Zorg nieuws

Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven achter

De coronapandemie heeft de medische zorg ook in 2021 onder druk gezet. De crisis heeft de risico’s (zoals hoge werkdruk en personeelstekort, oplopende zorgkosten, dubbele vergrijzing, inefficiëntie) blootgelegd en hier en daar geleid tot een versnelling van veranderingen. Financieel gezien was het een positief jaar voor de branche. Zowel de omzet- als de winstontwikkeling is […]

Lees meer

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen in de Zorg (COZO), wordt weer hervat. De voorwaarden voor de subsidie worden wel aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt. Coronabanen in de Zorg (COZO) De subsidie heeft betrekking op banen […]

Lees meer

Subsidie voor coronabanen in zorg opgeschort

Het kabinet heeft de subsidie voor zogenaamde coronabanen in de zorg eerder opgeschort. De opschorting is een reactie op ontvangen signalen van fraude met de regeling. Wat valt onder de coronabanen? De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Denk hierbij aan gastvrouwen, zorgassistenten, ADL-ondersteuners, welzijnsassistenten en ondersteuners veiligheid. Fraudesignalen […]

Lees meer

Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eerder aangekondigd dat per 1 januari 2022 de regels die gelden bij de registratie van medisch-specialistische zorg (MSZ) worden aangepast. De uitvoerende zorgverlener (de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert) moet vanaf dan de zorgactiviteit registreren op zijn eigen unieke AGB-code. De nieuwe regels gelden voor alle zorgverleners die zo’n […]

Lees meer

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

Wilt u als zorgaanbieder subsidie aanvragen voor coronabanen in de zorg, let dan op. De deadline voor de aanvraag sluit vrijdag 25 juni 17.00! Coronabanen in de zorg Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. De Subsidieregeling coronabanen in de zorg is verlengd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Subsidieaanvragen […]

Lees meer

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.     Omvang afhankelijk van aantal aanvragen De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen […]

Lees meer

Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor zogenaamde ‘coronabanen’ in de zorg. Het kabinet hoopt door extra banen te creëren de druk op de reguliere zorg te verminderen. Ondersteunende functie De subsidie is bedoeld voor banen in de zorg met een ondersteunende functie, te weten: gastvrouw / gastheer, zorg-assistent / zorgbuddy, ADL–ondersteuner, welzijns-assistent, ondersteuner zorgmedewerker […]

Lees meer

Ook zorgbonus in 2021

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met corona, hebben recht op een bonus. De bonus bedraagt € 1.000 in 2020 en € 500 in 2021. De bonus in 2021 is door het kabinet met Prinsjesdag bekendgemaakt.   Extra € 500 bonus De bonus van € 1.000 was al eerder toegezegd. De extra […]

Lees meer

Bonus voor zorgpersoneel is echt extra

Er komt een bonus van € 1.000 netto voor een grote groep medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten tijdens corona. De bonus heeft geen effect op eventuele toeslagen die een zorgmedewerker krijgt. Dit meldde het ministerie van Volksgezondheid eerder. Corona De bonus hangt samen met de inzet van zorgmedewerkers […]

Lees meer

Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona

De compensatie voor gederfd omzetverlies voor aanbieders van langdurige zorg is verlengd. De compensatie was eerder al verlengd tot 1 juli. Nu wordt deze tot 1 augustus 2020 verlengd voor instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september 2020 voor verpleeghuizen. Doorlopende kosten De compensatie is een vergoeding voor de doorlopende kosten die zorgaanbieders moeten maken […]

Lees meer

Btw-regels zorgsector versoepeld vanwege corona

Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de btw-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan. In- en uitlenen zorgpersoneel Het uitlenen van zorgpersoneel is onder voorwaarden vrijgesteld van btw. Vereist is […]

Lees meer

Ook financiële hulp zorgverleners door corona

Zorgverzekeraars schieten zorgverleners financieel te hulp vanwege een teruglopende omzet als gevolg van het coronavirus. De hulp gaat met terugwerkende kracht in tot 1 maart jongstleden en wordt uitbetaald vanaf mei. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Geen NOW De hulp komt in de plaats van de NOW, de regeling waarbij ondernemers tot 90% van de […]

Lees meer

Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona

Huisartsen krijgen eenmalig € 10 per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Ook krijgen zij een hogere vergoeding per huisbezoek aan een (vermoedelijke) coronapatiënt. Verder ontvangen huisartsen die nu extra op huisartsenposten worden ingeroosterd, een opslag van € 15 per uur. Dat meldt de landelijke huisartsenvereniging (LHV). Lege wachtkamers De wachtkamers zijn veel leger, […]

Lees meer

Medische zorg voorziet gematigde groei omzet en winst

Zorgondernemingen zijn gematigd positief over de financiële vooruitzichten voor 2020. De omzet en winst zullen naar verwachting verder toenemen, maar niet zo sterk als een jaar geleden. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Het zal vooral draaien om een versnelling van de digitalisering.     (Klik op […]

Lees meer

INFORMA Eindejaarstips 2019

Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze Eindejaarstips 2019, waarin we alle tips voor u op een rijtje hebben gezet. Klik hier voor de INFORMA editie Eindejaarstips 2019 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden […]

Lees meer

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten

Medische diensten zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Dat is ook het geval als deze diensten via een gezondheidscentrum worden verricht. Tenzij er sprake is van het uitlenen van personeel.   Medische diensten vrij van btw Dat medische diensten zijn vrijgesteld van btw, is gunstig voor particuliere afnemers. Voor bedrijven werkt de btw neutraal uit, […]

Lees meer

Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2019 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Daarnaast heeft de branche haar financiële positie opnieuw versterkt. Punten van aandacht zijn het tekort aan […]

Lees meer

De juiste rechtsvorm voor een medicus?

Als medicus kunt u uw beroep in diverse rechtsvormen uitoefenen. Welke kiest u en waar hangt dat van af? Samenwerking? Medici werken in toenemende mate in allerlei vormen samen. Het kiezen van een rechtsvorm hangt om te beginnen af van de vraag of u alleen voor uzelf werkt of samen met anderen. Zelfstandig Zelfstandige medici […]

Lees meer

Jaarverantwoording Zorg in Natura 2018 gemeente Arnhem

Heeft uw zorginstelling een contract met de gemeente Arnhem voor leveren van Zorg in Natura 2018? Als uw productie voor de gemeente Arnhem gelijk is aan of hoger is dan € 125.000 bij de WMO en/of Jeugd dient u een controleverklaring te overhandigen. Een aantal punten zijn aangepast ten opzichte van voorgaande jaren: Uiterlijk 1 […]

Lees meer

Gewijzigde Governancecode Zorg: pas uw statuten aan vóór 1 januari 2019

Beschikt u al over de juiste statuten? Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. De statuten moeten in overeenstemming zijn met deze nieuwe Governancecode Zorg. Veel zorgaanbieders hebben nog geen actie ondernomen en beschikken over statuten die nog niet voldoen. Het is dus zeer raadzaam om uw statuten te laten […]

Lees meer
Pagina 1 van 2