Werkgever nieuws

Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!

Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op staande voet is voor beide partijen ingrijpend. U moet dus zorgvuldig handelen. Wat zijn de vereisten voor ontslag op staande voet? Vereisten voor u als de werkgever Bij ontslag op staande voet komt het nauw. De […]

Lees meer

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,6% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 52%? In de loonbelasting, maar ook in de inkomstenbelasting, kennen we een zogenaamd schijventarief. Vanaf een bepaald inkomen wordt een bepaald belastingtarief toegepast, […]

Lees meer

Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering?

De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs bestaat niet meer, maar er worden nog wel talloze procedures over gevoerd. Daarbij staat vaak centraal hoeveel beroepspraktijkvorming (BPV) er moet zijn gevolgd. Tot 1 januari 2014 konden werkgevers gebruik maken van de Wet Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Voor werknemers die werken en leren in het bedrijf combineerden, kon een fiscale […]

Lees meer

Ook uitkering voor werkende partner in uw bedrijf?

De rechter heeft vorig jaar beslist dat een werknemer recht kan hebben op een uitkering bij bijvoorbeeld ontslag of ziekte, als de werknemer in dienst is bij iemand waarmee deze ook een affectieve relatie heeft. Waar hangt dit dan vanaf? Sinds vorig jaar is het uitgangspunt verlaten dat er geen gezagsverhouding bestaat als een werknemer […]

Lees meer

Wetswijziging WML voor de logistieke sector

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vanaf dat moment is het verplicht om over gewerkte overuren ook minimaal het WML te betalen. Wat verandert er voor werkgevers in de logistiek sector? Ten minste het wettelijk minimumloon Vanaf 2018 is het wettelijk verplicht om ook voor gemaakte overuren ten minste het […]

Lees meer

WBSO 2018: wees op tijd met uw aanvraag

Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw online-aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). WBSO De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) […]

Lees meer

Onbelaste bonus voor de dga

Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren? Vrije ruimte Volgens de werkkostenregeling mag u jaarlijks 1,2% van de totale loonsom van uw bv besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, de zogenaamde vrije ruimte. Bij een loonsom van bijvoorbeeld […]

Lees meer

Top zeven nieuwe plannen arbeidsmarkt

Het nieuwe kabinet wil veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke zijn deze? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 1. Cumulatiegrond voor ontslag Het huidige stelsel kent limitatieve ontslaggronden. Ontslag is alleen mogelijk als de gekozen ontslaggrond voldragen is. Een ontslag bij disfunctioneren is bijvoorbeeld alleen mogelijk als er voldoende dossieropbouw is waaruit het disfunctioneren blijkt en […]

Lees meer

Werkgever: bijeenkomst tips Loket

In de praktijk merken wij dat de mogelijkheden van uw personeelsadministratie in Loket vaak nog onderbenut worden. Hierbij nodigen wij u daarom uit voor een bijeenkomst op dinsdag 21 november 2017. Zodat u het maximale uit uw personeelsadministratie kunt halen. De bijeenkomst is zowel zinvol wanneer u reeds met Loket werkt, maar ook indien u nog niet met Loket werkt. Wist u bijvoorbeeld […]

Lees meer

Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon

Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, gaat vanaf 1 januari 2018 ook gelden voor elke overeenkomst tegen beloning. Wat dit voor u als opdrachtgever betekent, leest u hieronder. Uitbreiding minimumloon Opdrachtnemers die op basis van een overeenkomst tegen beloning werken, moeten vanaf 1 januari 2018 minstens het minimumloon verdienen. Deze overeenkomst kan een overeenkomst […]

Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2017

Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ingegaan. Te beginnen met zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in. De werknemer moet dit verlof aanvragen bij de werkgever met een verklaring […]

Lees meer

Detacheringsrichtlijn: speciale regeling voor transportsector

Onlangs hebben de Europese ministers van Sociale Zaken een akkoord bereikt over de herziening van de Detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat ‘gedetacheerde’ werknemers uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Geen overeenstemming De ministers konden echter geen overeenstemming bereiken over de toepasselijkheid van de herziene Detacheringsrichtlijn […]

Lees meer

Werkgever: tips voor gebruik Loket

Wanneer wij uw salarisverwerking verzorgen, heeft u vanuit ons kosteloos de beschikking tot het werkgeversloket van Loket. In de praktijk merken wij dat de mogelijkheden hiervan vaak nog onderbenut worden. Daarom bieden wij u een aantal handige tips. Zodat u het maximale uit uw personeelsadministratie kunt halen en zelf ook het gemak ervaart.  Wist u bijvoorbeeld dat…? […]

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000 naar € 79.000. Ook heeft het nieuwe kabinet aangekondigd deze transitievergoeding op verschillende punten te willen veranderen. Transitievergoeding Sinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een […]

Lees meer

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 zijn bekend. Deze bedragen worden halfjaarlijks aangepast. Er is een lichte stijging ten opzichte van 1 juli 2017. De brutobedragen van het volwassenminimumloon en het minimumjeugdloon worden telkens op 1 januari en op 1 juli aangepast aan de gemiddelde contractloonontwikkeling in Nederland.  […]

Lees meer

Extra administratie bij verlenging WW-uitkering

Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering bij werkloosheid. Deze keuze betekent wel extra administratieve werkzaamheden voor de werkgever. Aparte aangifte De inhouding van de premie vind plaats op het loon van de werknemer. De inhouding moet ook op de salarisspecificatie vermeld staan. Bovendien moet […]

Lees meer

WBSO-vereenvoudiging voor werkgevers op komst

In de Belastingplannen voor 2018 is een vereenvoudiging opgenomen voor de WBSO. Als innovatieve werkgever kunt u in 2019 eenvoudiger de gerealiseerde S&O-uren en gemaakte kosten en uitgaven doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Verplichte mededeling De voorgestelde vereenvoudiging is een administratieve lastenverlichting. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de WBSO (Wet Bevordering […]

Lees meer

Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers

De termijnen voor het doen van ziekteaangifte en herstelmeldingen aan het UWV door werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, worden verruimd. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan gelden voor u dezelfde termijnen voor het doen van ziekteaangifte en herstelmeldingen als voor werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn. Die termijnen zijn vrij kort, omdat het […]

Lees meer

Ondernemer duurder uit dan werknemer bij opbouw lijfrente

Zelfstandige ondernemers zorgen vaak voor een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrente. De te betalen premie vermindert niet de verschuldigde premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ze zijn daardoor slechter af dan werknemers. Lijfrente: discriminatie ten aanzien van Zvw Wie een lijfrente aanschaft, betaalt daarvoor premie. Deze premie leidt niet tot aftrek voor wat betreft […]

Lees meer

Voorkom claims: registreer gewerkte uren

Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de registratie van de overuren dan wel meeruren. Voor die registratie is de werkgever verantwoordelijk. Kan […]

Lees meer
Pagina 8 van 24