Werkgever nieuws

Reorganisatie: opzegverbod zieke werknemer

Vanaf 1 juli 2015 kunt u bij een bedrijfseconomisch ontslag zieke werknemers niet meer ontslaan, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Alleen bij een algehele bedrijfsbeëindiging kunt u de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer nog opzeggen. Daarnaast zijn OR-leden en zwangere werkneemsters nu nog beschermd tegen ontslag, maar vanaf 1 juli kan de arbeidsovereenkomst met een OR-lid […]

Lees meer

Belastingvrij stoppen met roken

Wist u dat u onbelast een cursus stoppen met roken mag aanbieden aan uw werknemers? Dat kan echter alleen als de cursus kwalificeert als arbovoorziening en u voldoet aan twee voorwaarden: 1.         U neemt het initiatief voor de cursus. 2.         De cursus maakt deel uit van het arboplan van uw onderneming. Voorheen was alleen het […]

Lees meer

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap

Vier keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit die gericht is op salarissen en aanverwante zaken omtrent het werkgeverschap. Via de onderstaande link kunt u de laatste editie van deze nieuwsbrief bekijken. Klik hier om de nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap (editie juni 2015) te openen. Meer weten? Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding […]

Lees meer

Subsidie praktijkleren? Wees er op tijd bij!

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015, dan kunt u deze aanvragen vanaf 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015 (vóór 17.00 uur). Wees er op tijd bij, […]

Lees meer

Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever

Het is u vast niet ontgaan: vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Bent u een kleine werkgever, is uw financiële situatie niet rooskleurig en moet u daarom noodgedwongen uw werknemer ontslaan, dan bent u mogelijk een […]

Lees meer

Zonder volledig verzoek geen ontslag

Vanaf 1 juli 2015 treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Dan bepaalt de reden van ontslag de te volgen route. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Voor die ontslagprocedure geldt een aantal regels. Zo moet u in uw verzoek om toestemming van het UWV […]

Lees meer

Lagere transitievergoeding? Houd u aan de voorwaarden!

Per 1 juli 2015 maakt de huidige ontslagvergoeding plaats voor de transitievergoeding. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten komen in mindering op de transitievergoeding, mits voldaan wordt aan diverse voorwaarden. Die voorwaarden zijn recent opnieuw gepubliceerd en staan nu vast. Daarom zetten wij ze nogmaals voor […]

Lees meer

Personeel inlenen: voorkom aansprakelijkheid

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft. Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. […]

Lees meer

Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan weer iets omhoog per 1 juli 2015. Als werkgever bent u verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen. Ook moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Daarom alvast de bedragen per 1 juli 2015. Stijging minimumloon De brutobedragen van […]

Lees meer

Wat is een zakelijke maaltijd?

U kunt onder de werkkostenregeling een zakelijke maaltijd onbelast aan uw werknemers vergoeden of verstrekken. Maar wat is eigenlijk een zakelijke maaltijd? Tijdelijke verblijfkosten Voor een aantal vergoedingen bestaan gerichte vrijstellingen. Zo ook voor zakelijke maaltijden. Het vergoeden van dergelijke maaltijden is onbelast. Hiervan is allereerst sprake als de maaltijd een onderdeel is van tijdelijke […]

Lees meer

Ontslag nu of na 1 juli 2015?

Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. De huidige ontslagvergoeding maakt dan plaats voor de transitievergoeding. Wat nu als u de (tijdelijke) dienstbetrekking van uw werknemer wenst te beëindigen? Is het dan financieel gunstiger om de werknemer nu te ontslaan of juist te wachten tot na 1 juli 2015? Het antwoord op die […]

Lees meer

Een nieuwe stap in flexibel werken

Werknemers kunnen straks een verzoek indienen bij hun werkgever voor andere werktijden en een andere arbeidsplaats. De Eerste Kamer heeft namelijk op dinsdag 14 april 2015 ingestemd met de Wet flexibel werken die de Wet aanpassing arbeidsduur zal gaan opvolgen.   Flexibel werken Flexibel werken is tegenwoordig de trend en om dit te bevorderen is er […]

Lees meer

Sneller langer doorwerken

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 stapsgewijs versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Tweede Kamer heeft hier op 26 maart 2015 mee ingestemd. De huidige overbruggingsregeling die in 2019 zou eindigen, wordt verruimd en verlengd tot 2023.   De verhoging van de AOW-leeftijd betekent dat u langer moet doorwerken voordat […]

Lees meer

Onbelaste vergoeding ook voor de meerijder

Carpoolen is helemaal van deze tijd. Gezamenlijk rijden naar het werk is goed voor het milieu, over het algemeen gezellig en het bespaart benzine en andere kosten. Wist u dat u, naast de bestuurder van de auto ook de meerijdende werknemer een onbelaste kilometervergoeding van 0,19 per kilometer mag geven? Er zit echter wel een […]

Lees meer

Scholing en personeel: de overheid betaalt mee

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie wordt sinds 2014 verstrekt en is de vervanger van de tot en met 2013 geldende afdrachtvermindering onderwijs. De subsidieregeling kent minder doelgroepen en andere voorwaarden dan de afdrachtvermindering onderwijs. In dit artikel gaan wij nader […]

Lees meer

WKR en de internet- en telefoonaansluiting thuis

Uw werknemer werkt regelmatig vanuit huis. Mag u de internetaansluiting dan onbelast vergoeden? Ja, maar alleen als u het nodig vindt dat uw werknemer thuis werkt. De aansluiting voor de vaste telefoon is niet belastingvrij. Internetaansluiting Met ingang van dit jaar kent de werkkostenregeling het noodzakelijkheidscriterium. Kort gezegd betekent dit criterium dat een vergoeding of […]

Lees meer

Subsidie praktijkleren: gratis voorlichtingsbijeenkomsten

Wilt u als werkgever meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bijvoorbeeld of u hier gebruik van kunt maken, het verloop van de aanvraagprocedure en de administratieve vereisten? Om werkgevers te informeren over deze subsidieregeling organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gratis voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende data en locaties. Tip: U kunt zich aanmelden voor een […]

Lees meer

Wijzigingen regels kort- en langdurend zorgverlof

Per 1 juli 2015 veranderen de regels voor kortdurend en langdurend zorgverlof. Wat moet u weten? Kortdurend zorgverlof Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg te geven aan inwonende (pleeg- of adoptie)kinderen, de partner of ouders. Deze groep wordt vanaf 1 juli 2015 verruimd (zie hierna). Als werkgever betaalt u minstens 70% van […]

Lees meer

Personeelsfeest op externe locatie toch belast

De Belastingdienst is op 17 maart teruggekomen op een eerdere uitspraak met betrekking tot vrijstelling van personeelsfeesten. Met als gevolg dat het hapje, het lopende buffet, de drankjes, de reiskosten en eventuele overnachtingskosten toch over het algemeen niet buiten de heffing zullen blijven. Personeelsfeest aansluitend op studiedag toch belast Als u een studiedag op een […]

Lees meer

Factsheets voor werknemers en werkgevers

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels voor het verlengen en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit heeft ook grote impact voor uitzendkrachten, oproepkrachten en payrollmedewerkers. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft handige factsheets gepubliceerd waarin staat beschreven waar u rekening mee moet houden. Uitzendkrachten […]

Lees meer
Pagina 23 van 24