Werkgever nieuws

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde […]

Lees meer

Vraag subsidie Praktijkleren derde leerweg vóór 1 februari aan

Werkgevers kunnen de subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen tot en met 31 januari 2022, 17.00 uur. Dit kan digitaal via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).   Wanneer subsidie? De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die uw bedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student […]

Lees meer

Deadline aanvraag NOW en TVL!

Heeft u recht op NOW voor de maanden november en december 2021 en/of de TVL voor het vierde kwartaal van 2021? En heeft u deze nog niet aangevraagd? Dan is haast geboden. De deadline voor de aanvraag van de TVL verloopt op 11 februari 2022 en voor de betreffende NOW staat de deadline op 31 […]

Lees meer

Werkgevers verplicht om CO2-uitstoot personeel bij te houden

Werkgevers worden in de nabije toekomst verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te gaan houden. Een nieuwe wet die volgt uit het Klimaatakkoord is in voorbereiding en had dit jaar al in moeten gaan. Dit is echter nog niet gebeurd vanwege de lange kabinetsformatie.   Uitstoot als gevolg van zakelijk reizen De bij […]

Lees meer

Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk

Met terugwerkende kracht – vanaf 1 januari 2020 – is het standpunt over de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) bij tijdelijke urenuitbreiding gewijzigd. Dat heeft het vorige kabinet nog bepaald. Heeft u daardoor te veel AWf-premie betaald? Dan kunt u de te veel betaalde premie terugkrijgen. Wat is gewijzigd? Het oorspronkelijke standpunt was dat […]

Lees meer

Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

Per 1 januari 2022 is de werkwijze rond ziekmelding en de verrekening van loonkostensubsidie bij ziekte gewijzigd. Hierdoor wordt het voor u als werkgever eenvoudiger om iemand met loonkostensubsidie in dienst te nemen.   Hoe was het voorheen geregeld? Tot en met 31 december 2021 moest een werkgever een werknemer voor wie hij loonkostensubsidie ontvangt […]

Lees meer

Top 10 wijzigingen 2022 voor de werkgever

Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga, van de thuiswerkregeling tot coronagerelateerde maatregelen. Welke tien wijzigingen springen in het oog? 1. Wijziging werkkostenregeling 2022 Per 1 januari 2022 is de vrije ruimte binnen de WKR weer verlaagd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de […]

Lees meer

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Heeft een werknemer over 12 maanden een hoger loon dan dit bedrag, dan telt het hogere loon. Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Is sprake van een beëindiging van het dienstverband op initiatief van u als werkgever -en soms op […]

Lees meer

Alleen vast loon bepalend voor toepassen ‘30%-regeling’

Buitenlandse werknemers waarvoor u de 30%-regeling wilt toepassen, moeten een vast loon genieten dat voldoet aan de daarvoor bepaalde fiscale norm. Variabele loonelementen tellen daarvoor niet mee. 30%-regeling Volgens de 30%-regeling mag u voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers […]

Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2022

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze voor u en uw werknemers in? Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat zes tot […]

Lees meer

Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld

Het UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. De premies voor 2022 zijn kortgeleden gepubliceerd op de website van het UWV. Voor wie? Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Bent u zelfstandige, ontwikkelingswerker, alfahulp of werkt u momenteel niet? Dan heeft u de mogelijkheid om u onder bepaalde voorwaarden bij het […]

Lees meer

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

Als werkgever kunt u het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Onlangs zijn de uurloongrenzen voor 2022 bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uurloongrenzen per 1 januari 2022 Het LIV is net als het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) en de loonkostenvoordelen […]

Lees meer

Fiscale behandeling grensarbeider verlengd t/m 31 maart 2022

De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel geheel of deels thuis werken, is verlengd tot en met 31 maart 2022. Dit geldt zowel voor grensarbeiders uit België als uit Duitsland. Thuiswerken niet anders belasten Nederland heeft met België en Duitsland voor grensarbeiders in loondienst al eerder afgesproken dat de dagen […]

Lees meer

Controleer jaarlijkse beschikking Whk-premie

Heeft u onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doet u er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Gedifferentieerde Whk-premie Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin […]

Lees meer

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,5% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 49,5%? Schijventarief In de loonbelasting, maar ook in de inkomstenbelasting, kennen we een zogenaamd schijventarief. Vanaf een bepaald inkomen wordt een bepaald belastingtarief […]

Lees meer

Is er ruimte voor een eindejaarsbonus?

Geeft u uw personeel dit jaar een eindejaarsbonus? Check dan of u nog ruimte heeft in de werkkostenregeling. Hiermee kunt u flink wat belasting besparen. Vrije ruimte werkkostenregeling Via de WKR kunt u uw werknemers belastingvrij allerlei zaken, zoals een kerstpakket maar ook een eindejaarsbonus, belastingvrij verstrekken. U beschikt daarbij over een vrije ruimte die […]

Lees meer

Viert u dit jaar toch kerst met uw personeel?

Vanwege corona viert dit jaar niet iedere werkgever kerst met zijn personeel. Voor degenen die dat wel doen, bijvoorbeeld met een kerstlunch, is het even van belang na te denken over een fiscaal handige aanpak. Op de werkplek? Fiscaal is het om te beginnen van belang of u het kerstfeest al dan niet op de […]

Lees meer

Verruiming NL Leert Door: sectoraal maatwerk

De subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ is per 6 december 2021 op een aantal punten verruimd. Via deze regeling kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector.   Ook voor werklozen Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en O&O-fondsen maatwerktrajecten opzetten ter […]

Lees meer

Rekenregels daglonen 2022 bekend

De nieuwe rekenregels per 1 januari 2022 zijn bekendgemaakt. Door de stijging van het bruto wettelijk minimumloon met 1,41% per 1 januari 2022 gaan het maximumdagloon en ook het maximumpremieloon voor 2022 omhoog. De rekenregels zijn bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maximumdagloon omhoog In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt […]

Lees meer

Definitieve NOW Q4 2020 nu aanvragen

Werkgevers die in het vierde kwartaal van vorig jaar, 2020, NOW 3.1 hebben aangevraagd, kunnen hun definitieve aanvraag indienen voor die periode. U heeft nog wel even de tijd, want dit kan tot en met 22 februari 2023.   NOW 3.1 De NOW 3.1 voorzag in een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonkosten. De […]

Lees meer
Pagina 4 van 29