Werkgever nieuws

Voorkom claims: registreer gewerkte uren

Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de registratie van de overuren dan wel meeruren. Voor die registratie is de werkgever verantwoordelijk. Kan […]

Lees meer

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

Werknemers met schulden. 62% van de werkgevers krijgt te maken met medewerkers die schulden hebben. Veel werkgevers blijken bereid te zijn werknemers met financiële problemen te ondersteunen. Dit blijkt uit een rapport van het Nibud, dat onderzoek doet naar financiële problemen op de werkvloer. Het Nibud heeft berekend dat bij een ernstige schuldenproblematiek: de werkgever […]

Lees meer

Privégebruik poolauto’s en bijtelling

Heeft u één of meerdere auto’s geleast die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen. De Belastingdienst heeft hierover met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) een uitvoeringsafspraak […]

Lees meer

Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend

Bent u verzekerd voor de werkgeversverzekeringen WGA en ZW bij UWV? In 2018 nemen de gemiddelde premies voor deze arbeidsongeschiktheids- en ziektewetverzekeringen licht toe. Met een speciale rekenhulp kunt u berekenen hoeveel u aan premie kwijt bent in 2018. Premies WGA en ZW-flex Het UWV heeft onlangs de gedifferentieerde premies WGA en ZW (Werkhervattingskas) voor […]

Lees meer

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!

Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. U moet dan wel nu in actie komen. U heeft nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag. De deadline staat op 15 september 2017 (17.00 uur). De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen […]

Lees meer

Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA

Had u eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven, maar is tegen uw wens en buiten uw toedoen om het eigenrisicodragerschap toch per 1 januari 2017 beëindigd? Het kabinet komt u tegemoet met een reparatieregeling. U krijgt de kans om op 1 juli 2018 weer over te stappen van de publieke verzekering naar het eigenrisicodragerschap voor […]

Lees meer

Meer banen in detailhandel door soepelere wetgeving

Het aantal fulltimebanen in de detailhandel zou met ruim twaalf procent kunnen stijgen bij soepelere wetgeving. Dat zegt brancheorganisatie INretail op basis van een onderzoek onder vijfhonderd werkgevers in de mode-, schoenen-, sport- en woondetailhandel. In deze branches werken momenteel 140 duizend mensen. Doorstroom stokt Van de ondervraagde werkgevers heeft zo’n 60% werknemers in dienst […]

Lees meer

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen. Wat moet u doen Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan […]

Lees meer

Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!

Ontdekt u een fout in uw aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dan is er geen man overboord. U kunt de fout nog doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zelfs als u deze ontdekt na het verstrijken van de deadline van 15 september 2017. De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te […]

Lees meer

Doorbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is werkgeverstaak

Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. UWV betaalt deze tegemoetkoming uit in september. Ontvangt u als werkgever voor uw werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, dan komt de tegemoetkoming binnen op uw rekening. Aan u vervolgens de taak om de tegemoetkoming over te maken op de rekening van de werknemer. Heeft u […]

Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren: wees er op tijd bij!

Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren? Kom dan nu in actie. De regeling kan u een voordeel opleveren van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Voor het studiejaar 2016-2017 kunt u een subsidieaanvraag indienen tot en met uiterlijk 15 september 2017 (17.00 uur). De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen […]

Lees meer

Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?

Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer deze kosten ook aftrekken als u ze niet wilt vergoeden? Vergoeding onbelast Een vergoeding voor scholingskosten is meestal onbelast. Van belang is dat uw werknemer door de scholing inkomen of meer inkomen kan verwerven. Krijgt uw werknemer geen vergoeding […]

Lees meer

Specificeert u de maaltijdvergoeding van uw kok of ober?

Geeft u als horecaondernemer uw personeel een kostenvergoeding, zoals een maaltijd, die onderdeel vormt van het brutoloon? Dan bent u verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen. Wet aanpak schijnconstructies (WAS) De verplichting is onderdeel van de WAS. […]

Lees meer

Checklist voor het werken met uitzendkrachten

De Inspectie SZW heeft een checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ gemaakt. Zo kunnen bedrijven zelf beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken. Werken met uitzendkrachten Doet u wel eens zaken met een uitzendbureau? Het uitzendbureau moet zich aan bepaalde regels houden, maar ook u heeft verantwoordelijkheden. Zo moet u controleren […]

Lees meer

Let op correct gebruik sociale media door personeel

De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen. Voorkom dat uw werknemers social media verkeerd gebruiken. Protocol opstellen Het is goed om een protocol op te […]

Lees meer

Second opinion: nieuw recht voor werknemers

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Een van de wijzigingen betreft de second opinion voor de werknemer die twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies. Maar wat houdt die second opinion nu precies in? Second opinion Met de nieuwe regels krijgt iedere werknemer voortaan het recht op een second […]

Lees meer

Proef bouwsector met alternatief Wet DBA

Werkgevers en werknemers in de bouwsector starten binnenkort met een proef om een eigen, alomvattende spaarregeling voor zelfstandigen (zzp’ers) op te tuigen. Bij dit alternatief voor de Wet DBA wordt ook de Zelfstandigenrekening meegenomen, een rekening waarmee zzp’ers belastingvriendelijk geld opzij kunnen zetten voor onder meer arbeidsongeschiktheid, pensioen en slechte tijden. “Wij zijn hierover in […]

Lees meer

Wanneer bent u als verpleegkundige ondernemer?

Als u als verpleegkundige werkzaam bent en aan particulieren zorg verleent, kunt u als ondernemer aangemerkt worden. Van belang is dan dat u voldoende ondernemersrisico loopt. Welke feiten spelen dan een rol? VAR vervangen door Modelovereenkomsten De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is inmiddels verdwenen en vervangen door Modelovereenkomsten. Via zo’n overeenkomst kan een dienstverband worden uitgesloten. […]

Lees meer

Tijdelijke contracten voor extra zomerpersoneel

De hoofdregel is de ketenbepaling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, die geldt per 1 juli 2015. Hierdoor ontstaat na 24 maanden of na drie tijdelijke contracten waarbij de onderbreking tussen de contracten niet meer dan zes maanden bedraagt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uitzondering seizoenswerk Maar heeft u als werkgever seizoenswerk waarbij u afhankelijk bent van het […]

Lees meer

Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in?

De vakantie komt eraan en dat is voor veel bedrijven een reden eens wat extra te doen voor het personeel. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsborrel. Wat is er fiscaal mogelijk? Externe locatie Het is natuurlijk veruit het makkelijkst als u een borrel organiseert op een externe locatie, zoals het café om de hoek. […]

Lees meer
Pagina 8 van 23