Belangrijke wijzigingen in de jaarverantwoording

Datum gepubliceerd: maandag, 08 januari 2018 Ga terug naar het overzicht

Voor verslagjaar 2017 zijn er een aantal belangrijke wijzingen binnen de Jaarverantwoording Zorg. De wijzingen zijn in nauw overleg met de brancheorganisaties en diverse beroepsverenigingen tot stand gekomen. Ook de evaluatiewet WNT zorgt voor wijzigingen. Voor de meesten betekent dit minder administratieve lasten. Voor sommigen betekent het meer werk.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Vereenvoudigde verantwoording beschikbaar voor kleine zorgaanbieders

Deze vorm van verantwoorden komt nu ook beschikbaar voor kleine WTZi-zorgaanbieders (Micro-entiteiten). U bent een kleine zorgaanbieder als u op twee achtereenvolgende balansdata aan vastgestelde criteria voldoet. Controleer op de website of u een kleine zorgaanbieder bent. Om vereenvoudigd te verantwoorden vult u in DigiMV uw gegevens in de basisvragenlijst in. DigiMV controleert aan de hand van deze gegevens of uw organisatie aan de criteria voldoet. Is dit het geval? Dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Meer informatie over de vereenvoudigde jaarverantwoording leest u via www.jaarverslagenzorg.nl. Voor jeugdhulpaanbieders is de vereenvoudigde verantwoording al eerder ingevoerd.

  • De beperkte verantwoording vervalt

Zorginstellingen en jeugdhulpverleners die beperkt mochten verantwoorden, moeten vanaf verslagjaar 2017 net als andere zorgaanbieders jaarlijks de gewone (vereenvoudigde)verantwoording afleggen. Via de beperkte verantwoording wordt slechts een minimum aan gegevens opgevraagd, Dit geeft onvoldoende invulling aan de doelen van de jaarverantwoording: verantwoording afleggen over de besteding van het publiek geld en het waarborgen van kwaliteit in de zorg.

Vervalt voor u de beperkte verantwoording? Dat betekent voor de meesten een vereenvoudigde verantwoording. Een aantal zorgaanbieders moet volledige verantwoording afleggen. Lees op de website ook de vragen en antwoorden over het vervallen van deze verantwoordingsvorm.

  • Het apart aanleveren van de WNT-gegevens in DigiMV vervalt

U hoeft geen WNT-gegevens meer apart via het aanleverportaal DigiMV aan te leveren. U moet deze gegevens nog wel opnemen in de jaarrekening die u elk jaar in DigiMV deponeert. Deze wijziging komt voort uit de evaluatiewet WNT en geldt voor alle zorgorganisaties die onder de WNT vallen.

  • Het maatschappelijk verslag (bestuursverslag) voor jeugdhulpverleners vervalt

De informatie die jeugdhulpverleners gevraagd werd in dit verslag op te nemen, is voldoende verwerkt in het Jaardocument. Dit betekent dat u geen bestuur verslag/maatschappelijk verslag meer hoeft te deponeren in DigiMV. Voor zorgverleners is dit verslag al enige jaren geleden vervallen.

  • Het totaal aantal vragen in de jaarverantwoording is verminderd en de vraagstelling is verbeterd

In diverse onderdelen is het aantal vragen flink teruggebracht. Binnen het onderdeel governance is het aantal vragen iets vergroot. Daarnaast is er op diverse plekken naar de vraagstelling gekeken en is deze waar mogelijk verbeterd.