Werkgever nieuws

Loonkostenvoordeel voor werkgever vanaf 2017

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon hebben vanaf 2017 een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 1,01 per verloond uur. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Wet tegemoetkoming loondomein’, dat op Prinsjesdag is aangeboden. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Het loonkostenvoordeel wordt lage-inkomensvoordeel (LIV) genoemd. Het […]

Lees meer

Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk. Ongewenste route Werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, kunnen per 1 januari 2016 voor één jaar overstappen naar UWV en zo profiteren van een lage minimumpremie, […]

Lees meer

Bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft uw werknemer een bedenktijd van twee weken. Als werkgever moet u hem hierop wijzen. Doet u dit niet dan heeft de werknemer een langere bedenktermijn. Ontslag met wederzijds goedvinden Per 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Zo heeft de ontslagvergoeding plaatsgemaakt voor de transitievergoeding en bepaalt de reden […]

Lees meer

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers

Per 1 januari 2016 krijgt u te maken met nieuwe verplichtingen. Enkele maatregelen uit de Wet aanpak Schijnconstructies treden dan in werking. Het gaat om girale betaling van het wettelijk minimumloon en een specificatie van een kostenvergoeding op de loonstrook. Girale betaling Het is vanaf volgend jaar niet meer toegestaan het minimumloon aan uw werknemer […]

Lees meer

September uitbetalingsmaand voor tegemoetkoming arbeidsongeschikten

UWV betaalt eind september de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV dan komt de tegemoetkoming binnen op uw rekening. Aan u vervolgens de taak om de tegemoetkoming over te maken op de rekening van de werknemer. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten Heeft u een arbeidsongeschikte werknemer dan heeft deze […]

Lees meer

Werkgevers: tegengaan misbruik werkkostenregeling

Minder inkomstenbelasting bijbetalen over bijzondere beloningen De verwerking van de inkomensafhankelijke arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen heeft tot gevolg dat de loon- en de inkomstenbelasting vaak niet aansluiten. De loonbelastingtabellen voor bijzondere beloningen worden daarom aangepast. Hierdoor zal de inkomstenbelasting beter aansluiten op de loonheffing. Aanscherpen gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling Werkgevers kunnen vergoedingen en verstrekkingen als […]

Lees meer

IPad toch computer en geen telefoon

Er is een einde gekomen aan de discussie of een iPad kwalificeert als communicatiemiddel of als computer. De Hoge Raad besliste vrijdag 11 september 2015 dat een iPad valt onder de categorie ‘computer en dergelijke apparatuur’. In september 2014 besliste Hof Amsterdam dat een iPad een communicatiemiddel is, omdat deze vanwege de beperkingen van een […]

Lees meer

Begin een uitzendbureau

Werkt uw onderneming met flexwerkers, dan bent u per 1 juli jl. gebonden aan de ketenregeling uit het nieuwe ontslagrecht: na drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar – waarbij tussenliggende perioden van zes maanden of korter meetellen in de keten – zit u vast aan een contract voor onbepaalde tijd. Kan dat ook anders, zonder dat […]

Lees meer

Nieuwe dagloongarantieregeling per 1 juli

Het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is per 1 juli jl. op een aantal punten gewijzigd. Deze wijziging ziet ook op de dagloongarantieregeling. De bedoeling van deze regeling is dat  werkhervatting tegen een lager loon, waaruit later een nieuw uitkeringsrecht ontstaat, niet leidt tot een lagere uitkering. Om voor de dagloongarantieregeling in aanmerking te komen is het niet […]

Lees meer

Wat kunt u vergoeden bij thuiswerken?

Werkt uw werknemer vanuit huis? Dan kunt u het thuiswerken faciliteren met internet en een telefoon. Let wel op dat deze fiscaal verschillend behandeld worden. Zo valt de vergoeding voor een internetaansluiting die uw werknemer nodig heeft om thuis te werken onder het noodzakelijkheidscriterium van de werkkostenregeling (WKR). Deze vergoeding is dan onbelast. Een vaste […]

Lees meer

Nasmaak voor bedrijfsbarbecue?

Het organiseren van een barbecue voor uw personeel zal dit jaar meer aandacht van u vragen. U komt fiscaal namelijk niet meer in aanmerking voor een vrijstelling, zoals u wellicht wel gewend was. In het kader van de werkkostenregeling (WKR) moet u nu nagaan of u de uitgave voor de barbecue als loon voor uw […]

Lees meer

Let op fiscale behandeling transitievergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 is de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Voor u als werkgever is het belangrijk te weten dat u de transitievergoeding fiscaal moet behandelen als loon uit vroegere dienstbetrekking. Transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn ook loon, maar dit ligt wel wat genuanceerder. Transitievergoeding Als werkgever bent […]

Lees meer

Extra bijeenkomst WWZ 22 juli a.s.

Wegens succes zullen wij nogmaals een bijeenkomst WWZ organiseren op woensdag 22 juli a.s. Wilt u graag alsnog geïnformeerd worden? Geef u dan nu alsnog op! Vanaf januari is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gedeeltelijk ingegaan en per 1 juli a.s. is er nog meer veranderd. Welke gevolgen heeft deze wet- en regelgeving voor u als […]

Lees meer

Let op fiscale behandeling transitievergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 is de transitievergoeding uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Voor u als werkgever is het belangrijk te weten dat u de transitievergoeding fiscaal moet behandelen als loon uit vroegere dienstbetrekking. Transitiekosten en inzetbaarheidskosten zijn ook loon, maar dit ligt wel wat genuanceerder. Transitievergoeding Als werkgever bent […]

Lees meer

Minder lang loon doorbetalen bij ziekte

De verplichte loondoorbetalingsperiode van twee jaar bij ziekte levert met name voor de kleine werkgever de nodige stress op. Bedrijven zijn hierdoor soms huiverig om mensen aan te nemen. Dat past niet in het beleid van het kabinet om meer mensen aan het werk te krijgen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoekt daarom […]

Lees meer

Over het nieuwe ontslagrecht en tijdelijke contracten

Vanaf 1 juli 2015 treden er weer nieuwe maatregelen in werking uit de Wet werk en zekerheid (WWZ). Welke dit zijn, leest u hieronder. Tip: Door de WWZ krijgt u te maken met een keur aan nieuwe regels. Kijk daarom voor meer wegwijs ook eens op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl. Ontslagroute Er is voortaan één vaste […]

Lees meer

Modelovereenkomsten in plaats van VAR: wat is nieuw vanaf 2016

1 januari 2016 gaan modelovereenkomsten de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie. Als opdrachtgever krijgt u dus een grotere verantwoordelijkheid dan nu bij de huidige VAR-systematiek. Wat die gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoudt, werd onlangs verduidelijkt. Modelovereenkomst In april van dit jaar presenteerde staatssecretaris […]

Lees meer

Subsidie praktijkleren: aanvraagperiode gestart

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling: de subsidieregeling Praktijkleren. Kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren voor het studiejaar 2014/2015, dan kunt u deze aanvragen vanaf 2 juni 2015 tot en met 15 september 2015 (vóór 17.00 uur), via de website van RVO.nl. […]

Lees meer

Bijeenkomst Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Vanaf januari is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gedeeltelijk ingegaan. En per 1 juli a.s. gaat er nog meer veranderen! Welke gevolgen heeft dit voor u als werkgever? De mogelijkheden om lang op tijdelijke contracten te werken worden beperkt, werknemers met een tijdelijk contract krijgen recht op een zogenoemde transitievergoeding (mits zij voldoen aan […]

Lees meer

Ingewikkelde regels UWV en strenge wetten: voorkom sancties

“Ik heb alles gedaan om mijn langdurig zieke werknemer te re-integreren: ik heb aangepast werk en een andere functie aangeboden, zelfs via een klant van mij. Ik heb een re- integratieverslag gemaakt en opgestuurd. Nu zegt het UWV dat ik niet genoeg re-integratie-inspanningen heb verricht en krijg ik een loonsanctie opgelegd. Wat heb ik verkeerd […]

Lees meer
Pagina 23 van 25