Werkgever nieuws

Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd

Vanaf 1 april 2022 geldt een werkvergunningsvrijstelling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot en met 31 augustus was dit al mogelijk zonder de sticker van de IND in het paspoort. Deze termijn is onlangs verlengd naar 31 oktober 2022. Zonder werkvergunning Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt […]

Lees meer

Subsidieregeling ‘NL leert door’ aangepast

De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk. NL leert door De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen […]

Lees meer

Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract

Als een werknemer met een leaseauto van de zaak ontslag neemt, kan het zo zijn dat het leasecontract vroegtijdig moet worden beëindigd. Moet er dan door de werknemer een afkoopsom worden betaald en is die aftrekbaar van de bijtelling? Afkoopsom Een vroegtijdige beëindiging van het leasecontract brengt kosten met zich mee, want de leasemaatschappij wil […]

Lees meer

Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat?

U kunt de kosten van tijdelijk verblijf van uw werknemers onder voorwaarden onbelast hen vergoeden of verstrekken. Hiervoor geldt binnen de werkkostenregeling een zogeheten gerichte vrijstelling. Als u hiervan gebruik wilt maken zonder onderliggende bewijsstukken (‘bonnetjes’), kan dit door aan te sluiten bij de vergoedingen aan ambtenaren op dienstreis. Tijdelijk verblijf De vergoeding of verstrekking […]

Lees meer

Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA

Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De regels zijn strikt en er is geen tot nauwelijks ruimte voor coulance. Wat zijn de voorwaarden? Melden aan de Belastingdienst Zo moet u uw verzoek om eigenrisicodrager te worden of om u af te melden als eigenrisicodrager melden […]

Lees meer

Betaalt de fiscus mee aan de airco in mijn werkkamer thuis?

De zomer bereikt dit jaar recordtemperaturen. Misschien lekker als u vakantie viert, maar niet als u moet werken. In dat geval kan een airco wel voor verkoeling zorgen. Is zo’n apparaat in de werkkamer van de ondernemer thuis fiscaal ook aftrekbaar? Werkkamer fiscaal aftrekbaar? De werkkamer van de ondernemer thuis is slechts bij uitzondering fiscaal […]

Lees meer

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ‘Wet werken waar je wilt’. Dit is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor u als werkgever veranderen de wettelijke regels als u een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt. Werknemersverzoek beoordelen naar ‘redelijkheid en billijkheid’ De Wfw biedt werknemers de mogelijkheid […]

Lees meer

Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof

Op welke manier verwerkt u de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in de aangifte loonheffingen bij aanvullend geboorteverlof van uw werknemer? De Belastingdienst heeft daarover nieuwe informatie gepubliceerd. Hoge of lage premie Aof toepassen? Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de hoge premie Aof. Wanneer u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in een aparte inkomstenverhouding […]

Lees meer

Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke?

De vakantie komt eraan en talloze werknemers gebruiken daarvoor de auto van de zaak. Soms gebruiken ze voor de vakantie juist een andere auto. Wat zijn dan de gevolgen voor de bijtelling? Meerdere auto’s, meerdere bijtellingen Staat aan een werknemer een auto ter beschikking en gebruikt hij in de vakantie een andere auto van de […]

Lees meer

IJsje van de zaak, ook voor thuiswerkers?

De zomer is weer begonnen en dus vallen de mussen spreekwoordelijk bij tijd en wijle weer dood van het dak. De airco staat dan wellicht op tien, maar misschien is een extra drankje of ijsje voor uw personeel dan ook geen slecht idee. Hoe zit dat dan fiscaal?   Belast of niet? Een drankje, ijsje […]

Lees meer

Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon

Nederland kent een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon wordt per maand vastgesteld. Het is de bedoeling dat dit per 2024 gaat veranderen en dat het minimumloon dan per uur wordt vastgesteld. Daarmee zou een ieder in de leeftijd van 21 jaar en ouder werkzaam voor het minimumloon dezelfde vergoeding krijgen. Minimumloon Het minimumloon is het loon […]

Lees meer

Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer

Vanaf 1 januari 2023 krijgen werknemers geen premiekorting meer bij een collectieve zorgverzekering. Een overgangsregeling is niet van toepassing. Wat is de reden en wat is er eventueel nog wel mogelijk?   Collectiviteitskorting heeft nadelen U kunt als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar over een zorgverzekering voor uw werknemers. Werknemers die meedoen, krijgen korting […]

Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2022

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd. Subsidieregeling Praktijkleren De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren […]

Lees meer

Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

Gebruikt u momenteel een of meerdere modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen. Modelovereenkomst Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of er tussen een aanbieder en afnemer van […]

Lees meer

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

Vanaf augustus 2022 geldt voor u als werkgever een verdergaande informatieplicht aan uw werknemers. U was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid. Binnen een week Over de volgende essentiële zaken dient u uw werknemer te informeren binnen een week na indiensttreding: de hoogte van het loon en […]

Lees meer

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.   ‘Onvoorspelbare’ arbeidstijdstippen Het gaat dan concreet om arbeidsovereenkomsten waarbij de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht geheel, of grotendeels, onvoorspelbaar zijn. Denk hierbij […]

Lees meer

Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling

Voor scholieren en studenten die wat willen bijverdienen bestaat een speciale regeling voor de loonheffing. Deze scholieren-en studentenregeling is met name bedoeld voor vakantiewerkers. Het kost u als werkgever niets extra, maar u bespaart de scholier of student een hoop administratief gedoe. Inhoud regeling De scholieren- en studentenregeling houdt in dat u voor de berekening […]

Lees meer

Studiekostenbeding: wat verandert er?

Vanaf augustus verandert de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding. Dit is het gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wetgeving. Wat verandert er voor u als werkgever? Tot nu toe Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het mogelijk is om een studiekostenbeding met de werknemer […]

Lees meer

Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 wordt de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Wat betekent dit voor u als werkgever ten aanzien van nevenwerkzaamheden? Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met betrekking tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. In de praktijk komen veel werkgevers nevenwerkzaamhedenbedingen overeen. Daarin wordt een meldingsverplichting […]

Lees meer

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken.   Grensarbeiders Werknemers die in België of Duitsland werken maar in Nederland wonen, betalen in beginsel loonbelasting in de werkstaat. Dit […]

Lees meer
Pagina 1 van 30