Werkgever nieuws

Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. Dit heeft minister Koolmees bekend gemaakt.   Lage WW-premie Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het […]

Lees meer

Tijdelijke uitbreiding uren: let op bij meer dan 30% verloonde uren

Heeft uw werknemer een contract van minder dan 35 uur? En ontvangt deze werknemer (tijdelijk) 30% meer loon dan in het contract is overeengekomen? Tref dan maatregelen om een hoge WW-premie te voorkomen. Lage WW-premie voor vast contract In het kader van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt vanaf 2020 de WW-premie bepaald […]

Lees meer

Nieuwe cao horeca: 3% loonsverhoging

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV en FNV hebben een nieuwe horeca-cao afgesloten. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar. Het akkoord wordt momenteel voorgelegd aan de achterban van de betrokken partijen. In de nieuwe cao is onder meer een loonsverhoging afgesproken van in […]

Lees meer

Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket?

Traditiegetrouw ontvangen de meeste werknemers en relaties dit jaar weer een kerstpakket. Welk deel komt daarbij voor rekening van de fiscus? Onbelast kerstpakket De kerstpakketten voor uw personeel zijn in beginsel belast, wat betekent dat u loonheffing moet inhouden. Natuurlijk wilt u dit niet, en dus kunt u de kerstpakketten beter onderbrengen in de werkkostenregeling. […]

Lees meer

De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding.   Recht op transitievergoeding per eerste werkdag Het recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever ontstaat vanaf de eerste […]

Lees meer

Primeur! Vergoeding zzp’er in cao architecten

Voor het eerst is in een cao een vergoeding opgenomen voor zzp’ers. In de cao voor architecten is de vergoeding bepaald op 150% van het salaris van een vergelijkbare architect in loondienst.   Kabinetsplannen De afspraak speelt in op de kabinetsplannen om de arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers te verbeteren. Zo kan tegenwoordig zekerheid verkregen worden over […]

Lees meer

Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020?

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm ‘nieuwsbrief loonheffingen 2020’).   Info voor werkgevers De Nieuwsbrief Loonheffingen is een informatiebron voor werkgevers bij de inhouding en afdracht van loonheffingen. De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar. Premiedifferentiatie De nieuwsbrief […]

Lees meer

Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest?

Sinterklaas is afgelopen weekend in ons land aangekomen. Bezoekt hij ook dit jaar weer uw bedrijf om de kinderen van uw werknemers te trakteren? Of trakteert hij uw werknemers? Doe dit dan fiscaal vriendelijk. Op de werkplek? De bijdrage van de fiscus aan uw sinterklaasfeest is het grootst als u het organiseert op de werkplek. […]

Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid.   Ook landbouw, horeca en recreatiesector Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor de subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat […]

Lees meer

Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling

Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Alleen als het bedrag van alle vergoedingen en verstrekkingen samen meer is […]

Lees meer

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Een oproepovereenkomst In de nieuwe wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet (geen afgesproken aantal uren, maar vaak een nuluren- of een […]

Lees meer

Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd

De Belastingdienst heeft onlangs de aangiftebrief loonheffingen verstuurd naar alle werkgevers. De brief valt naar verwachting half november in de bus. Aangiftetijdvak De aangiftebrief bevat het aangiftetijdvak van de betreffende werkgever. Dit is in beginsel een periode van een maand of van vier weken. Let op!  Wilt u dit aangiftetijdvak voor het jaar 2020 wijzigen, […]

Lees meer

Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt arbeidsongeschiktheid verstaan die minimaal twee jaar, dan wel als het UWV […]

Lees meer

Eten tijdens winkeluren, belast of onbelast?

Tegenwoordig is het heel normaal dat winkelpersoneel ook wel eens ’s avonds werkt. Kunt u uw werknemers dan belastingvrij een maaltijd vergoeden of verstrekken en waar hangt dat vanaf? Maaltijd is loonbelasting Het uitgangspunt is dat een door u vergoede of verstrekte maaltijd tot het loon behoort. Daarom is deze in beginsel ook belast en […]

Lees meer

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening houden? Ter beschikking stellen De regeling geldt alleen voor een fiets die u ter beschikking stelt. Dit betekent […]

Lees meer

Update Handboek Loonheffingen

Het Handboek Loonheffingen is door de Belastingdienst op een aantal punten aangepast. Deze betreffen de regeling kleine geschenken, RVU-uitkeringen (VUT), gegevens inzake de loonstrook en de jaaropgave en de loonkostenvoordelen. Aanpassingen Volgens de bekendgemaakte aanpassingen tellen bezorgkosten niet mee bij de grens van € 25 voor kleine geschenken. Verder wordt onder meer verduidelijkt wanneer over […]

Lees meer

WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht. De Rijksoverheid heeft daartoe een WAB-checklist voor werkgevers gemaakt, waar u kunt kijken wat u nog voor 1 januari moet doen. Zorg dat u hier tijdig op inspeelt. Nieuwe arbeidsmarktregels […]

Lees meer

Bedrag minimumloon per 2020 bekend

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32. De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Verschillen […]

Lees meer

Transportbedrijf moet alle gewerkte uren uitbetalen

Een transportbedrijf moet alle gewerkte uren van de chauffeurs uitbetalen. De eerdere uitspraak die een rechter hierover heeft gedaan, is onlangs definitief geworden nu de transporteur de wettelijke beroepstermijn bij de Hoge Raad heeft laten verlopen. Hierdoor is de kans dat andere transportbedrijven met soortgelijke regelingen alsnog overuren moeten uitbetalen, aanzienlijk gestegen. Jarenlang betaalde het […]

Lees meer

eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan! Zzp’ers en eenmanszaken? Hebt u een eenmanszaak? Of bent u zzp’er? Dan kunt u bij de Belastingdienst eHerkenning nog niet gebruiken. U logt in met […]

Lees meer
Pagina 2 van 29