Werkgever nieuws

TVL aanvragen vanaf 15 februari

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur via rvo.nl/tvl een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, start later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van […]

Lees meer

Heeft u al een vertrouwenspersoon?

Als het aan het kabinet ligt wordt iedere organisatie verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen en te zorgen dat iedere werknemer een wettelijk recht krijgt op toegang tot een vertrouwenspersoon. Het kabinet heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Dit moet ongewenste omgangsvormen op de werkvloer terugdringen en bijdragen aan een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Tevens […]

Lees meer

Vergeet eindheffing WKR niet in loonaangifte februari

De eindheffing voor de werkkostenregeling moet u dit jaar uiterlijk meenemen in het tweede aangiftetijdvak voor de loonheffing. Voor veel ondernemers zal dit de aangifte van februari zijn, die u in maart moet indienen en betalen. Werkkostenregeling Via de WKR kunt u zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. Vergoedingen en verstrekkingen die binnen […]

Lees meer

Personeel thuis vanwege het weer? Mogelijk recht op WW

Een werknemer die als gevolg van onwerkbaar weer, zoals vorst, ijzel en sneeuw niet kan werken, heeft mogelijk recht op een WW-uitkering. In dit verband wordt gesproken over een bijzondere WW-uitkering en deze duurt voor zolang deze omstandigheden spelen.   In de cao of arbeidsovereenkomst staat of en wanneer uw bedrijf in aanmerking komt voor […]

Lees meer

Vergoeding en belastingvrije coronatest en vaccin

Werkgevers kunnen hun personeel belastingvrij laten testen op corona en kunnen onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor in opdracht van het bedrijf uitgevoerde testen. Als personeel in aanmerking komt voor het coronavaccin, kunnen werkgevers ook de eventueel hiermee samenhangende kosten belastingvrij vergoeden. Arbovoorzieningen De kosten van een test en vaccin zijn aan te merken als […]

Lees meer

Administratie loonbelasting tot 1 juli soepeler

Als werkgever heeft u voor de loonbelasting te maken met tal van administratieve verplichtingen. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is versoepeling van een aantal van deze verplichtingen verlengd tot 1 juli 2021.   Administratieve verplichtingen Administratieve verplichtingen hebben vaak te maken met het correct kunnen inhouden van loonheffing en premies werknemersverzekering. Zo moet u van uw […]

Lees meer

Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie beschikbaar

De overheid heeft op de site Ondernemersplein van de KvK de webmodule geopend waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.   Arbeidsrelatie, ja of nee? Als u iemand inhuurt voor bepaalde werkzaamheden, is soms onduidelijk of er sprake […]

Lees meer

Is de concernregeling WKR ook voor u voordelig?

Als u meerdere bv’s heeft, kunt u ook dit jaar weer gebruikmaken van de concernregeling in de werkkostenregeling, de WKR. Maar is dat wel zo voordelig? Werkkostenregeling Via de WKR kunt u allerlei zaken belastingvrij vergoeden of verstrekken aan uw personeel. Denk aan het kerstpakket, waarover u uw personeel natuurlijk geen belasting wilt laten betalen. […]

Lees meer

Advieswijzer Werkkostenregeling 2021

Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2020 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer. De regels op […]

Lees meer

Premie Zvw dit jaar fors omhoog

De premies Zorgverzekeringwet (Zvw) gaan dit jaar flink omhoog, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Ook het maximumpremieloon, het maximum waarover de premie verschuldigd is, stijgt. Premie werknemers De Zvw-premie voor werknemers stijgt dit jaar van 6,7% naar 7%. Dat komt neer op een stijging van 4,5%. De premies worden door de werkgever betaald. Zelfstandigen […]

Lees meer

Fiets van de zaak: wat kunt u met de cafetariaregeling?

Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage zoomen we in op de vraag of je hiervoor ook een cafetariaregeling kunt gebruiken. Cafetariaregeling Met een zogenaamde cafetariaregeling kunt u als […]

Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2021

In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het ontslagrecht per 1 januari 2021. Hierbij moet u denken aan: ontslagregels transitievergoeding   Ook zullen de beide compensatieregelingen transitievergoeding – zoals die vanaf 1 april 2020 respectievelijk 1 januari 2021 van kracht zijn geworden – de revue passeren. 1. Ontslagregels Ontslagroute […]

Lees meer

Forse uitbreiding steunpakket: er wijzigt veel!

Ondernemers die vanwege de coronamaatregelen fors gedupeerd worden, krijgen opnieuw financiële compensatie. Bestaande maatregelen worden verbeterd en nieuwe geïntroduceerd.   Tegemoetkoming loonkosten De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt niet versoberd maar juist verruimd. Zo gaat de maximale compensatie 85% bedragen in plaats van 80% nu, bij 100% omzetverlies. De voorziene vermindering van […]

Lees meer

Sluitende kilometeradministratie niet altijd vereist

Als u een auto van de zaak rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen als u de auto in het jaar niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Dit moet u wel kunnen bewijzen. Een sluitende kilometeradministratie is daartoe erg nuttig, maar niet in alle gevallen een vereiste.   Minder dan 500 km privé […]

Lees meer

Fiets van de zaak? De fietsregeling en de WKR

Vanaf 2020 geldt er een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Maar kun je hiervoor ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken? De bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs voor het ter beschikking stellen van […]

Lees meer

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700 naar € 1.800. Onder welke voorwaarden mag u deze vergoeding verstrekken? Jaarlijkse indexering U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2020 bedroeg die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 170 per maand […]

Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € 46.000. Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare […]

Lees meer

Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd

De nieuwe salariseisen voor kennismigranten zijn bekend. Deze normen zijn van toepassing voor werknemers van buiten Europa die in Nederland bij een werkgever aan de slag gaan als kennismigrant.     Jaarlijkse verhoging Wanneer u de kennismigrantenregeling voor buitenlandse werknemers wil toepassen, mag dat alleen als uw werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. […]

Lees meer

Geen mondkapje, geen loon

De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als chauffeur voor een banketbakkerij.   Instructierecht De werkgever had het dragen van een mondkapje verplicht gesteld voor al zijn personeelsleden […]

Lees meer

Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?

Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Het lage bijtellingspercentage van 7% maakt de fiets een aantrekkelijke voorwaarde. In dit artikel gaan we dieper in diverse mogelijkheden die u als werkgever hebt ten aanzien van het fietsgebruik. Niet alle vormen vallen namelijk onder de lage bijtelling. ‘Verstrekken’ In de loonbelastingwetgeving […]

Lees meer
Pagina 5 van 24