   Wanneer betaalt u belastingrente voor de Vpb? U betaalt 8% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of […]

Lees meer

Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen

De voorlopig laatste tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW kunt u nog tot en met 13 april 2022 indienen bij het UWV. Deze aanvraag betreft de periode januari tot en met maart 2022. NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste […]

Lees meer

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is. Btw-verleggingsregeling Voor bepaalde branches kan een btw-verleggingsregeling van toepassing zijn […]

Lees meer

Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden

Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen betaalden in Nederland én in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland, kunnen de dubbel betaalde premies terugvragen. Zij moeten hiermee niet te lang wachten, want deze mogelijkheid staat alleen het eerste halfjaar van 2022 open. Dubbele premies Volgens de zogenaamde Rijnvarendenovereenkomst zijn rijnvarenden […]

Lees meer

Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het betreft een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022. Aflossen De opgebouwde schuld dient vanaf oktober 2022 in termijnen te worden afgelost. Hiervoor krijgt […]

Lees meer

Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Moet u lang wachten op uw btw-teruggaaf? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van belastingrente. Beslissing binnen acht weken De Belastingdienst moet in principe binnen acht weken uw verzoek om btw-teruggaaf afhandelen. Dat gebeurt helaas niet altijd, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst vragen heeft over uw verzoek. Rentevergoeding btw-teruggaaf 2021 Heeft u btw-teruggaaf betrekking op […]

Lees meer

Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug

Bedrijven die de brandstoffen benzine, diesel, LPG of LNG (vloeibaar aardgas) in voorraad hebben, kunnen nu een deel van de al betaalde accijns terugvragen. Dit vanwege de verlaging van de accijns op deze brandstoffen. U kunt tot uiterlijk 8 april 2022 de accijns terugvragen. Accijnsverlaging Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG […]

Lees meer

100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Vanaf dit jaar hebben melkveehouders de mogelijkheid om maximaal 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Hoe werkt afromingsvrije lease? Er mag 100 kilogram fosfaatrechten afromingsvrij ontvangen worden van één of meerdere bedrijven. Het moet gaan om rechten die hetzelfde kalenderjaar teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. Om gebruik te maken van afromingsvrije lease, […]

Lees meer

Steun jonge landbouwers in nieuwe GLB

In het huidige GLB kunnen jonge landbouwers onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende inkomenssteun (ca. € 50 per hectare). In het nieuwe GLB vanaf 2023 gaan andere voorwaarden gelden voor deze steun, waardoor veel minder jonge landbouwers hiervoor in aanmerking gaan komen. Het gaat dan om jonge landbouwers die ook vestigingssteun ontvangen. Voor […]

Lees meer

Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code

Het recht op TVL hangt samen met de bedrijfsactiviteiten zoals die blijken uit de SBI-code waarmee een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wijken de bedrijfsactiviteiten af van deze SBI-code, maar sluiten deze wel aan bij een andere SBI-code? Dan is er toch recht op TVL voor het vierde kwartaal van 2020. Recht […]

Lees meer

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 verhoogd naar 70% van het dagloon. Oorspronkelijk was voorgesteld vanaf dan een uitkering van 50% van het dagloon te verstrekken. Het voorstel voor deze verhoging is door staatsecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd. Betaald ouderschapsverlof Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, […]

Lees meer

Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning

De rechter heeft onlangs beslist dat er geen wettelijke basis bestaat ondernemers te verplichten via eHerkenning aangiftes in te dienen. In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Van Rij aan van mening te zijn dat er wél een wettelijke basis voor is. Hij meent dan ook dat hij ondernemers nog steeds kan dwingen via eHerkenning aangifte […]

Lees meer

Terugvragen accijns diesel

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent per liter voor benzine, 11,1 cent voor diesel en 4,1 cent voor LPG/LNG. Bedrijven kunnen onder voorwaarden teruggaaf vragen voor het verschil tussen […]

Lees meer

Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven

Er komt een nieuw investeringsfonds dat specifiek gericht is op kennisintensieve bedrijven. Hierdoor moet de technologische kennis van Nederland een boost krijgen om zodoende de concurrentiepositie te verbeteren.   Deep Tech Fonds Het nieuwe ‘Deep Tech Fonds’ (DTF) krijgt een omvang van € 250 miljoen. Het fonds is met name bedoeld voor investeringen in innovatieve […]

Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2022

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen? Van inlenen is sprake als personeel dat in […]

Lees meer

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen toen tijdelijk verhoogd.   Schenken aan kinderen Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt […]

Lees meer

Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022

Als ondernemer krijgt u een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2022. Ook voor die voorlopige aanslag kunt u uitstel van betaling krijgen en wel over het gehele bedrag. Dit ondanks het feit dat het uitstel van betaling voor belastingschulden als steunmaatregel vanaf 1 april 2022 wordt beëindigd. Voorlopige aanslag Ondernemers […]

Lees meer

Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar?

De btw op personeelsuitgaven is voor een ondernemer in het algemeen niet aftrekbaar. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder die op huisvesting. Wanneer is die btw wel en wanneer niet aftrekbaar?   Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA) In het BUA wordt onder meer geregeld dat de btw op personeelsvoorzieningen in beginsel niet aftrekbaar is. Is […]

Lees meer
Pagina 8 van 106