Werkgever nieuws

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.     Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels Transitievergoeding Ook zal de compensatieregeling transitievergoeding die vanaf 1 april 2020 van kracht wordt de revue […]

Lees meer

Advieswijzer Flexibele arbeid 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).     Hierbij moet u denken aan: Oproepkrachten Ketenregeling Payrolling WW-premie Versterking rechten oproepkrachten Werkt u met oproepkrachten, bijvoorbeeld via een nulurencontract of […]

Lees meer

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.   Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Als het […]

Lees meer

Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte

Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken. BUA De btw op uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken is niet altijd aftrekbaar, ook niet als u gewoon prestaties verricht die belast zijn met btw. De […]

Lees meer

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.   Fietsregeling De nieuwe fietsregeling komt er in het kort op neer dat voor een ter beschikking […]

Lees meer

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid. Contracting: het uitbesteden van werk Bij contracting worden door de opdrachtgever werkzaamheden, werkprocessen of bepaalde activiteiten uitbesteed aan een ander […]

Lees meer

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

1 Wijzigingen werkkostenregeling 2020 Vanaf dit jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. De stijging van de vrije ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf maximaal € […]

Lees meer

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap

Wat speelt er op het gebied van werkgeverschap? In onze nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap hebben wij de laatste fiscale actualiteiten en wijzigingen voor u als werkgever op een rij gezet. Bekijk de nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap. In deze nieuwsbrief: Varia loon- en premieheffingen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Vervoer Werkkostenregeling Wet tegemoetkomingen loondomein Wet DBA Varia […]

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling

De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt? Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder andere te zien als tegemoetkoming voor de […]

Lees meer

Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer?

Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting.   Loonheffingskorting De loonheffingskorting bestaat voor werknemers in ieder geval uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Beide […]

Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000. Verhoging De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse […]

Lees meer

Salariseisen kennismigranten hoger in 2020

Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie. Bedragen per 1 januari 2020 Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf, gelden de volgende minimumsalarissen per maand: 2019 2020 […]

Lees meer

Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. Dit heeft minister Koolmees bekend gemaakt.   Lage WW-premie Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het […]

Lees meer

Tijdelijke uitbreiding uren: let op bij meer dan 30% verloonde uren

Heeft uw werknemer een contract van minder dan 35 uur? En ontvangt deze werknemer (tijdelijk) 30% meer loon dan in het contract is overeengekomen? Tref dan maatregelen om een hoge WW-premie te voorkomen. Lage WW-premie voor vast contract In het kader van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt vanaf 2020 de WW-premie bepaald […]

Lees meer

Nieuwe cao horeca: 3% loonsverhoging

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden CNV en FNV hebben een nieuwe horeca-cao afgesloten. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar. Het akkoord wordt momenteel voorgelegd aan de achterban van de betrokken partijen. In de nieuwe cao is onder meer een loonsverhoging afgesproken van in […]

Lees meer

Hoeveel betaalt de fiscus mee aan het kerstpakket?

Traditiegetrouw ontvangen de meeste werknemers en relaties dit jaar weer een kerstpakket. Welk deel komt daarbij voor rekening van de fiscus? Onbelast kerstpakket De kerstpakketten voor uw personeel zijn in beginsel belast, wat betekent dat u loonheffing moet inhouden. Natuurlijk wilt u dit niet, en dus kunt u de kerstpakketten beter onderbrengen in de werkkostenregeling. […]

Lees meer

De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding.   Recht op transitievergoeding per eerste werkdag Het recht op een transitievergoeding bij ontslag door de werkgever ontstaat vanaf de eerste […]

Lees meer

Primeur! Vergoeding zzp’er in cao architecten

Voor het eerst is in een cao een vergoeding opgenomen voor zzp’ers. In de cao voor architecten is de vergoeding bepaald op 150% van het salaris van een vergelijkbare architect in loondienst.   Kabinetsplannen De afspraak speelt in op de kabinetsplannen om de arbeidsvoorwaarden voor zzp’ers te verbeteren. Zo kan tegenwoordig zekerheid verkregen worden over […]

Lees meer

Premiedifferentiatie WW en fietsregeling in 2020?

De Belastingdienst heeft de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. U kunt de nieuwsbrief downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl, zoekterm ‘nieuwsbrief loonheffingen 2020’).   Info voor werkgevers De Nieuwsbrief Loonheffingen is een informatiebron voor werkgevers bij de inhouding en afdracht van loonheffingen. De nieuwsbrief verschijnt een aantal keer per jaar. Premiedifferentiatie De nieuwsbrief […]

Lees meer

Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest?

Sinterklaas is afgelopen weekend in ons land aangekomen. Bezoekt hij ook dit jaar weer uw bedrijf om de kinderen van uw werknemers te trakteren? Of trakteert hij uw werknemers? Doe dit dan fiscaal vriendelijk. Op de werkplek? De bijdrage van de fiscus aan uw sinterklaasfeest is het grootst als u het organiseert op de werkplek. […]

Lees meer
Pagina 5 van 16