Werkgever nieuws

Gratis leasefiets via werkkostenregeling?

Per 1 januari 2020 bestaat een fiscaal vriendelijke regeling voor de leasefiets. Met behulp van de werkkostenregeling kunt u een dergelijke fiets desgewenst gratis aan uw personeel ter beschikking stellen.   Fietsenregeling De fietsenregeling komt erop neer dat u een fiets van de zaak aan uw werknemers ter beschikking kunt stellen (u blijft eigenaar) tegen […]

Lees meer

Regeling onwerkbaar weer aangepast

Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. Wachtdagen De Regeling onwerkbaar weer […]

Lees meer

Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga

Als dga of partner van een dga bent u verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te nemen als u werkzaamheden voor de bv verricht. U mag dit gebruikelijk loon niet vervangen door een onkostenvergoeding.   Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient in 2020 ten minste € 46.000 te bedragen. Het kan ook worden […]

Lees meer

Aanvraag WBSO versoepeld

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Om dit te realiseren, wordt de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019.   WBSO Met de WBSO worden kosten voor research en development verlaagd door een korting op de loonheffing. De hoogte van de […]

Lees meer

Gebruik bestelauto onduidelijk: geen bijtelling?

Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen ‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in praktijk worden uitgelegd? Bijtelling bestelauto Voor een bestelauto bedraagt de bijtelling dit […]

Lees meer

Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten

Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw? Harde voorwaarden voor lagere premie Om de lagere premie van 2,94% te kunnen hanteren, moet u aan strenge voorwaarden voldoen. Uw werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze […]

Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.     Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels Transitievergoeding Ook zal de compensatieregeling transitievergoeding die vanaf 1 april 2020 van kracht wordt de revue […]

Lees meer

Advieswijzer Flexibele arbeid 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).     Hierbij moet u denken aan: Oproepkrachten Ketenregeling Payrolling WW-premie Versterking rechten oproepkrachten Werkt u met oproepkrachten, bijvoorbeeld via een nulurencontract of […]

Lees meer

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.   Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Als het […]

Lees meer

Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte

Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken. BUA De btw op uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken is niet altijd aftrekbaar, ook niet als u gewoon prestaties verricht die belast zijn met btw. De […]

Lees meer

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld.   Fietsregeling De nieuwe fietsregeling komt er in het kort op neer dat voor een ter beschikking […]

Lees meer

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid. Contracting: het uitbesteden van werk Bij contracting worden door de opdrachtgever werkzaamheden, werkprocessen of bepaalde activiteiten uitbesteed aan een ander […]

Lees meer

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

1 Wijzigingen werkkostenregeling 2020 Vanaf dit jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. De stijging van de vrije ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf maximaal € […]

Lees meer

Nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap

Wat speelt er op het gebied van werkgeverschap? In onze nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap hebben wij de laatste fiscale actualiteiten en wijzigingen voor u als werkgever op een rij gezet. Bekijk de nieuwsbrief Salarissen en Werkgeverschap. In deze nieuwsbrief: Varia loon- en premieheffingen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) Vervoer Werkkostenregeling Wet tegemoetkomingen loondomein Wet DBA Varia […]

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling

De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt? Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder andere te zien als tegemoetkoming voor de […]

Lees meer

Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer?

Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting.   Loonheffingskorting De loonheffingskorting bestaat voor werknemers in ieder geval uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Beide […]

Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000. Verhoging De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse […]

Lees meer

Salariseisen kennismigranten hoger in 2020

Het minimumsalaris dat een kennismigrant moet verdienen om in Nederland te mogen werken, wordt per 1 januari 2020 met 2,49% verhoogd. Deze minimumeis geldt voor werknemers van buiten de Europese Unie. Bedragen per 1 januari 2020 Als u als werkgever een kennismigrant wilt aannemen in uw bedrijf, gelden de volgende minimumsalarissen per maand: 2019 2020 […]

Lees meer

Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. Dit heeft minister Koolmees bekend gemaakt.   Lage WW-premie Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers in beginsel het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het […]

Lees meer

Tijdelijke uitbreiding uren: let op bij meer dan 30% verloonde uren

Heeft uw werknemer een contract van minder dan 35 uur? En ontvangt deze werknemer (tijdelijk) 30% meer loon dan in het contract is overeengekomen? Tref dan maatregelen om een hoge WW-premie te voorkomen. Lage WW-premie voor vast contract In het kader van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt vanaf 2020 de WW-premie bepaald […]

Lees meer
Pagina 8 van 19