Werkgever nieuws

Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober

Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen. NOW 1.0 De NOW 1.0 is de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor […]

Lees meer

NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de NOW 3.0 zijn bekendgemaakt. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit? Omzetverlies en omvang tegemoetkoming De NOW 3.0 strekt zich uit over een periode van drie keer drie maanden, in totaal de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Er bestaat in de eerste periode (oktober t/m december […]

Lees meer

Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals het voorlopig schrappen van de vermogenstoets bij de Tozo 3.0, de steun voor zelfstandig ondernemers.   Tozo 3 De Tozo 3.0-regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, wordt verlengd tot 1 […]

Lees meer

Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer

Het kabinet wil de bestaande scholingsvrijstelling verruimen. Mede in het licht van de huidige coronacrisis moet dit ervoor zorgen dat scholingskosten per 2021 ook onbelast kunnen worden vergoed voor ontslagen werknemers. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken. Scholingsvrijstelling De belastingwetgeving kent nu ook een vrijstelling voor scholingskosten, maar deze is beperkt tot werknemers. Het […]

Lees meer

Binnenkort in Loket: betalen via iDeal

De loonaangifte raadplegen in Loket.nl, het SEPA bestand downloaden en vervolgens inlezen bij uw bank. Dat kan straks nog makkelijker. In de nieuwe versie van Loket.nl wordt het mogelijk om direct bij het loonaangiftebestand op ‘iDEAL betaling’ te klikken. Eigenlijk werkt het precies hetzelfde als bij een online aankoop. U hoeft dan alleen nog uw […]

Lees meer

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap

Wat speelt er op het gebied van werkgeverschap? In onze nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap hebben wij de laatste fiscale actualiteiten en wijzigingen voor u als werkgever op een rij gezet. Ga naar nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap > Vragen of meer weten? Neemt u gerust contact op met onze loonafdeling (tel. 0315 – 270 000) of met […]

Lees meer

Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK

Het kabinet wil vanaf volgend jaar investeringen aanjagen door invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit plan is op Prinsjesdag bekend gemaakt. Met de BIK is jaarlijks € 2 miljard gemoeid.   Coronacrisis De BIK is bedoeld als extra stimulans voor bedrijven, aangezien er vanwege de coronacrisis minder wordt geïnvesteerd. De BIK is dan ook […]

Lees meer

Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting?

Om de koopkracht te stimuleren en de inkomens te sturen, worden ook volgend jaar weer de schijven, kortingen en tarieven van box 1 aangepast. Dit staat in het Belastingplan 2021. Hoe komen de cijfers van box 1 er in 2021 uit te zien?   Arbeidskorting extra verhoogd De algemene heffingskorting stijgt iets en de arbeidskorting […]

Lees meer

Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt per 2021 vanaf een loonsom boven de € 400.000 iets verlaagd. Met de verlaging wordt een verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten gefinancierd. Voor de eerste € 400.000 zal de vrije ruimte in 2021 1,7% bedragen. Dit staat in het Belastingplan 2021. Werkkostenregeling Werkgevers kunnen via de werkkostenregeling […]

Lees meer

Transitievergoeding kan toeslagen verminderen

Werknemers die na ontslag een transitievergoeding krijgen, ontvangen vaak minder hoge toeslagen. Staatssecretaris van Huffelen van Financiën vindt dit niet ongewenst. Dit antwoordt hij op Kamervragen.   Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig als uitgangspunt recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder meer aan te merken als tegemoetkoming voor de periode waarin de […]

Lees meer

Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete

Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat u erop toeziet dat uw opdrachtnemer zich aan alle regels op het […]

Lees meer

Dans- en toneelcao met minimumtarief zzp’er

De cao voor dans- en toneelgezelschappen bevat een bepaling met een minimumtarief voor zzp’ers. Minister Koolmees heeft de cao algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao voor de gehele bedrijfstak geldt. Minimumtarief 140% Volgens de cao moeten zzp’ers tenminste 140% van het cao-loon verdienen. De opslag van 40% is bedoeld om extra kosten van […]

Lees meer

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden? Onderzoek Nibud Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kost thuiswerken zo’n € 2 per dag. Voor werknemers die dit jaar enkele maanden thuiswerken, lopen de […]

Lees meer

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen

U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn uitbetaald. De compensatieregeling is tot stand gekomen om een einde te maken aan de zogeheten […]

Lees meer

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?   NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie […]

Lees meer

Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV

Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het jeugd-LIV is aangepast. LIV Het LIV is voor dit jaar vastgesteld […]

Lees meer

Vallen extra inkomsten uit loondienst onder winst zzp’er?

Veel zzp’ers hebben, naast hun reguliere werkzaamheden, een extra parttimebaan in loondienst. Soms vallen deze extra inkomsten onder de winst, de absorptietheorie. Wat houdt deze theorie in, wanneer kun je deze toepassen en wat is het voordeel?   Absorptietheorie? De absorptietheorie betekent dat looninkomsten onder voorwaarden als winst kunnen worden aangemerkt. Het voordeel hiervan is, […]

Lees meer

Maaltijdbezorging: cao horeca of toch contractcatering?

De coronacrisis had direct grote gevolgen voor de horecabranche. Veel van de normale bedrijfsactiviteiten waren niet meer toegestaan, zodat vele horecaondernemers overstapten op het (tijdelijk) bezorgen van onder meer maaltijden. Welke cao is dan van toepassing? In de horecasector is niet alleen de horeca-cao relevant. In sommige situaties is de cao voor de contractcateringbranche van […]

Lees meer

NOW terugbetalen of niet? Check het online

Heeft u als ondernemer in deze coronacrisis de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, de NOW, aangevraagd? Dan kunt u zelf online checken of de ontvangen bedragen al dan niet juist zijn. U ontvangt de NOW namelijk eerst als voorschot en u ontvangt pas daarna een definitieve berekening. NOW 1.0 en 2.0 De NOW kent twee varianten. […]

Lees meer

IJsje van de zaak ook voor personeel thuis?

Nederland gaat nog steeds gebukt onder tropische temperaturen. Natuurlijk wilt u dat uw werknemers het hoofd koel houden. Diegenen die nu bij u op de zaak werken trakteert u misschien wel een op een ijsje van de zaak. En uw medewerkers die thuis aan het werk zijn dan? Consumpties vrijgesteld Een drankje of ijsje van […]

Lees meer
Pagina 3 van 19