Werkgever nieuws

De nieuwe fietsregeling: voor welke fiets en tegen welke waarde?

Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. Voor welke fietsen geldt de regeling en welke waarde hanteert u dan? Er bestaat geen wettelijke definitie van wat een fiets is. Voor de […]

Lees meer

Aanvraag NOW 3.0 start 16 november

Vanaf maandag 16 november kunnen werkgevers bij het UWV de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 3.0 voor de eerste periode aanvragen. De NOW 3.0 is een tegemoetkoming in de loonsom voor de periode oktober t/m juni 2020 die in drie delen kan worden aangevraagd. Let op! De aanvraag voor deze eerste periode van oktober t/m […]

Lees meer

Fiets van de zaak: een interessant alternatief?

Vanaf dit jaar geldt een nieuwe regeling voor de fiets de zaak. Die regeling maakt een eind aan allerlei administratieve ballast. Hoe werkt de regeling en is de fiets van de zaak voor uw werknemers of u interessant?   Administratieve rompslomp De oude fietsregeling bracht veel administratieve rompslomp met zich mee. Voordat de nieuwe regeling […]

Lees meer

Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd

De definitieve vaststelling en uitbetaling van de loonsubsidie NOW 2.0 is vertraagd. Reden is dat het UWV diverse regelingen rond de coronacrisis moet uitvoeren en hierdoor overbelast is geraakt.   Opening 15 april 2021 Zo wordt op dit moment de NOW 1.0 definitief vastgesteld en bereidt men zich voor op de NOW 3.0. De opening […]

Lees meer

Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd?

Als u na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW en aansluitend adequate maatregelen neemt, dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Dat is geregeld in een aanvulling op de Arbowet ingaande 13 oktober 2020. Voorwaarden voor korting Wanneer de Inspectie SZW in uw […]

Lees meer

NL leert door: in november gratis online leren

Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Later dit jaar is het daarom mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Ook is het straks weer mogelijk een ontwikkeltraject te volgen. Kosteloos online scholing De loopbaan- ofwel ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’. Het doel van dit programma is om […]

Lees meer

Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling?

Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid? Dienstbetrekking? Bepalend voor het antwoord voor werknemers is of er nog sprake is van een dienstbetrekking. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid of loopbaanonderbreking is dit nog steeds […]

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld

Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever kunnen vanaf 1 januari 2021 wel aangevraagd worden. Oorspronkelijk ook compensatie bij ziekte of gebreken Volgens het regeerakkoord kunnen werkgevers in twee situaties compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen. Sinds 1 […]

Lees meer

Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever

Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen. RI&E is wettelijk verplicht Het opstellen van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht […]

Lees meer

Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding

Wilt u afscheid nemen van een werknemer? Dan is het is van belang goed te kijken naar de van toepassing zijnde opzegtermijn in het arbeidscontract voor het berekenen van de transitievergoeding. Hanteert u geen of een kortere opzegtermijn dan is afgesproken in het arbeidscontract – ook wel onregelmatig opzeggen genoemd –, dan dient u toch […]

Lees meer

Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag

Wat zijn de regels voor het aanvragen van ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Waar moet u conform de UWV-richtlijnen op letten? Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie om een ontslagaanvraag in te dienen. Bij het aanvragen van dit ontslag is het van belang […]

Lees meer

Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 bedraagt het brutominimumloon € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag. Dit is slechts een verhoging van 0,29% ten opzichte van het brutominimumloon dat geldt sinds 1 juli van dit jaar. Het minimumloon wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast aan de cao-lonen. De […]

Lees meer

Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023

Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen. Gedifferentieerde Aof-premie De verlaging komt bovenop de geplande verlaging als gevolg van de in 2018 aangekondigde invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Dat is een tegemoetkoming aan […]

Lees meer

Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers

In de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat u voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie u de bonus heeft uitgekeerd. Daarnaast moet u de niet-werknemers schriftelijk mededelen dat over de bonus eindheffing is betaald. Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 Deze subsidieregeling is […]

Lees meer

Verdere voorwaarden BIK bekend

Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022.   Verrekenen met loonheffing De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is daardoor alleen interessant voor […]

Lees meer

Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober

Werkgevers die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen vanaf 7 oktober de definitieve vaststelling aanvragen. Vanaf die datum is op de site van het UWV het benodigde aanvraagformulier beschikbaar. Het UWV heeft maximaal één jaar de tijd om hierover te beslissen. NOW 1.0 De NOW 1.0 is de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor […]

Lees meer

NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de NOW 3.0 zijn bekendgemaakt. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit? Omzetverlies en omvang tegemoetkoming De NOW 3.0 strekt zich uit over een periode van drie keer drie maanden, in totaal de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Er bestaat in de eerste periode (oktober t/m december […]

Lees meer

Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het derde steunpakket voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Wel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, zoals het voorlopig schrappen van de vermogenstoets bij de Tozo 3.0, de steun voor zelfstandig ondernemers.   Tozo 3 De Tozo 3.0-regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, wordt verlengd tot 1 […]

Lees meer

Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer

Het kabinet wil de bestaande scholingsvrijstelling verruimen. Mede in het licht van de huidige coronacrisis moet dit ervoor zorgen dat scholingskosten per 2021 ook onbelast kunnen worden vergoed voor ontslagen werknemers. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken. Scholingsvrijstelling De belastingwetgeving kent nu ook een vrijstelling voor scholingskosten, maar deze is beperkt tot werknemers. Het […]

Lees meer

Binnenkort in Loket: betalen via iDeal

De loonaangifte raadplegen in Loket.nl, het SEPA bestand downloaden en vervolgens inlezen bij uw bank. Dat kan straks nog makkelijker. In de nieuwe versie van Loket.nl wordt het mogelijk om direct bij het loonaangiftebestand op ‘iDEAL betaling’ te klikken. Eigenlijk werkt het precies hetzelfde als bij een online aankoop. U hoeft dan alleen nog uw […]

Lees meer
Pagina 7 van 24